BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hazreti Haris (radıyallahü anh)

Hazreti Haris (radıyallahü anh)

Hâris radıyallahü anh vefat edeceği zaman, Resûlullah efendimiz başındaydı. Kelime-i şehadeti telkin ettiler. Fakat o bir türlü söyleyemiyordu!Haris (radıyallahü anh) Eshâb-ı Kirâm’dandır. Rivayet ettiği bazı Hadis-i şerifler Kütüb-i Sitte’de yer almaktadır. Bunlardan biri şöyledir: Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum: “İleride kargaşa olacaktır.” “Peki ondan kurtuluş nasıl olur, yâ Resûlallah?” diye sordum. Şöyle buyurdu: “Allahın Kitabına sarılmakla. Çünkü sizden öncekilerin haberi ile sizden sonrakilerin haberi onun içindedir. Aranızda vereceğiniz hükümler de onun içindedir. O, önemli bilgileri içerir, içinde gereksiz söz yoktur. Kim onu, akılsızlığından dolayı terk ederse, Allah onun belini kırar. Kim iman yolunu ondan başkasında ararsa, Allah onu saptırır. O, Allahın sapasağlam ipidir. O, hikmetli olan zikirdir. O, dosdoğru yoldur. O, kendisiyle arzuların sapmadığı, dillerin yalan şeyler söylemediği, âlimlerin doymadığı, çok okunmakla eskimeyen, olağanüstülüğü tükenmeyen bir kitaptır. O, cinlerin işitip de şöyle dediği kitaptır: “Gerçekten biz, doğru yola ileten görülmedik oranda güzel bir Kur’ân dinledik de ona îman ettik.” Kim ondan bir haber getirirse, doğru söylemiş olur. Kim onu uygularsa, sevap alır. Kim onunla hükmederse, âdil olur. Kim insanları ona dâvet ederse, doğruya iletmiş olur. Dinle, kulağına küpe olsun!” (Tirmizî) Hâris radıyallahü anh vefat edeceği zaman, Fahri Kâinat Efendimiz Hazretleri, eshâbı ile beraber O’nu görmeye giderler ve ruhunu teslim edeceği zaman da Kelime-i şehadeti telkin buyururlar. Fakat o söyleyemez ve susar. Efendimiz: - Ya Haris! Niçin Kelime-i şehadet getirmezsin? - Ya Rasûlallah, önümde ateşten bir dağ vardır ki, onu söylememe mani oluyor. - Ya Haris! Kelime-i şehadetten seni meneden hangi şeyi işledin? - Ya Rasûlallah, valideme söylemeden bir şey ile meşgul olmuştum. O beni menediyor. Fahri Kâinat Efendimiz, validesini çağırtır ve oğluna hakkını helâl etmesini söyler. Fakat kadın râzı olmaz. YA HAKKINI HELÂL ETMESEYDİ!.. Bunun üzerine Efendimiz eshabı ile beraber, O’nun Kelime-i şehadeti söyleyebilmesi için Cenab-ı Hakka dua etmek isteyince, hemen Hazreti Cebrail gelir ve; - Ya Resûlallah! Cenab-ı Hak selâm etti. Hâris’in validesi râzı olmadıkça ben de razı değilim, buyurdu. Fahri Kâinat Efendimiz tekrar annesine döndü ve affetmesini arzu etti. O da kabul ederek hakkını helâl etti. Hazreti Haris, o anda Kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim etti...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT