BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 14 üye: YÖK’ün teklifi hukuka aykırı değildir

14 üye: YÖK’ün teklifi hukuka aykırı değildir

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) farklı katsayı kararının yürütmesinin durdurulmasına yaptığı itirazı reddetmesinin gerekçesi belli oldu.Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) farklı katsayı kararının yürütmesinin durdurulmasına yaptığı itirazı reddetmesinin gerekçesi belli oldu. Kurul çoğunluğunun kararına katılmayan 14 üyenin karşı oy gerekçesinde, katsayı farkı uygulamasının alan, bölüm yönlendirmesinde kullanılan bir araç olduğu, bu nedenle katsayı farkı getirilmesinin hukuka aykırı olmadığının kesinleşen yargı kararları ile ortaya konulduğu belirtildi. Karşı oy gerekçesinde, yeni belirlenen katsayı oranlarının, Milli Eğitim Temel Yasası’nın amacına, yargı kararları ile ortaya konulan ilkelere uygun olup olmadığının, yeni getirilen sınav sisteminin bütünlüğü içinde ve sistemin katsayı dışındaki özelliklerinin de dikkate alması suretiyle değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. İPTAL SEBEBİ: YASAYA UYMUYOR Kurulun, 14’e karşı 15 üyenin oyuyla aldığı kararın gerekçesinde ise, “İdarenin yeni sisteme göre bir katsayı oranı belirlerken geçmiş uygulalamaları da dikkate alması ve yargı kararları ile ortaya konulan ilke ve esasları gözetmesi gerekmektedir. Dava konusu düzenlemenin 2. maddesi ile getirilen katsayı farkının yargı kararlarını tam anlamıyla karşılamadığının ve ölçülülük ilkesine uygun olmadığının davalı idare tarafından da zımnen kabul edildiği savunmasından anlaşılmaktadır” denildi. A.A
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT