BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gelin oynamak istemezse...

Gelin oynamak istemezse...

Anayasa değişikliği konusunda, muhalefet partilerinin tutumu, meşhur halk deyişini hatırlatıyor... Hani yerim dar, yenim dar hikâyesi!Anayasa değişikliği konusunda, muhalefet partilerinin tutumu, meşhur halk deyişini hatırlatıyor... Hani yerim dar, yenim dar hikâyesi! Anayasa konusu en az yirmi yıldan beri tartışılıyor. 2007 yılından beri de, neredeyse aralıksız tartışılıyor. İlgili çevrelerin elinde, pek çok rapor ve çalışma var. Bu konuda yazılmış yüzlerce, belki binlerce makale var. Yani herkesin elinin altında, yeterince bilgi birikimi mevcut. Şimdi başta CHP olmak üzere, değişikliğe karşı çıkanlar, bahane olarak sürenin kısalığını ileri sürüyor. İktidar kanadını acullukla itham ediyorlar. Oysa bu süre bahanesi, kesinlikle geçersizdir. AK Parti tarafından hazırlanan taslak metin, sadece dokuz sayfadan ibaret. Kaldı ki, değişikliğe konu olan 23 maddenin bir kısmı, rutin işlemdir. Mesela; AY 10, 23 ve 41’inci maddelerde istenen değişiklik. Mesela 74. maddedeki (Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine müracaat...) değişiklik. Mesela 94. maddedeki, seçimlerin dört yıla indirilmiş olmasıyla mütenasip olarak, Meclis Başkanlık Divanının görev süresi. Bunun gibi, 147. maddedeki Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi... Bu maddeler, öyle uzun tartışma gerektirecek hususlar değil. Zira bunlar daha ziyade uyarlama işlemi. Yani esas tartışma konuları, siyasi partilerin kapatılmasıyla ilgili olan 69. madde, Yüksek Askerî Şûra kararlarının yargı denetimine açılmasıyla ilgili 125. madde; Askerî Yargının görev alanı ile ilgili 145. madde ve Anayasa Mahkemesi’nin, yeniden yapılandırılmasına dair 146. madde; Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkını getirmeyi hedefleyen, 148. madde değişikliği ile HSYK’nın yeniden yapılandırılmasını düzenleyen 159. maddedir... Yani işin esası altı-yedi maddeden ibarettir. Bu konularda da, esasen her kesimin kendine ait düşünceleri şekillenmiş durumdadır. Katkı vermek isteyen, pekâlâ birkaç gün içinde kanaatini izhar edebilir. Taslağın asıl tartışılıp son şeklini alacağı yer ise, elbette TBMM’nin ilgili komisyonları ve Genel Kurul’dur. Genel Kurul’da her madde iki defa müzakere edilip oylanacaktır. Ki, en fazla gürültü koparan AYM ve HSYK yapısındaki değişiklik teklifine benzer teklifler, daha önce CHP, Barolar Birliği, TÜSİAD, Bilim Kurulu ve diğer kuruluşların önerilerinde mevcuttur. Görüş farklılığı detaylardadır. Yani Amerika yeniden keşfedilmiyor... Ancak temelde, siyasi mülahaza ve ideolojik maksatla değişikliğe set çekmek isteyenler var. Baksanıza, yüksek yargı mensupları koro halinde ‘istemezük’ diye bağırıyor. Halk deyişi ile durum şöyle: Namazda gözüm yok ki, ezanda kulağım olsun!..
Kapat
KAPAT