BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Anayasa diyeceğini diyemiyor

Anayasa diyeceğini diyemiyor

Anayasamızın filan maddesi diyor ki..Filan maddenin ne dediğini parlamento bilmiyor. Hükümet bilmiyor. Hükümetin hukukçuları bilmiyor. Anayasa mahkemesi üyeleri biliyor.Anayasamızın filan maddesi diyor ki..Filan maddenin ne dediğini parlamento bilmiyor. Hükümet bilmiyor. Hükümetin hukukçuları bilmiyor. Anayasa mahkemesi üyeleri biliyor. ... İdare bir karar alıyor. Danıştay iptal ediyor. Kamuoyunda meşhur olan örnek YÖK’ün katsayı farkını kaldırması, Danıştay’ın olmaz demesi..YÖK’ün farkı azaltması..Danıştay’ın ona da olmaz, demesi.. .... Anayasa takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez, diyor. “Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idarî eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.” .... Bu tartışma sadece bugün yapılıyor değil. Yasama, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 48’inci maddesi 22 Mart 1990 tarih ve 3619 sayılı Kanun ile değiştirerek, Danıştay’ın tüzük tasarılarını inceleme yetkisini “kanunlara uygunluk” ile sınırlamış. Yani 3619 sayılı Kanuna göre Danıştay tüzük tasarılarını “yerindelik” bakımından inceleyemez, demiş. Anayasa Mahkemesi, 21 Haziran 1991 tarih ve K.1991/15 sayılı Kararıyla 3619 sayılı kanunun bu hükmünü iptal etmiştir. Yerindelik denetimi de yapabilir, dememiş ama yerindelik denetimi deyince ne anlaşılıyorsa onları da yapabilir, demiş. Anayasa Mahkemesine senato benzetmesini yapanlar var. Senato gibi çalışmasına bir vatandaş olarak benim itirazım yok. Üyelerini biz seçelim, senato görevi yapsınlar. İstedikleri kanunu veto etsinler. İstediklerini onaylasınlar. Danıştay da bu hesapla yürütmenin onay makamı gibi oluyor, ama sorumluluğu yok. ... Bu kavga, yetki ve dirayetin bir ucunu elde tutma kavgası. Kanun diyor ki, anayasa diyor ki, Batı’da şöyle, Doğu’da böyle gerekçeleri sizi, bizi, ya da kavganın tarafları her kim ise onları haklı ve avantajlı hale getirmiyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT