BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tarihin feryâdı

Tarihin feryâdı

Lübnan’ın önemli şehirlerinden olan Trablus’taki Mevlevî Tekkesi, uzun yıllar süren savaşın ardından yıkılma noktasına geldi. Osmanlı dostları, Mevlevî Tekkesi’nin kurtarılması için Türkiye’den destek bekliyor.Trablus, Lübnan’ın tarihte olduğu gibi bugün de çok önemli şehir merkezlerinden biri. Bu şehirde Sultan Abdülhamid Han’ın 25. saltanat yılında hediye olarak yaptırdığı Saat Kulesi, uzun yıllar süren savaştan sonra “Trablus Tarihi Eserleri Koruma Derneği” ile Türkiye’nin Beyrut Büyükelçiliği’nin gayretleri sonucu restore edilerek yaşatılıyor. Ancak aynı şehirde bulunan ve 14. asırda Hz. Mevlâna’nın talebeleri tarafından Trablus Nehri kenarında yapılan “Mevleviyye Tekkesi” yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Aynı dönemde yapılan Değirmen ise 1960 yılında nehirde uygulanan yeni yönlendirme projesi dolayısıyla tamamen yıkılmış. 1955 yılında Trablus nehrinin tufanına uğrayan tekkenin kubbesi düşmüş ve duvarları yıpranmış. Savaş sırasında salonları da yıpranan tekkenin kurtarılması için, Lübnan’lı Osmanlı ve Türk dostları Türkiye’den destek bekliyor. TRABLUS TARİHİ Lübnan’ın kuzeyinde bulunan Trablus şehri, Fenikeliler zamanında kurulmuş, tarihi çok eskilere dayanan bir şehir. Yüzyıllar boyunca tanınmış olan bu şehir, her dönemde çok önemli siyasi ve iktisadi roller üstlenmiş. Gerçek önemine Türk- Memlükler döneminde (1289-1516) kavuşan Trablus, Osmanlı dönemine kadar Memlük kimliğini korumuş. 1516 yılında Osmanlılar tarafından alınan ve yaklaşık 400 sene Osmanlı hakimiyetinde kalan Trablus, Şam Şehri’nin en büyük eyalet merkezi olmuş. Bu asırlar içinde şehirde camiler, mescidler, saraylar, 260 medrese, 42 han ve kervansaray, 10 hamam, askeri kuleler ve yaklaşık 200 çeşme inşa edilmiş. Osmanlı sultanları ve ve valilerinin de büyük önem verdikleri Trablus’ta, Kanuni Sultan Süleyman Hicri 927 yılında şehrin kalesini restore ettirmiş ve Kanuni’nin tuğrası kale kapısında halen muhafaza ediliyor. Sultan ll. Abdülhamid döneminde Trablus’lular, şehirdeki eski bir camiyi restore ettirerek “Sultan ll. Abdülhamid” adını vermişler. Bunu haber alan Sultan ll.Abdülhamid Han, Trablus’lulara sevgisini göstermek üzere Topkapı Sarayı’nda muhafaza edilen Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’in Sakal-ı Şerif’ini hediye etmiş ve askeri bir gemiyle göndermiş. Trablus halkı, Sultan’ın bu sevgisinden dolayı bir hafta bayram ilan etmişler. Sakal-ı Şerif, 1891 yılında “Büyük Mansuri Camii”nde muhafaza edilmeye başlanmış ve o tarihten itibaren her ramazan ayında ziyarete açılıyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT