BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kıyağa onay

Kıyağa onay

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, halk arasında ‘kıyak emeklilik’ olarak bilinen sosyal güvenlikle ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılması ve temsil tazminatı ödenmesi hakkındaki 4505 sayılı kanunun yayımlanmasını uygun buldu.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, sosyal güvenlik ile ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılması ve temsil tazminatı ödenmesi hakkındaki 4505 sayılı kanunun “yayımlanmasını” uygun bulduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Demirel’in, 27 Ocak 2000 tarihinde TBMM’de kabul edilen 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkındaki Kanun’un “yayımlanmasını uygun bulduğu” belirtildi. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Demirel’in, konuya ilişkin olarak, kamuoyuna duyurulmasını istediği hususlar da şöyle sıralandı: 1- Milletvekillerinin emekliliği ile ilgili olarak bugünkü durum nedir? 26 Ekim 1990 tarihinde çıkarılmış, 3671 sayılı Kanun, 3 Nisan 1997 tarih ve 4234 sayılı kanunla değişikliğe uğramıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek, yolluk ve emekliliklerine dair halen yürürlükte olan kanun budur. Bu kanuna göre, emekli milletvekilleri, bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumuna bakılmaksızın, 720 milyon lira emekli maaşı almaktadırlar. 2- 4234 sayılı kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından 27 Mayıs 1999 tarihinde bir ara kararla iptal edildiği, kamuoyuna duyurulmuştur. Henüz gerekçeli kararı, yayımlanmadığı için bu kanun, hâlâ yürürlüktedir. 3- 27 Ocak 2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kabul edilen 4505 sayılı kanun ne getiriyor? a-Bugünkü milletvekillerinin maaşlarına bu kanunla bir ilave getirilmemektedir. b-Bu kanunla halen 4234 sayılı kanuna göre emekli maaşı alan eski milletvekillerinin aldığı miktara bir ilave getirilmemektedir. 4- Öyleyse böyle bir kanun niçin çıkarılıyor? 4234 sayılı kanunun iptaline dair gerekçeli karar yayımlandığı takdirde; bugün 720 milyon lira olan emekli aylığı, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı’na bağlı olanlar için 622 milyon lira, yani bugünkünden biraz daha az; SSK emeklisine 110 milyon lira, Bağ-Kur emeklisine 90 milyon lira ödenmesi gerekecektir. 4505 sayılı kanun, bu durumu karşılamak üzere ve mevcut durumu muhafaza etmek için çıkarılmıştır. Bu kanunla devlet, Hazine ve sosyal güvenlik kurumlarına yeni bir yük getirilmemektedir. Bu kanun, ayrıca, bazı devlet görevlilerine ‘temsil tazminatı’ adıyla ödemeler yapılmasını öngörmektedir. Bu hususun, milletvekilleri ile bir ilgisi yoktur. 5- Milletvekillerinin ödenek ve yollukları ile ilgili tartışmalar, 1971 yılından itibaren 3.7.1971 tarih ve 1425, 25.12.1979 tarih ve 2254, 7.5.1986 tarih ve 3284, 21.4.1988 tarih ve 3430, 26.10.1990 tarih ve 3671, 3.12.1992 tarih ve 3855, 24.11.1994 tarih ve 4049, 4.4.1995 tarih ve 4104, 3.4.1997 tarih ve 4234 sayılı 9 ayrı kanun, Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmiştir. Bu iptal edilen kanunlardan 3’ünün; 1994, 95 ve 97 tarihlerinde yayımlanması, tarafımdan uygun görülmüştür. 6- Her defasında yapılan tartışmalar, çok kere incitici olmakta ve demokratik rejimin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurum olarak yıpratmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yollukları, bir hizmetin icabıdır. Bu hizmetin iyi görülebilmesi de şarttır. Bu konuyu tartışılır durumdan çıkarmak lazımdır. Her defasında, milletin seçtiği Meclis ile kamuoyunu karşı karşıya bırakmaktan kaçınılmalıdır. 7- Ne yapılmalıdır? Tartışma, Anayasa’nın 86. maddesinden kaynaklanmaktadır. Bu maddenin kaldırılarak, “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin özlük hakları, kanunla düzenlenir” şeklinde bir hükmün getirilmesi ve bir şarta bağlanmaması, meseleyi çözecektir. Dünyanın bütün demokratik ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de, özlük haklarına ait kanun çıkartma yetkisi, yasama organına ait olmalıdır. Yasama meclisleri, yetkilerini, görevlerinin yapısına ve gereklerine göre ve günün ekonomik şartlarını dikkate alarak kullanacaklardır. Böylece çıkarılacak kanunların, o dönem için değil, ondan sonraki dönem için yürürlüğe girme imkanının getirilmesi, gereksiz tartışmaları önleyecektir. ‘YAYINLANMASINI UYGUN BULDUM’ Yukarıdaki açıklamaların ışığında, sosyal güvenlik ile ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılması ve temsil tazminatı ödenmesi hakkındaki 27.1.2000 tarihli ve 4505 sayılı kanunun “yayımlanmasını’ uygun buldum. Kanunun yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilmesinin bir gereğini ve bundan doğacak bir fiili neticeyi öngörmedim. Zira, Anayasa Mahkemesi’nin 4234 sayılı kanunun iptal kararının gerekçesi, henüz ilan edilmiş değildir. 4505 sayılı kanunun 4234 sayılı kanundan ayrı bir kanun olduğu da bir gerçektir. Anayasa Mahkemesi’nin 4234 sayılı kanuna karşı ileri sürdüğü itirazların ne kadarının, 4505 sayılı yasa ile karşılandığı hakkında, bu aşamada bilgimiz yoktur. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının gerekçesini bekleyecek zaman da yoktur. Anayasa Mahkemesi tarafından son defa iptal olunan 3.4.1997 tarih ve 4234 sayılı kanunun iptal gerekçesi yayımlandıktan sonra durum tarafımdan tetkik ettirilecek, yeniden Anayasa Mahkemesi’ne başvurulup vurulmayacağı hususunda, bir karara varılacaktır. Ayrıca, yukarıda izah ettiğim hususları, ilgili mercilere bildirdim.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT