BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hazreti Osman “radıyallahü anh”

Hazreti Osman “radıyallahü anh”

Lakabı “Zinnûreyn”dir, Osman ibni Affan’ın, Bu, “iki nur sahibi” olmasıdır bu zatın.“İki nur sahibi” Lakabı “Zinnûreyn”dir, Osman ibni Affan’ın, Bu, “iki nur sahibi” olmasıdır bu zatın. Niçin böyle dendiği hususunda âlimler, Birbirlerinden ayrı, ictihat eylediler. Bazısı buyurdu ki; (Ona, Resul-i ekrem, İki kızını verip, dâmâd yapmış idi hem. Hazreti “Ümmü Gülsüm” ve hazreti “Rukiyye”, Bunlardır o iki nur, Osman-ı Zinnureyn’e. Veyahut iki defa hicret eylediğinden, Zinnureyn denilmiştir, kendisine bu yüzden.) İslâm âlimlerinin, bir kısmı da bu babta, Daha başka şekilde bulundu ictihatta. Dediler: Bu iki nur, iki muharebedir, Bunlardan biri “Bedir”, biri “Hudeybiye”dir Zira ona Bedir’de buyurdu ki; (Bilesin, (Yâ Osman, ben sendenim, yine sen de bendensin.) Hudeybiye’de dahi, eshabiyle tek be tek, “Bi’at” etti onlarla, müsafeha ederek. Lâkin hazreti Osman, Mekke’deydi o anda, O gün bulunamadı, bu Bi’at-ı rıdvanda. Ve Bi’at esnasında, Resul-i ekrem yine, Koydu kendi elini, onun eli yerine. Sol elini kaldırıp; (Bu, Osman’ın elidir) Deyip, öbür eliyle müsafeha etmiştir. Elleri birbirine dokununca âniden, “Güneş” ve “Ay” misali, iki nûr çıktı birden. Buyurdu ki: (Bu nurlar, Osman’ın nurlarıdır, O benim ebediyyen, Cennette yanımdadır.) Bir kısım âlimler de, aldılar şunu esas, O, gündüz oruç tutup, kılıyor gece namaz. Tuttuğu oruçlar ve kıldığı namazların, Nûrudur bu iki nûr, Osman ibni Affan’ın. Bir kısmı buyurdu ki, nûrlardan biri “İman”, Öbürü “Mushaf’tır ki, okurdu onu her an. Ayrıca dertlilere, ihtiyar kadınlara, Yardım ediyordu hep, körlere, âmâlara. Medine’de birinin duysa aç olduğunu, Kendi yemek yemezdi, doyurmadıkça onu. Duysa idi birinin, giyeceği yok diye, Onu giydirmedikçe, giymezdi kendi yine. Her gece iki rekat namaz edâ ederdi, Kıraat olarak da, Kur’an’ı hatmederdi. O Server buyurdu ki: Rabbime arz eyledim, (Osman hesap vermekten hayâ ediyor) dedim. Buyurdu ki: (Osman’dan, hesabı kaldırdım ben, Herkese hesap sorsam, ona sormam katiyyen.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT