BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ebü’l-Hayr el-Aktâ

Ebü’l-Hayr el-Aktâ

Buyurdu ki: “Kalp; yaptıklarımızı sırf Allah için yapmakla, riyâ ve gösteriş kirlerinden temizlenir. Beden de, Allahü teâlânın velî kullarına hizmet etmekle kıymet kazanır.”Ebü’l-Hayr el-Aktâ hazretleri, Mısır’ın büyük evliyasındandır. Aslen Mağripli olup doğum târihi bilinmemektedir. Sonradan Şam sâhil beldelerinden Tinat’a yerleşti. 960 (H.349) senesinde Mısır’da vefât etti. Zünnûn-i Mısrî hazretlerinin yanına defnedildi. Kabr-i şerîfi Küçük Kurâfe’de Deylemî minâresi yanındadır... “GÖSTERİŞ YAPMIŞ OLURLAR!” Ebü’l-Hayr el-Aktâ hazretleri buyurdu ki: “Allahü teâlâyı zikreden, O’ndan bir karşılık beklememelidir. Kim zikrine karşılık Allahü teâlâdan bir şey bekler ve o beklediği şey olursa, karşılığında maddî bir şey aldığı için, zikrin bir mânâsı kalmaz.” Kendisine; “Kalbin îmân ile dolu olmasına alâmet nedir?” diye soruldu. O; “Bütün Müslümanlara şefkat etmek, onların dertleri ile dertlenmek, işlerinde onlara yardımcı olmaktır. Nifakla dolu olan kalbin alâmeti; kin, hased ve düşmanlıktır” buyurdu. İnsanları gösterişten sakındırır ve; “Yaptıkları ibâdetleri herkese gösterme arzusunda olan, gösteriş yapmış olur. Her durumunu, bulunduğu her hâlini, insanlara göstermek isteyen de, gösteriş yapmış demektir” buyururdu... Ebü’l-Hayr el-Aktâ hazretleri, bir zaman talebelerine şöyle anlattı: “Sakın Allahü teâlâdan sabır istemeyin. Lütfunu isteyin. Lütuf, sabır acılığını tatmaktan iyidir. Çünkü sabır, bizim gibilere güç gelir.” Bundan sonra hazret-i Zekeriyyâ’nın kıssasını anlattı: ONU TESTEREYLE BİÇTİLER!.. “Zekeriyyâ aleyhisselâm Yahûdîlerden kaçarken, bir ağacın yanından geçti. Ağaç dile gelip, ‘gel yâ Zekeriyy⒠dedi. Zekeriyyâ aleyhisselâm ağaca yaklaştı. Ağaç açıldı, içine saklandı. Sonra ağaç, onu arayan düşmanlar geçerken dile gelerek, hazret-i Zekeriyyâ’nın kendi içinde saklı olduğunu söyledi. Birisi gelip ağaca bakınca; ‘İşte Zekeriyyâ buradadır’ dedi. Testereyi çıkarıp ağaçla birlikte onu da biçtiler. Testere, hazret-i Zekeriyyâ’nın başına geldiği zaman bir defâ; ‘Ah!’ dedi. Bunun üzerine Hak teâlâ ona; ‘Bir defâ ah dedin. Eğer ikinci defâ ah deseydin, izzetim ve celâlim hakkı için seni Peygamberlik dîvânından silerdim’ diye vahyetti. Zekeriyyâ aleyhisselâm hâline sabretti. Testereyle vücûdunu ikiye böldüler...” Ebü’l-Hayr el-Aktâ hazretleri, vefat etmesine yakın buyurdu ki: “Kalp; niyetleri düzeltmek, yaptıklarımızı sırf Allah için yapmakla, riyâ ve gösteriş kirlerinden temizlenir. Beden de, Allahü teâlânın velî ve sâlih kullarına hizmet etmekle kıymet kazanır.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT