BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Irkçılık belâsı

Irkçılık belâsı

Avusturya Cumhuriyeti’nin son seçimlerden 2. çıkan partisinin genel başkanı Haider, dünya çapında ün yaptı. Hemşehrisi Hitler bile gençlik yıllarında bu kadar çabuk gelen şöhreti kıskanırdı.



Avusturya Cumhuriyeti’nin son seçimlerden 2. çıkan partisinin genel başkanı Haider, dünya çapında ün yaptı. Hemşehrisi Hitler bile gençlik yıllarında bu kadar çabuk gelen şöhreti kıskanırdı. Bizim geleneğimizde ırkçılık yoktur. Ne Osmanlı öncesinde, ne Osmanlı’da, ne Cumhuriyet’te. Türküm diyen, kendisini Türk’e mensup hisseden, devletimizin uyruğunda bulunan herkes Türk’tür. Türk milliyetçiliğinde bile hiç olmazsa son 50 yıldır ırkçılık mevcut değildir. Vaktiyle bazı milliyetçilerimizin azınlık ırkçılığına tepki olarak ve o dönem Avrupa’sından esinlenerek ırkçı söylemlerde bulunmaları, çoktan maziye karıştı. Türk’ü sevmek demek olan milliyetçiliğimizden ürkenler, daha açık söylemek gerekirse komünizme kesin tavır alınmasından huylananlar, son zamanlara kadar Türk milliyetçiliğini ırkçı göstermeye çalıştılar. Halbuki çok ünlü Türk milliyetçilerinin bazıları Türk asıllı değildir. Misal getirmeye lüzum yoktur. Tarihî kişilerin kökenleri, tarihçilere mahsus bir bilgidir. kökenleriyle değil, mensup bulundukları millete göre tarihe geçerler. Bugünki İngiltere ve Danimarka hanedanlarının Alman, İspanya ve İsveç hanedanlarının Fransız asıllı olmaları, kimi ilgilendirir? Kişilerin geriye gidildikçe karıştıkları ırklar, hayret uyandırır. Çok defa ne kadar karıştıkları tespit edilemez. Irken sâf insanlara ancak çok kapalı kabilelerde tesadüf edilebiliyor. Binaenaleyh gerek saf ırk, gerek ırkçılık iddiası, tamamen ilim dışıdır. Bu bakımdan, 1930’lar dünyasının en yüksek kültür ve ilmine sahip Almanlar’ın böyle bir hevese kapılmalarına, hattâ bunu devlet rejimi ilân etmelerine, koskoca bir milletin Hitler’in peşine takılmasına ne kadar şaşılsa yeridir. Bu yıkımı yaşadığı içindir ki bütün Avrupa, Haider’e karşı çıkıyor. Irkçılık, beraberinde kendisinden olmayan bütün kavimlere, dinlere, inançlara da düşmanlık getirdiği için, insanlık dışıdır. İnsan beynine musallat tam bir âfet, dört dörtlük bir belâdır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT