BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 800 yıllık Osmanlı ailesi 357 kişiydi

800 yıllık Osmanlı ailesi 357 kişiydi

Ertuğrul Gazi’den günümüze uzanan ‘Osmanoğulları’ denen Türk tarihinin en büyük ailesinden 198 erkek (padişah ve şehzâde) ile 159 kadın (sultan) çıktıSON ŞEHZADE VE SULTAN Son halife Abdülmecid Efendinin güzellikleriyle ünlü çocuklarından Şehzâde Ömer Faruk ve Hayriye Ayşe Dürrüşehvar Sultan. Ertuğrul Gazi’nin 1191’de doğumundan günümüze (2010) kadar Osmanoğulları denen Türk tarihinin en büyük ailesinin kaç kişi olduğunu ilk defa bu satırlarca okuyacaksınız. Böylesine bu işe şu ana kadar dünyada hiçbir tarihçi teşebbüs bile etmedi. Ertuğrul Gazi’den başlayarak Osmanoğulları 198 erkek (padişah ve şehzâde)+159 kadın (sultan)=357 kişidir. 800 yıl için çok değil. Ancak şöyle: İlk asırlardaki bütün doğumlar meçhuldür. Son asırlarda da 4 yaşından küçük ölen şehzâde ve sultanları hesaba katmadım. 4 yaşından büyük olanları alarak 198 erkek ve 159 kadın Osmanoğlu’nu tespit ettim. Bütün dünya tarihçiliğinde Osmanoğullarının jeneolojisi üzerinde en detaylı çalışan tarihçi benim. Her Osmanlı hükümdarının ne kadar şehzâdesi ve “sultan” denen kızı var? İşte listeniz: 1) Ertuğrul Gazi (1191-1281=90) (uc beyi 1230-1281): yalnız 3 oğlu biliniyor. 2) Osman I Gazi (1258-1324=66) (uc beyi 1281-1324): 11 oğlu, 1 kızı biliniyor. 3) Orhan Gazi (1281-1362=81) (padişah 1324-1362): 7 şehzâde 2 sultan. 4) Murad I (1326-1389=63) (1362-1389): 5 şehzâde 4 sultan. 5) Bâyezid I Yıldırım (1360-1403=43) (1389-1402): 11 şehzâde 6 sultan. 6) Süleyman I (1375-1410=35) (1402-1410): 2 şehzâde 1 sultan. 7) Mûsâ Çelebî (1388-1413) (1410-1413): bilinmiyor. 8) Mehmed I Çelebî (1382-1421=39) (1413-1421): 7 şehzâde 10 sultan. 9) Murad II (1404- 1451=47) (1421-1451): 9 şehzâde 5 sultan. 10) Fâtih Sultan Mehmed II (1432-1481=49) (1451-1481): 3 şehzâde 1 sultan. 11) Bâyezid II (1450-1512=62) (1481-1512): 8 şehzâde 17 sultan. 12) Yavuz Sultan Selim I (1470-1520=50) (1512-1520): 6 şehzâde 6 sultan. 13) Kaanûnî Sultan Süleyman (1495-1566=71) (1520-1566) 10 şehzâde 2 sultan. 14) Selim II (1524-1574=51 (1566-1574): 8 şehzâde 4 sultan. 15) Murad III (1549-1595=49) (1574-1595): 21 şehzâde 7 sultan. 16) Mehmed III (1566-1603=38) (1595-1603): 5 şehzâde 10 sultan. 17) Ahmed I (1590-1617=28) (1603-1617): 8 şehzâde 6 sultan. 18) Mustafa I (1592-1639=47) (1617-1618+1622-1623): çocuğu yok. 19) Osman II Genç (1604-1622=18) (1618-1622): çocukları yaşamadı. 20) Murad IV (1612-1640=28) (1623-1640): şehzâde yok 5 sultan. 21) S.İbrâhim (1615-1648=33) (1640-1648=8): 4 şehzâde 8 sultan. 22) Mehmed IV (1642-1693=51 (1648-1687): 2 şehzâde 3 sultan. 23) Süleyman III (1642-1691=49) (1687-1691): çocuğu yok. 24) Ahmed II (1643-1695=52) (1691-1695): 1 şehzâde 1 sultan. 25) Mustafa II (1664-1703=40) (1695-1703): 5 şehzâde 4 sultan. 26) Ahmed III (1673-1736=63) (1703-1730) : 7 şehzâde 15 sultan. 27) Mahmud I (1696-1754=58) (1730-1754): çocuğu yok. 28) Osman III (1699-1757=58) (1754-1757): çocuğu yok. 29) Mustafa III (1717-1774=57) (1757-1774): 2 şehzâde 5 sultan. 30) Abdülhamîd I (1725-1789=64) (1774-1789): 4 şehzâde 4 sultan. 31) Selim III (1761-1808=47) (1789-1807): çocuğu yok. 32) Mustafa IV (1779-1808=29) (1807-1808): çocuğu yaşamadı. 33) Mahmud II (1785-1839=54) (1808-1839): 5 şehzâde 6 sultan. 34) Abdülmecîd I (1823-1861=38) (1839-1861): 8 şehzâde 9 sultan. 35) S.Abdülazîz (1830-1876) (1861-1876): 5 şehzâde 4 sultan. 36) Murad V (1840-1904=64) (1876): 1 şehzâde 4 sultan. 37) Abdülhamîd II (1842-1918=75) (1876-1909): 7 şehzâde 7 sultan. 38) Mehmed V Reşâd (1844-1918=74) (1909-1918): 3 şehzâde sultan yok. 39) Mehmed VI Vahîdeddin (1861-1926=65) (1918-1922) (şef 1924-1926): 1 şehzâde 2 sultan. 40) Abdülmecid II (1868-1944=76) (yalnız halîfe 1922-1924) (şef 1926-1944): 1 şehzâde 1 sultan. Ancak Osmanoğulları’nın tamamı, hükümdar çocukları değildir. Şehzâde çocukları da aynı hükümdar çocukları gibidir, şehzâde ve sultan unvanını ve aynı hakları taşırlar. Osmanoğullarının şehzâdelerden inen şehzâde+sultanlarının sayısını artık başka bir yazımda sunacağım. Kitaplar arasında Prof. Dr. Mehmed Said Hatiboğlu, AÜ İlâhiyat Fakültesi hadîs hocasıdır. 5 kitabının yeni baskılarında derinlemesine bir kültür içinde eritilmiş sahasının ihtisasına dayanan önemli konular okuyorsunuz (Ankara Otto İletişim): Hz. Peygamber ve Kur’ân Dışı Vahiy, Hadîs, İslâm’ın Aktüel Değeri (2 cilt), Kültürel Mirasımızı Tenkid Zarureti. Yaşar Okuyan, O Yıllar, 12 Eylül’den Anılar, Doğan Yay., İst. 2010, 390 s. Sonra milletvekili ve bakan olan Okuyan, 12 Eylül’de milliyetçilere yapılan işkenceleri, idam ithamıyla sıkı yönetim mahkemesi anılarını anlatıyor, ibretle okunuyor. NEREDE DOĞUP ÖLDÜLER? Padişahların biri Trabzon hemşehrisi (Kaanûnî), ikisi Amasya hemşehrisi (Murad II ve Yavuz), 7’si Edirne hemşehrisi (Mûsâ Çelebî, Mehmed I Çelebî, Fâtih, Mustafa II, Mahmud I, Osman III, Mustafa III), 4’ü Manisa hemşehrisi (Murad III, Mehmed III, Ahmed I, Mustafa I), 2’si Bursa hemşehrisi (Yıldırım, Süleyman I), 2’si Söğüt hemşehrisi (Orhan Gazi, Murad I), 1’i Ahlat hemşehrisi (Ertuğrul Gazi) bulunuyor, bu şehirlerde doğdular. Bugünkü sınırlarımız dışında doğanlar da var: II. Bâyezid Dimetoka’da, III. Ahmed Hacıoğlupazarı’nda doğdular ki bugün Yunanistan ve Romanya’da kalıyor. Sadece 18 padişah İstanbul doğumludur: Selim II, Osman II, Murad IV, S.İbrahîm, Mehmed IV, Süleyman III, Ahmed II, Abdülhamid I, Selim III, Mustafa IV, Mahmud II, Abdülmecid I, S.Abdülazîz, Murad V, Abdülhamîd II, Mehmed V Reşâd, Mehmed VI Vahîdeddin, Abdülmecid II. 1516-1924 arasındakiler, aynı zamanda halîfe’dir. Çoğu İstanbul’da öldüler (Fâtih’ten Sultan Reşâd’a kadar 24 padişah). İstanbul dışında ölenler şunlardır: 2’si Söğüt’te (Ertuğrul Gazi, Osman Gazi), 1’i Bursa’da (Orhan Gazi), 1’i Akşehir’de (Yıldırım), 6’sı Edirne’de (Süleyman I, Mehmed I, Murad II, Mehmed IV, Süleyman III, Ahmed II), 1’i Kosova’da (Murad I), 1’i Samako’da (Bulgaristan) (Mûsâ Çelebî), 1’i Sigetvar’da (Macaristan) (Kaanûnî), 1’i San Remo’da (İtalya) (S.Vahîdeddin), 1’i Paris’te (Abdülmecid II). Tam bir detay için: Yılmaz Öztuna, Devletler ve Hânedanlar, c.II, Kültür Bakanlığı (bu cilt 1300 s.) (3 baskısı var).
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT