BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Adaletin önemi

Adaletin önemi

Bir ülkenin başta gelen temeli “adalet”tir. Osmanlı Devletinin yükselişi döneminde yargının tarafsızlığı gözleri kamaştıracak ölçüde idi. Ne zaman ki, adalet tartısı şahıslara ve makamlara döndü Osmanlının çöküşü başlamış oldu. Ülkelerin çöküşü ile adaletin zaafı doğru orantılıdır.Bir ülkenin başta gelen temeli “adalet”tir. Osmanlı Devletinin yükselişi döneminde yargının tarafsızlığı gözleri kamaştıracak ölçüde idi. Ne zaman ki, adalet tartısı şahıslara ve makamlara döndü Osmanlının çöküşü başlamış oldu. Ülkelerin çöküşü ile adaletin zaafı doğru orantılıdır. Elbette her kurumda kanunları hiçe sayan ve kamuoyunun tasvip etmediği hataları yapanlar vardır. Bu, yargıda ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde de böyledir. Bunların hataları yargıya ve Türk Silahlı Kuvvetlerine gölge düşürmez. Üst düzey yöneticilerine düşen kusurlu olanları temizlemek ve asla himaye etmemektir. Kaldı ki, ben İstanbul Barosuna kayıtlı avukat ve 32 yıl Silahlı Kuvvetlerde hizmetle şereflenen emekli Hava Füze Albayıyım. Yargıya ve Silahlı Kuvvetlere tevcih edilen tenkitlerden ben de müsterihim. Ama bu tenkitler yersiz, iftiradır demek çok zor. Onların da haklı yönleri var. Prof. Dr. Mustafa Erdoğan’a göre: “Hukukun üstünlüğü yargının üstünlüğü demek değildir.” Türkiye’nin temel meselesi Anayasal demokrasinin olmamasıdır. İş, kültür ve demokrasiyi hazmetme meselesidir. 12 Eylül 1980 darbesinin sabahı Senato Başkanı İhsan Sabri Çağlayangil, Orgeneral Kenan Evren’e “Sizin yaptığınızın bir çare olmadığını anlayacaksınız” demişti ve haklı çıktı. 27 Mayıs 1960 darbesinden 28 Şubat postmodern darbeye kadar Türkiye’nin yarım asır geri gittiği, kişi başına düşen milli gelir 10 bin doların üstünde olacağı uzmanların görüşüdür. Klemenson’un bir sözü vardır: “Savaş idaresi askerlere bırakılmayacak kadar önemli bir iştir. Sivil idareyi nasıl bırakırsın...” Hem hukukçu hem de emekli bir subay olarak Ergun Babahan’ın 16 Mart 2010 tarihli yazısında şu cümlelerine tekzib edici bir şey söylemek mümkün değildir: “Ya kendinizden o kadar eminseniz bırakın bir de savcı sorsun. General bir de savcıya söylesin, hiçbir ilgim yok diye. İlgisi yok sa bu korku niye? Sizin sorduğunuz soruyu savcının sormasından neden korkuyorsunuz ki, siz hem savcı, hem avukat hem yargıç değilsiniz ki. Bırakın kararı yargı versin.” Anayasanın 138. maddesi “Hiçbir organ, makam, mevki ve kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Genelge gönderemez. Tavsiye ve telkinde bulunamaz.” Emekli Askerî Hakim Albay Cengiz Tangören’e göre: “Yargıya gözdağı veriliyor.” Emekli Asker Hakim Albay Ümit Kardaş “Arkasındayız demek suçtur.” Hukukçulara ve siyasilere göre: “Son noktayı zanlının amiri değil yargı koyacak.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT