BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Borsa gerçek ekonomiyi yansıtıyor mu?

Borsa gerçek ekonomiyi yansıtıyor mu?

Kavramsal olarak yansıtmalı...Kavramsal olarak yansıtmalı... Zira borsada, ekonominin farklı katmanlarını temsil eden, üreten, satan, hizmet veren, inşa eden şirketlerin hisse senetleri işlem görüyor. O hâlde, hisse senetlerinin piyasa fiyatlarından oluşan endekslerin seyri, ekonominin seyri ile -tam paralellik olmasa bile- benzerlik arz etmeli... Ama mevcut durum için -Türkiye özelinde tabii- böyle bir benzerlikten veya temsilden ne ölçüde bahsedilebilir bilmiyorum. *** Sebeplerine gelince... Birincisi, İMKB’deki hisse senetlerinin sektörel ağırlıklarındaki dengesizlik... Endeksin neredeyse yarısı bankalardan oluşuyor. Sadece bir bankanın ağırlığı yüzde yirmiyi geçiyor. İkinci faktör ise borsadaki hisselerin genel olarak derinlikleri... Halka arz oranları düşük ve dolaşımdaki, hisse miktarı düşük hisselerin fiyatları speküle edilmeye müsait... Eh, fazlasıyla speküle ediliyorlar dersek, yanılmış da olmayız. *** İMKB, gerçeklerden kopuk, reel ekonomiyle korelasyonu olmayan bir borsadır demiyorum tabii ki... Ekonomi, hisse senetleri üzerindeki etkenlerden biridir her zaman... Lakin, borsa günlerdir yükselirken, rekor kırarken mevcut ekonomik şartlara bakıp “Borsaya neler oluyor?” diye soranlar, pek tatminkâr cevaplar bulamıyorlar. *** Başa dönersek... Borsa, ekonominin bütününü temsil eder...etmelidir. Ancak, bunun için öncelikle halka açık şirket sayısının ve halka açıklık oranının artması gereklidir Yani derinliğin ve çeşitliliğin artması... İşte o zaman, borsadaki performansı, doğrudan gerçek ekonomi ile bağdaştırabiliriz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT