BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Müslümana kâfir diyen...

Müslümana kâfir diyen...

Mekkî bin İbrahim şöyle anlatıyor: “Biz, İbni Avn’ın yanında oturuyorduk. Bu arada birinden bahsettiler ve kendisine lanet okudular. Aleyhinde atıp tuttular.Mekkî bin İbrahim şöyle anlatıyor: “Biz, İbni Avn’ın yanında oturuyorduk. Bu arada birinden bahsettiler ve kendisine lanet okudular. Aleyhinde atıp tuttular. İbni Avn da susmuştu. Dediler ki: ‘Ey İbni Avn! Biz ancak bunun sana yapmış olduğu zulümden dolayı aleyhinde konuşuyoruz! Sen niçin sükût ediyorsun?’ İbni Avn cevap olarak dedi ki: Benim amel sahifemden ‘Lâ ilâhe illâllah’ın çıkması ‘Allah filâna lanet etsin’ sözünün çıkmasından daha iyidir.” İmam-ı Gazali hazretlerine, Yezid’e lanet okumak caiz midir? diye sordular. Şöyle cevap verdi: Yezid’in Hz. Hüseyin’i öldürmesi veya öldürülmesini emrettiği sabit değildir. Bu bakımdan böyle yaptığı sabit olmadıkça ‘Yezid, Hz. Hüseyin’i öldürdü’ veya ‘Onun öldürülmesini emretti’ demek bile caiz değildir. Bu caiz değilse ona lanet okumak nasıl caiz olur? Evet ‘İbn Mülcem Hz. Ali’yi, Ebû Lu’lu Hz. Ömer’i öldürdü’ demek caizdir. Çünkü bu olaylar tevatür yoluyla sabit olmuştur. Bu bakımdan hiçbir Müslümana fısk veya küfür sıfatını, tahkik ve tetkik etmeksizin yakıştırmak caiz değildir. Nitekim Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: “Kimse kimseyi ne küfürle ne de fıskla suçlamasın! Çünkü o kişi, suçlayanın dediği gibi değilse, o suç suçlayana döner.” “Bir kişi, başka bir kişinin küfrüne şahitlik ederse, muhakkak onlardan biri o küfrü alır. Eğer ‘kâfirdir’ dediği kişi hakîkaten dediği gibi ise, bu hüküm doğrudur. Eğer kâfir değilse, başkasını tekfir ettiğinden dolayı kendisi kâfir olur!” Bu hadîs-i şerifin mânâsı şudur: Karşıdaki insanın Müslüman olduğunu bildiği halde onu tekfir ederse kâfir olur. Eğer bir bid’atten veya başka bir şeyden dolayı onun kâfir olduğunu zannederse ve ona kâfir derse (haddizatında o da kâfir değilse) bu sefer böyle diyen kâfir değil, yanılmış olur. Yezid’in kâfir olduğuna dair bir delil bulunmadığı için ona da lanet edilmez. Ama yukarıda bildirildiği gibi, Allah ve Resulünü incitenlere lanet olsun demekte mahzur olmaz... Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT