BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İhlas Holding Meridian işbirliği

İhlas Holding Meridian işbirliği

Bütün dünyada uluslararasý danýþmanlýk hizmetleri veren Meridian Worldwide’ýn Yönetim Kurulu Baþkaný Peter Kelly ile Þirket Baþkaný Arthur House, Ýhlas Holding’in davetlisi olarak Türkiye’ye geldi.ABD Başkanları başta olmak üzere, dünyanın bir çok ülkesinde uluslararası danışmanlık ve strateji belirleme hizmetleri veren Meridian Worldwide Yönetim Kurulu Başkanı Peter Kelly ve Şirket Başkanı Arthur House, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Enver Ören’le bir araya gelerek, ileride yapacakları ortak çalışmaların zeminini oluşturdular. İhlas Holding’in 2000 yılı projelerinin ABD ve çeşitli Avrupa ülkelerindeki gelişimini yakından takip etmek üzere üç günlüğüne İstanbul’a gelen Kelly ve House, önceki gün İhlas Holding merkezine gelerek holdingi yakından tanıma fırsatı buldular. İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Enver Ören başta olmak üzere holdingin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Meridian Worldwide Yönetim Kurulu Başkanı Peter Kelly ve Şirket Başkanı Arthur House’ye sinevizyon gösterisiyle İhlas Holding’in yatırım faaliyetleri hakkında geniş bilgiler verildi. İhlas Holding yönetim kurulu toplantı salonunda yapılan görüşmelere, İhlas Holding Genel Sekreteri Kamil Tekin, Enerji Grup Başkanı Prof. Dr. Metin Lokmanhekim, Genel Müdür Yardımcıları Cemil Aral, Murat Odabaş, Işık Boğ, İhlas Holding Avrupa Temsilcisi Veysel Gani, İhlas Holding ABD ilişkiler Danışmanı Nuran Kölan, Asistan Nurçim Gülcüler de katıldı. Toplantıda, İhlas Holding’in ABD’li şirketlerle yapacağı muhtemel işbirliği stratejileri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Enver Ören, ABD’li misafirleri Peter Kelly, Arthur House ve holdingin üst düzey yöneticileriyle yaklaşık üç saat süren toplantı sonucu öğle yemeğini İhlas Holding VIP Salonu’nda birlikte yediler. Samimi bir ortam içerisinde geçen toplantı ve akabindeki yemek esnasında, ABD’li misafirler her fırsatta, Türkiye’de bulunmaktan ve İhlas Holding’le işbirliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Stratejik danışmanlık hizmeti veriyor * İhlas Holding’in ABD’deki yatırım ve faaliyetleriyle ilgili danışmanlığını yürütecek olan dünyaca ünlü Meridian Worldwide şirketi, dünyanın dört bir yanında strateji, danışmanlık, yönetim, diplomatik servis, halkla ilişkiler alanında profesyonel olarak hizmet veriyor. Avrupa, ABD, Latin Amerika ve Ortadoğu’da temsilcilikleri bulunuyor. * Dünya Bankası ve IMF aracılığı ile özellikle gelişmekte olan ülkelere yatırım yapmada öncülük yapıyor. Hizmet verdiği kuruluşlara, yatırım yapmaları konusunda, bir çok kez can simidi görevi gören bilgiler vermesiyle tanınıyor. * Şirket merkezi Avrupa ve ABD’de bulunan kuruluş, stratejik danışma gibi önemli bir görevi üstlenerek şirketlerin global yapıya uyum sağlaması konusunda hayati bilgiler veriyor. Dünya çapında hizmet veren Meridian şirketi, ekonomik hedefler için de danışmanlık hizmetleri veriyor. Meridian’ın en önemli faktörü ülkeyi yöneten iktidarlara strateji, ekonomi, planlama ve gelişen dünyada yeni hedefler belirleyen önemli danışmanlık hizmetleri vermesi. Dünyanýn akýl hocasý Önceki gün Ýstanbul’a gelerek Ýhlas Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Enver Ören’le tanýþan Meridian Worldwide Yönetim Kurulu Baþkaný Peter Kelly, bu görevinin yaný sýra Ubdike, Kelly ve Spelacy isimli avukatlýk hizmetleri veren þirketin Yönetim Kurulu Baþkanlýðý’ný da yürütüyor. Peter Kelly Amerikan politikasýnda, bilhassa Demokrat Parti bünyesinde çok önemli ve etkin konumuyla tanýnýyor. Peter Kelly, ABD Baþkaný Clinton baþta olmak üzere þu andaki ABD Baþkan Yardýmcýsý ve Baþkan Adayý Al Gore’un çok yakýn arkadaþý olarak biliniyor. Peter Kelly ABD Baþkanlýðýna adaylýðýný açýklayan Gore’un, hem danýþmanlýðýný yapýyor hem de seçim kampanyasýný yürütüyor. Çok yönlü kiþiliðiyle adýný duyuran Kelly, bunun yanýsýra 30’dan fazla demokrat senatöre politika ve finans üzerine özel danýþmanlýk hizmeti veriyor. ABD eski Baþkaný Carter zamanýnda Beyaz Saray stratejilerinde önemli rol üstlenen Kelly, ABD Demokrat Partisi’nde 10’dan fazla üst düzeyde görev aldý. Peter Kelly, Washington’da edindiði politika ve demokrasi yönetim tecrübelerini diðer ülkelerle objektif bir yöntemle paylaþan, ABD özel sektörünün beynelmilel alanda demokratik giriþim faaliyetlerinin temelini atan kiþi olarak da tüm dünya iþ ve politika çevrelerinde adýný duyurdu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT