BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > YÜZDE 85 MUTLUYUZ!

YÜZDE 85 MUTLUYUZ!

Türkiye İstatistik Kurumu, tarafından yapılan araştırmada, halkın yüzde 85.4’ü kendini mutlu hissediyor. Ankete katılanlardan yaşlılar gençlerden evliler de bekârlardan daha mutluTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2009 Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nda halkın yüzde 85.4’ünün kendini mutlu hissettiği ortaya çıktı. 2009 yılı ekim ayında 7 bin 546 kişiyle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen ankette, ülkedeki bireylerin yüzde 31.1’i orta düzeyde mutlu, yüzde 46.6’sı mutlu, yüzde 7.7’si de çok mutlu olduğunu ifade ediyor. EVLİLER DAHA MUTLU TÜİK’e göre, evli kadınların yüzde 89.8’i mutlu ve orta düzeyde mutlu, evli erkeklerin de yüzde 84.2’si mutlu ve orta düzeyde mutlu olduklarını düşünüyor. Mutluluğun kaynağını çocuklar olarak görenlerin oranı yüzde 12.7, eş olarak görenlerin oranı yüzde 6.9. Sosyal güvenlik kapsamında bulunan bireylerin yüzde 58.7’si, sosyal güvenlik kapsamında bulunmayan bireylerin ise yüzde 42.7’si mutlu olduklarını belirtti. Mutluluk düzeyi öğrenim durumuna ve yaş grubuna göre değerlendirildiğinde ise en mutlu grupların üniversite mezunlarıyla 65 ve üzeri yaştakiler olduğu görülüyor. MUTLULUK GELİRE ENDEKSLİ Hane halkı gelir grubuna göre mutluluğun gelirle doğru orantılı olduğu ortaya çıkıyor. Geliri 3 bin 500 lira ve üzerinde olan bireylerden mutlu ve orta düzeyde mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 94.3. Bu grubun yüzde 71.1’i mutlu, yüzde 23.2’si orta düzeyde mutlu, yüzde 5.6’sı mutsuz. 600 lira ve altında gelire sahip olanların ise sadece yüzde 43.5’i mutlu, yüzde 31.5’i orta düzeyde mutlu. Söz konusu kesimde 4 kişiden 1’i (yüzde 25) kendini “mutsuz” tanımlarken, 3 bin 500 lira ve üzerinde geliri bulunanlar içinde mutsuzların oranı yüzde 5.6.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT