BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Üç kaynak eser

Üç kaynak eser

Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz değerli şair, Anayasa Mahkemesi eski üyesi Mehmet Çınarlı’nın hatıraları. Kitabının önsözünde şöyle diyor Çınarlı: “Düşünüyorum, o halde varım, sözüne paralel olarak ben de -Hatırlıyorum, o halde yaşamışım- diyorum.ALTMIŞ YILIN HİKAYESİ: Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz değerli şair, Anayasa Mahkemesi eski üyesi Mehmet Çınarlı’nın hatıraları. Kitabının önsözünde şöyle diyor Çınarlı: “Düşünüyorum, o halde varım, sözüne paralel olarak ben de -Hatırlıyorum, o halde yaşamışım- diyorum. Akşama Kaldık başlıklı şiirimin sonunda: “Ne vermek ister isek, akşam olmadan verelim/Kararmadan, ne hüner varsa gösterelim” demiştim. Büyüklerimden ne kadar çok, ne ilgi çekici şeyler dinledim. Ama onlar, anlattıklarını kağıda dökmeden (veya dökemeden) göçüp gittiler. Bana bu imkanı verdiği için Allah’a şükrediyorum. “Düzenli, titiz ve tedbirli şairimiz, çok yerinde bir kararla sessiz ama dolu geçen hayatını kaleme almakla genç nesillere şahsı ve devri itibariyle çok değerli bir kaynak eser bırakmış oluyor. Samimi bir uslup ve güzel Türkçe’yle yazılmış bu eserin, her aydının kütüphanesinde bulunması gerekir. (Altmış Yılın Hikayesi,1999,Kitabevi Yayınları,Tel: 0212 511 21 43) TÜRK YURDU (2 Cilt): Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Türk Ocakları bünyesinde toplanan Türk aydınlarının çıkarttıkları, Türk fikir ve edebiyatının temel taşlarından biri olan Türk Yurdu dergisi külliyatı, Cumhuriyetimizin 75. Osmanlı Devleti’nin 700. kuruluş yıldönümü münasebetiyle yeni harflerle Tutibay Yayınlarınca çıkartılıyor. İlk olarak 20. yüzyılın başlarında yayınlanmağa başlayan Türk Yurdu, çıkarıldığı döneme ait büyük sosyal ve kültür hadiselerini adım adım takip etmesi, dil, tarih, sanat, siyaset, iktisat, ilim ve kültür hayatımıza ait akla gelebilecek bütün konuları işlemesi bakımından büyük bir önem arzediyor. Geçmişe aşinalığını kaybeden günümüz nesli için şiddetle ihtiyaç duyulan dev bir kaynak eser. Yayınevince şahsıma gönderilen ilk iki cilt, özenle, titizlikle hazırlanmış. Dr. Arslan Tekin önderliğinde ciddi ve özverili bir ekip çalışması yapılmış. İlk cildinin başında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in takriz yazısı var. Demirel, bu yazısında dergi için şunları söylüyor: “Türk Yurdu dergisi etrafında toplanan değerli fikir adamlarımız, derginin Cumhuriyet öncesinden başlayıp, Cumhuriyetin ilanından sonraya uzanan yayınıyla, tarihimizin bu çalkantılı döneminde, milletimize ışık tutmuş, yol göstermiştir. Geçmişimizden bize kalan zengin mirasın gelecek nesillere eksiksiz aktarılabilmesi ve değerinin genç dimağlar tarafından algılanabilmesi için, atalarımızın bize emanet ettiği kaynakları korumamızın ve çocuklarımıza okutabilmenin çok büyük önemi vardır. Türk Yurdu dergisi külliyatının yeni harflerle basımı gibi oldukça meşakkatli ve değerli çalışmanın ehil ellerde olduğuna inanıyor, tüm okuyuculara ve milletimize yararlı olmasını diliyorum.” Birinci cildin başında ayrıca, editör Murat Şefkatli’nin, Dr.Arslan Tekin’in, Dr.Mehmet Özden’in, Türk Ocakları Genel Başkanı Nuri Gürgür’ün, Paul Dumont’un, Masami Arai’nin, dergi üzerine görüş ve düşüncelerini yansıtan yazıları yer alıyor. Bu idealit ve özverili çalışmalarından dolayı emeği geçenleri kutluyoruz. (Türk Yurdu,Tutibay Ltd.Şti.,1998 ,Ankara,Telefaks: 0312 419 45 06-7 ) BEKİR SITKI ÇOBANZADE: Kırım Türklerinin Ruslar tarafından şehit edilen ünlü şairi ve Türk Dili’nin bütünlüğü için idealist çalışmalar yapan Türkologu Bekir Sıtkı Çobanzade’nin biyografisini, şiirlerini ve yazılarını içeren eser İsmail Otar tarafından hazırlanmış.Türk Diline gönül verenler ve araştırmacılar için önemli bir kaynak kitap. (Bekir Sıtkı Çobanzade, Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri A.Ş.1999 Tel:0 212 279 67 50, Faks:0 212 278 90 64)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT