BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mısır

Mısır

Mısır, dünyanın en ünlü birkaç ülkesinden biridir. Tarih Sümer’de başlar (M.Ö. 3300) ama, onu takiben hemen Mısır’da gelişir.Mısır, dünyanın en ünlü birkaç ülkesinden biridir. Tarih Sümer’de başlar (M.Ö. 3300) ama, onu takiben hemen Mısır’da gelişir. 2040 yıldan günümüze tarihin kendinden en çok bahsettiren, en şöhretli kadını Kleopatra, Mısırlıdır. İslâmî dönemde de Mısır, 1370 yıldan günümüze, önemini korudu. Bu müddetin büyük kısmı Arap değil, Türk devletleri yönetiminde geçti. Mısır’ı ancak Lozan Anlaşması ile bıraktık. Bu sebeple Mısırlılar, biz Türklere çok kızarlar. İstanbul’u değil, Kahire’yi İslâm dünyasının birinci beldesi sayarlar. Bu kadar tarih yeter. Mısır bugün, en zengin değil, en önemli Arap ülkesidir. Bu durumundan asla vazgeçmez. Körfez Monarşileri ve Ürdün kadar değilse bile, Birleşik Amerika ile çok sıkı iş birliği içindedir. Mısır, 23 devletten oluşan Arap Birliği’nin nüfusça da en kalabalık devletidir. Türkiye’yi bile geçti (83 milyon). Bu korkutucu nüfus artışı Mısır’ı, refah devleti olmaktan alıkoymuştur (1937’de 16, 1980’de 48 milyon). Türkiye, Arap Birliği’nde müşâhid (gözlemci) üyedir. İki Okyanus (Atlantik ve Hind) arasında uzanan, bizim Türk coğrafyası kadar muazzam bir Arap coğrafyası vardır. Daha derli topludur. Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Türk coğrafyası biraz dağınıkçadır. Tamamı Arap âleminin kuzeyindedir. Dışişleri Bakanımız Prof. Ahmet Davutoğlu, Mısır’a anlamlı bir ziyaret yaptı. Arap devletleri dışişleri bakanları toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübârek’le baş başa görüştü. Mübârek’in yerini oğluna bırakmaya hazırlandığı yazılıp çizildi. Bu hazırlığın epey gürültülü geçeceğini söyleyebilirim. General Hüsnü Mübârek, 82 yaşındadır ve 1981’den beri başkandır. Her türlü ilişkinin, kültürel münasebetlerin yoğunlaşması Türkiye ve Mısır için önem taşır. Bizim için her Arap devletinin ayrı ayrı vazgeçilmez önemi vardır. Arap devletleri, İranlıları kendilerine hasım gördüklerinden, İran’la yakınlaşmamızdan hoşlanmazlar. Ama Türkiye’den sonra dünyanın en büyük Türk kitlesi İran’da yaşıyor, ilgimiz normaldir. Nice asır aynı çatı altında yaşadığımız Araplarla dostluğumuza halel getirmez. Türkiye’nin politikası budur.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT