BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bağ-Kur sigortalılığının sona ermesi

Bağ-Kur sigortalılığının sona ermesi

Bağ-Kur sigortalılığının sona erdiği tarihin tespitinde yapılan yanlışlıklardan dolayı zor duruma düşen ve emekliliği aksayan siz okurlarımızdan aldığımız sorular doğrultusunda kurum uygulamasını açıklamaya çalışacağız.Bağ-Kur sigortalılığının sona erdiği tarihin tespitinde yapılan yanlışlıklardan dolayı zor duruma düşen ve emekliliği aksayan siz okurlarımızdan aldığımız sorular doğrultusunda kurum uygulamasını açıklamaya çalışacağız. Bildiğimiz gibi Bağ-Kur sigortalıları, başka herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan, hizmet akdi ile bir işveren yanında çalışmayan ve kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan kişilerdir. Bu çok genel bir tanımlamadır. Bu kişilerin sigortaya girişleri vergi mükellefiyetlerinin başladığı, şirketlerde tescil tarihi ve vergini müstesna olanlar için ise oda veya dernek kayıtlarının yapıldığı tarihtir. Sigortalılığın başlangıcı ayrı bir yazı konusu olacak kadar ayrıntılıdır. Biz sigortalılığın bitişini irdeleyecek olursak, a-Gelir vergisi mükellefiyetinin sona erdiği, b-Esnaf ve sanatkar sicil memurluğundaki kaydın sona erdiği, c-Kanunla kurulu meslek kuruluşundaki kaydın sona erdiği, tarihler esas alınmakta ve bu tarihlerden hangisi daha sonra ise sigortalılık o tarih esas alınarak sona erdirilmektedir. Ayrıca Gelir Vergisi mükellefiyeti bulunmayan veya gelir vergisi mükellefiyeti sona erdikten sonra Bağ-Kur’a tabi sigortalılıkları esnaf ve sanatkar sicilindeki veya kanunla kurulu meslek kuruluşundaki kayıtlara istinaden devam edenlerin, bu sigortalılıklarının devamı sırasında SSK’ya tabi bir işte çalışmaya başlayanların, bağ-kur sigortalılığı çalışmaya başladığı tarihte sona erecektir. Uygulamada asıl sorun vergi kaydı silinen sigortalıların esnaf kaydı veya oda kaydı devam ettiği için Bağ-Kur sigortalısı sayılıp sayılmayacağı konusundadır. Önceden Bağ-Kur esnaf sicil kaydı veya oda-meslek kuruluşu kaydı devam eden kişileri sigortalı kabul edip prim talep etmiştir. Bu tür olaylar yargıya intikal etmiş ve mahkemeler Bağ-Kur sigortalılığının devamı için kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma olup olmadığının araştırılmasını istemiştir. Bunun üzerine Bağ-Kur, gelir vergisi mükellefiyeti sona eren ancak meslek kuruluşu ve esnaf sicil kaydı devam eden kişilerin kendi adlarına bağımsız çalışmalarının olmadığını belgelemeleri halinde vergi kaydının bitişini sigorta bitişi olarak kabul etmeye başlamıştır. Şirket ortaklığı sona eren kişiler de belgelemeleri halinde ortaklık nedeniyle vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarih sigorta bitişi olacaktır. Bu şekilde sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyen esnaf sicili ve meslek odası kaydı nedeniyle prim ödeyenlerin yaptığı ödemeler isteğe bağlı sigortaya ödenmiş prim kabul edilmektedir. Gelir vergisinden muaf olanların sigortalılık başlangıç ve artışı vergi diresinden tespit edilemeyeceği için, meslek kuruluşu kaydı ile esnaf ve sanatkar siciline giriş ve çıkış tarihi esas alınmaktadır. Hizmet birleştirmesi Mustafa Ulus-Kayseri: Yeni sosyal güvenlik yasasının çıktığı günlerde SSK, Bağ-Kur primleri ağırlık olarak hangi kuruma ödendiyse buradan emekli olunacak şeklinde yazılar yayınlandı. Buna istinaden 16 yıl sigortalılık ardına 8 yıl Bağ-Kur primi ödedikten sonra tekrar SSK’ya tabi işte çalışıp prim ödemeye başladım. 6400 günlük hizmetim var. SSK’ya emeklilik durumumu sorduğumda 1260 gün prim ödeyerek emekli olacaksın deniyor. Bu işin doğrusu nedir. Ben ve benzer durumda olanları aydınlatmanızı bekliyoruz. Cevap: Sosyal güvenlik yasalarında değişiklik öngören yasa tasarıları hazırlanırken kurumlar arasından geçen hizmet birleştirmelerinde, hizmeti fazla olan kurum tarafından aylık bağlanması düşünüldü ve tasarıya konuldu. Bunun üzerine tasarı yasalaşmadan basında sanki yasalaşmış gibi açıklamalar yapıldı. Halbuki Meclis komisyonlarında bu kuralın 2004 yılından itibaren yürürlüğe girmesi karar altına alındı. Meclis Genel Kurulu’nda da hepten tasarıdan çıkarıldı ve eski uygulama olduğu gibi kaldı. Sosyal güvenlik kurumları arasında geçen hizmet birleştirmesi kanununda değişikilk yapılmadığı için, sigortalının prim ödediği son yedi yıl içinde en fazla hangi kuruma prim ödenmiş ise aylığı bu kurum bağlayacaktır. Son yedi yılın yarısı 3,5 yıl-42 ay-1260 gün olduğu için size en az 1260 gün prim ödenmesi yapmanız gerektiği söylenmiştir. Milletvekillerinin çoğunluğu seçilmeden önce SSK ve Bağ-Kur sigortalısıdırlar. Milletvekili seçilince Emekli Sandığına prim ödeniyor. Eğer bahsettiğiniz tasarı yasalaşmış olsaydı miletvekillerinin bir kısmı Emekli Sandığı’ndan emekli olamayacaklardı. Emekli Sandığının maaş ve imkanları fazla olduğu için bu maddede yasadan çıkarıldı. Tabi ki başka faktörlerinde etkisi olmuştur. KISA...KISA...KISA... Ahmet Aydın-Yenibosna: Askerlik borçlanması ile gün sayısı olarak hizmetiniz artacağı için borçlanma süresi kadar erken emekli olma hakkını kazanacaksınız. 25 yıllık sigortalılık süresini tamamladığınız için yeni yasa kapsamı dışında kalıyorsunuz. Hizmet süreniz en az 5000 gün olunca emeklilik müracaatınızı yapabilirsiniz. Askerden önce sigortalı olduğunuz için gün sayısı olarak hizmet kazanırsınız. Emeklilik için güne ihtiyacınız olduğundan askerlik borçlanması yapmanızı tavsiye ederim. Mehmet Kaçmazer-Birecik: Son çıkan sosyal güvenlik yasasına göre 56 yaşınızı ikmal edeceğiniz Temmuz 2002 tarihinde emekli olmaya hak kazanacaksınız. Hizmet süreniz 25 yıldan az olduğu için Bağ-Kur’dan kısmi aylık alacaksınız. Emekli olacağınız basamak son olarak bir tam yıl prim ödediğiniz basamak olarak belirlenecektir. Yani en son bulunduğunuz basamak üzerinde bir yıl pirm ödemiş olursanız bu basamak üzerinden aylığınız hesap edilecektir. İhsan Erciyas-Mersin: Son çıkan yasanın uygulamasına göre durumunuzu değerlendirirsek, yasanın yürürlük tarihinde 22 yıldan fazla sigortalılık süreniz olduğu için 45 yaş ve 5000 gün ile emekli olabileceksiniz. Tabi 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlamak şartıyla. Verilerinize göre 45 yaşınızı tamamladığınız için yasanın getirdiği yaş haddi sınırlamasına tabi değilsiniz. Gün sayısı olarak da 5000 günden fazla hizmetiniz var. 25 yıllık sigortalılık sürenizin tamamlanacağı Eylül 2002 tarihinde yaşlılık aylığına hak kazanacaksınız. Askerliğinizi sigorta başlangıcından önce yaptıysanız borçlanma yaparak daha erken emekli olabilirsiniz. Şükriye Güler-Geriye dönük olarak prim ödemediğiniz süreleri borçlanarak hizmetinize saydırmanız mümkün değildir. Prim ödemeye devam ederseniz en az 7.5 yıl daha ödeme yapmanız gerekecektir. Yani toplam hizmet sürenizi 3600 güne tamamladığınızda emekli olmaya hak kazanacaksınız. Hemen ödeme yapmaya başlamanızı tavsiye ederim. Yaş haddi yönünden bir sorununuz yoktur. İsteğe bağlı sigortaya ödeme yaparken çıkış dilekçesi vermediyseniz gecikme zammı ile beraber asıl primleri de ödeyerek hizmet kazanmanız söz konusu olacaktır. Nuri Akyol-Karacaören: Verilerinize göre 3477 gün sigorta hizmetiniz ve 10 yıl 6 ay Bağ-Kur hizmetiniz var. Bağ-Kur yasasına göre emekli olabilmek için en az 25 tam yıl prim ödemesi yapmanız gerekmektedir. Ancak Bağ-Kur 18 yaş öncesi hizmetinizi de saymayacaktır. Yeni yasanın yürürlük tarihinde Bağ-Kur yasasına göre emekliliğinize 6 yıl ve daha az kaldığı için 50 yaşınızı ikmal edeceğiniz tarihte emekli olmaya hak kazanacaksınız.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT