BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ocak ayı fiyat hareketleri

Ocak ayı fiyat hareketleri

Devlet İstatistik Enstitüsü’nün geçen hafta yaptığı açıklamaya göre, toptan eşya fiyatları bir önceki aya göre % 5.8, tüketici fiyatları ise % 4.9 oranında yükseldi. Geçen yıl Ocak ayında aynı göstergeler sırasıyla % 3.6 ve % 4.8 olmuştu.Devlet İstatistik Enstitüsü’nün geçen hafta yaptığı açıklamaya göre, toptan eşya fiyatları bir önceki aya göre % 5.8, tüketici fiyatları ise % 4.9 oranında yükseldi. Geçen yıl Ocak ayında aynı göstergeler sırasıyla % 3.6 ve % 4.8 olmuştu. Yıllık enflasyon rakamlarına gelince, bu yılın Ocak ayında yıllık fiyat artışı toptan eşyada % 66.4, tüketici fiyatlarında % 68.9 oldu. Buna göre yıllık enflasyon Ocak ayı itibarıyle önceki yılın toptan eşya fiyatının 16.4 puan, tüketicinin ise 3 puan üstünde oluştu. 1999 Ocak ayında yıllık enflasyon, toptan eşyada % 50, tüketici fiyatlarında ise % 65.9 olmuştu. Aylık bazda baktığımız zaman enflasyon rakamları geçen aya göre azalma gösterdi. Geçen Aralık ayında toptan eşya fiyatları % 6.8, tüketici fiyatları ise % 5.9 oranlarında artmıştır. Ocak ayındaki fiyat artışlarında özel sektör önemli rol oynadı. Bu sektörde en yüksek fiyat artışı % 7.9’la tarım, ormancılık ve hayvancılık sektöründe gerçekleşti. Toptan eşya fiyatlarındaki % 5.8’lik artışın % 0.9 puanı kamu, % 4.9 puanı da özel sektörden kaynaklandı. Yapılan açıklamaya göre Ocak ayı enflasyon rakamı kamuda 3.9, özel sektörde % 6.5 oldu. Bütün bu sıraladığımız rakamlar ülkemizde öteden beri şikayet edilen enflasyonun gözle görülür bir artışla hükmünü sürdürdüğü intibaını vermektedir. Ancak bu kötümser durumun yanında, gerçek olan tablo da şudur: Mevcut koalisyon hükümeti iktidara geldiğinden beri gerek devamlı beyanlarıyla, gerek uygulamalarıyla enflasyonla mücadele edeceği hususunda kamuoyunda olumlu bir izlenim bırakmış bulunmaktadır. Gayet tabiidir ki, bu izlenimin somut görüntülerinden birinin fiyat artış hızının azalması olması gerekmektedir. Bu sebepten hükümetin fiyat istikrarı konusunda yaptıklarını, Ocak enflasyon rakamlarının yüksek çıkması dolayısıyla bazı kesimler, kanaatimizce yanlış değerlendirmekte ve dolayısıyla hükümetin uygulamaya çalıştığı ekonomik programa olumsuz bir gözle bakmaktadır. Biz Ocak ayı fiyat artışı rakamlarının, hükümetin enflasyonla mücadele programının değerlendirilmesinde yanıltıcı olacağı düşüncesindeyiz. Zira, bir ülkede ekonomik dengeler bozuk ise bunun düzelmesi için yapılacak çalışmaların olumlu sonuç vermesi belli bir zamanın geçmesine bağladır. Geçmişte 4 Ağustos 1958, 10 Ağustos 1970 ve 24 Ocak 1980 devalüasyon ve istikrar programları uygulanmaya başlandıktan sonra, fiyat hareketleri derhal durulmamış ve ancak zaman içerisinde artış hızları azalmaya yüz tutmuştu. Hükümetin ekonomik programının esasını ekonominin birçok dengeleri arasında bilhassa, Kamu gelir-gider dengesinin sağlanması teşkil etmektedir. Bunun için hükümet, kamu gelirlerini artırıcı ve ağırlığı faiz olan kamu giderlerini azaltıcı bir yol takibine başlamıştır. Eğer, koalisyon hükümeti ahenkli bir şekilde şimdiye kadarki tutumunu ve uygulamalarını devam ettirirse iktisadi bünyemiz zaman içerisinde bozuk dengelerini düzeltecek ve istikrarlı bir işleyiş içine girecektir. Kanaatimizce, siyasi istikrar mevcudiyetini devam ettirirse önümüzdeki bir iki aydan sonra fiyat hareketlerinin istenilen düzeye gelmemesi için hiçbir sebep yoktur. Bütün temennimiz, beklenmedik aksiliklerin ve tatsız siyasi olayların meydana gelmemesi, böylelikle ekonomide hepimizin beklediği düzelmenin gerçekleşmeye başlamasıdır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT