BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İçişleri Bakanı’na açık mektup!..

İçişleri Bakanı’na açık mektup!..

Sayın Beşir Atalay, Hükümetinizin ve İçişleri Bakanı olarak şahsınızın “bunca önemli işleriniz arasında”, bir kulübün tüzük değişikliği tartışmaları sırasında “ayyuka çıkan” bir “hukuksuzluğu ve adaletsizliği” ilginize ve bilginize sunarak “gereğinin yapılmasına talimatlarınızı istemek” ve bütün bunlar için kıymetli vakitlerinizi almak, bilmem ki ne derece hakkımdır, ama ben “milyonlarca Türk insanını öyle ya da böyle ilgilendirdiği için” gene de “size yazmak” gereğini duyuyorum.Sayın Beşir Atalay, Hükümetinizin ve İçişleri Bakanı olarak şahsınızın “bunca önemli işleriniz arasında”, bir kulübün tüzük değişikliği tartışmaları sırasında “ayyuka çıkan” bir “hukuksuzluğu ve adaletsizliği” ilginize ve bilginize sunarak “gereğinin yapılmasına talimatlarınızı istemek” ve bütün bunlar için kıymetli vakitlerinizi almak, bilmem ki ne derece hakkımdır, ama ben “milyonlarca Türk insanını öyle ya da böyle ilgilendirdiği için” gene de “size yazmak” gereğini duyuyorum. Sayın Bakanım, siz hukukçusunuz, akademik kariyeriniz sosyoloji üzerine, bu bakımdan “olayı” en iyi şekilde analiz edeceğinizden eminim. Sayın Bakanım, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 10’uncu maddesi, malûmunuz “aynen” şöyledir: “Madde 10 - Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” Elbette, kanunların da “Anayasamızın bu maddesine uygun olmalarının” ve “bu maddeyi geçersiz kılacak uygulamalara müsaade etmemelerinin” zorunlu olduğu ortadadır. Hâl böyle olunca, “Dernekler Kanunu’na ve Medeni Kanun’umuzun derneklerle ilgili maddelerine tabi bir spor kulübü derneği” tüzüğünün de “Anayasamızın 10’uncu maddesine aykırı maddelere sahip olması” düşünülemez. Ne var ki, Galatasaray Spor Kulübü’nün tüzüğünde “uzun yıllardır” Anayasamızın 10’uncu maddesine ve onunla uyumlu olan “derneklerle ilgili kanunlara” aykırı hükümler bulunmakta ve ne yazık ki, “yeni tüzük değişikliğinde” de gene “aykırı hükümler bulunacağına dair” açık işaretler alınmaktadır. Sayın Bakanım, Galatasaray Spor Kulübü, “Galatasaray Lisesi Spor Kulübü değildir”, aksine “kamu yararına bir dernek, bir spor kulübü olduğu için” milletin, halkın kulübüdür!.. Böyle olduğu hâlde, Galatasaray Spor Kulübü Tüzüğü, Anayasamızın 10’uncu maddesindeki “Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz” hükmüne aykırı bir şekilde “bir zümreye imtiyaz tanımaktadır!..” Galatasaray Spor Kulübüne “üye olma şartları” ortadadır ve “yeni tüzük değişikliğinde” de “bu imtiyazlar muhafaza edilmektedir!.” İş o kadar ileri gitmiştir ki, “Galatasaray Liselilere verilen bu imtiyazların (ilkokul-orta okul-lise dahil”, yeni tüzükle “Galatasaray Üniversitesi’nden mezun olanlara verilmesi” önerisi Galatasaray Genel Kurulu’nda kıyametler koparmış, “genel kurul yarıda kalmış” ve “imtiyazlılar” kamu yararına ve millete mal olmuş Galatasaray Spor Kulübü’ndeki “vesayetlerine, imtiyazlarına Galatasaray üniversitelileri ortak etmemek için” her türlü direnişi göstermişlerdir! O kadar ileri gitmişlerdir ki, “bu zümrenin sözcüleri” hatta “Eğer tüzük değişiklikleriyle, imtiyazlarımız, vesayetimiz fiilen ortadan kaldırılırsa, kulüpten ‘Galatasaray’ adını geri alalım” diyecek kadar gözlerini karartmışlardır. Sayın Bakanım, konu sadece “üye olma kontenjanlarındaki büyük imtiyaz” ile de kalmamakta, “giriş aidatındaki büyük, hem de çok büyük imtiyaza” ve de “aynı imtiyazın eşlerine, çocuklarına verilmesine kadar” ulaşmaktadır. Lütfedin talimat verin, bakanlığınızın Dernekler Daire Başkanlığı’nın ilgili birimlerde bulunan uzmanlarınız, denetçileriniz, hukukçularınız durumu incelesinler, “Anayasa’ya aykırı” imtiyazların nerelere kadar ve nasıl uzandığını göreceklerdir. Sayın Bakanım, “Anayasaya aykırı” bu imtiyaza müsamaha göstermeyin, Galatasaray Kulübü, halkın, milletin, “Galatasaraylıyım” diyen herkesin kulübüdür, “bir avuç Galatasaray Liseli’nin değil!..” Saygılarımı sunarım, Sayın Bakanım!.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 94158
  % -0.09
 • 5.7769
  % -0.98
 • 6.5197
  % -0.37
 • 7.3415
  % 0.29
 • 257.508
  % 1.67
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT