BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÇALIŞAN DÜNYASI

ÇALIŞAN DÜNYASI

Kıymetli okurlar, dün başladığımız “İş Kazası” adlı yazımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz... Öncelikle şu iki hususu arz edeyim:MEMUR, İŞÇİ ve İŞVERENİN REHBERİ LÜTFİ KÖKSAL İş kazaları -2- Kıymetli okurlar, dün başladığımız “İş Kazası” adlı yazımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz... Öncelikle şu iki hususu arz edeyim: 1- İş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, ölüm geliri bağlanır (ayrıca emekliliği hak etmişse, emeklilik maaşı da ilave olarak bağlanır). 2- İş Kazası sonucu ölen sigortalıların yakınlarına cenaze yardımı da yapılır. Rücu davalarına esas tutarın hesabı: KAZAYA SEBEP OLAN CEZASINI DA ÇEKER 1- İşveren veya üçüncü şahıslar aleyhine açılacak rücuan tazminat davalarına konu olabilecek tutar, sigortalı ve hak sahiplerine bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerine, Kurum tarafından Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken diğer ödemeler eklenerek hesaplanır. 2- İşveren, birinci fıkrada belirlenen rücuan tazminat davalarına konu olan, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin tamamından kusur oranı kadar sorumludur. 3- Ancak, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelen iş kazası olaylarında zarara sebep olan üçüncü kişiler ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlar, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamının yarısından kusur oranları kadar sorumludur. 4- Üçüncü bir kişinin kastı nedeniyle malul veya vazife malulü olan sigortalıya veya ölümü halinde hak sahiplerine, bağlanacak aylığın başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısından üçüncü kişiler kusurları oranında sorumludurlar. İŞ KAZASINI 2 GÜNDE BİLDİRMEK ŞART 4857 sayılı Kanuna göre İş Kazası bildirimi şöyle düzenlenmiştir? (4857/77 Madde): 1- İşverenler iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. 2- İşverenler iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. 3- Yapılacak eğitimin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenip yürürlüğe konulur. 4- İşverenler iş yerlerinde meydana gelen iş kazasını en geç 2 iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. Sonuç:Tüm işverenlerin çalıştırdıkları işçileri, iş yerine girdikleri ilk günden itibaren kayıt altına alarak çalıştırmaları gerekmektedir. Kayıt dışı çalıştırılan işçilerin uğradıkları her türlü İş Kazası sonucu, kendilerine ağırlaştırılmış yaptırımlar olarak geri dönecektir! İki gündür sizlere sunduğumuz “İş Kazaları” yazısının hazırlanmasında emeği geçen Sosyal Güvenlik Uzmanı Vedat İlki Bey’e teşekkürü borç biliriz... - BİTTİ - www.calisandunyasi.com e-mail: calisandunyasi@tg.com.tr Adres: 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna-İST. Not: Emekliliğini hesaplatacak okuyucularımızın TC ile Nüfus Cüzdanı Seri numaralarını (resmin altındaki 6 haneli numara) ve doğum tarihlerini ay, gün olarak bildirmeleri gerekmektedir. Eksik bilgili sorulara cevap veremiyoruz! Ayrıca her salı günü saat 13:15’te TGRT FM’de canlı yayınlanan “Zeytin Dalı” programında bizi dinleyebilirsiniz.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98415
  % 3.71
 • 5.7824
  % -1.32
 • 6.4409
  % -1.11
 • 7.4605
  % -0.72
 • 277.608
  % -0.73
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT