BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yargıtay’a hukuk dersi

Yargıtay’a hukuk dersi

“Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin İlhan Cihaner hakkında tahliye kararı vermesinin ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi hukuksuzluğu ortadan kaldırmak için çalışma başlatmıştır” diyen Hukuk Birliği Vakfı Başkanı Kılıçkaya, “Bu hamle Yargıtay’a hukuk dersi vermiştir” ifadesini kullandı> ANKARA “Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin İlhan Cihaner hakkında tahliye kararı vermesinin ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi hukuksuzluğu ortadan kaldırmak için çalışma başlatmıştır” diyen Hukuk Birliği Vakfı Başkanı Kılıçkaya, “Bu hamle Yargıtay’a hukuk dersi vermiştir” ifadesini kullandı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Başsavcı İlhan Cihaner davasında dosya birleştirilmesinin “yetki uyuşmazlığına” yol açacağı uyarısı hukuk dünyasında yankı buldu. Salih Kapusuz (AK Parti Genel Başkan Yardımcısı) “Hukukta kurallar uygulayıcılar tarafından yıpratılırsa, farklı sıkıntılara sebebiyet verecek şekilde uygulamalara geçilirse bu yargıya büyük zarar verir. Bu emsaller sonra başka zeminlere taşınır, ülke hukuk devleti olmaktan yargıç devleti olmaya gider. Bizim yapmamız gerekli olan şey herkesin hukuka uygun hareket etmesi, yargıç ve hakimlerin buna riayet etmesini öne çıkarmaktır. İnşallah yanlışlıklar ısrarcı olunmadan aşılır, doğru kararla ülkemiz adına yol alınır. Aksi taktirde birçok şeyin izahı zorlanır. Herkesi hakka, hukuka, adalete, hukuk devletin şartlarına uymaya davet ediyorum.” Sinan Kılıçkaya (Hukuk Birliği Vakfı Başkanı) “Hukukun gereği bu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Yargıtay’a hukuk öğretmiştir. Yargıtay’ın yaptığı hukuksuzluğu ortadan kaldırma yönünde bir karar almıştır. Usul hukukunun gereği ve doğrusu da budur. Bu kararı ile de Yargıtay 11. Ceza Dairesi’ne usul hukukunu öğretmiştir. Çok doğru yerinde bir karar.” Halil Doğan (Demokrat Hukukçular Derneği Genel Başkanı) “İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu kararı hukuka uygun ve adeta Yargıtay’a bile hukuk öğretecek, ortaya çıkan yetki tartışmasının çözülmesine katkıda bulunacak düzeydedir. Albay Dursun Çiçek davasında ortaya çıkan belgenin asıl-fotokopi tartışması aylarca sürmüşken, bu davada herhangi bir merci tarafından tasdik edilmemiş fotokopilere dayanarak birleşme ve tahliye kararı vermek, Yargıtay tarafından verilse de hukuka uygun değildir. 11. Daire’nin verdiği karar temyiz mahkemesi olarak yani üst mahkeme olarak değil İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi düzeyinde ilk derece mahkemesi olarak verilmiş olduğundan, yetki anlaşmazlığı ortaya çıkmıştır. Ve bunun çözülmesi gereklidir. Uzlaşmazlık mahkemesi olarak genel kurulun karar vermesi gereklidir. Davaların Yargıtay’da birleştirilmesi için yeterli sebep yoktur. Genel Kurulun, İstanbul 13. Ağır Ceza’nın yetkisini kabul edeceğini düşünüyorum.” Prof. Dr. Ahmet Gökçen (Marmara Üni. Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Profesörü) “Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin Erzurum özel yetkili ağır ceza mahkemesinde görülmekte olan bir davanın dosyasını o mahkemenin muvaffakiyeti olmadan ve mahkemenin bilgisi haricinde fiilen elinden alıp birleştirmesinin hukuk tarihimizde örneği yoktur. Ceza muhakemesi açısından bu işlem kabul edilemez ve böyle bir uygulamanın hukuk devleti ilkesi, olağan hakim önünde yargılanma hakkı, adil yargılanma ilkesi gibi birçok ilke ile bağdaşmadığı açıktır. Bu ihtilafın çözüm mercii düşünceme göre 5. Ceza Dairesi olmalıdır. Bazı hukukçular burada Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun karar vermesini söylemektedirler. Doğrusu böyle bir mahkemenin elinden dosyası alınması tarzında bir uygulama hukuk tarihimizde örneği olmadığı için hangi kanun yoluna müracaat edileceği yolunda tartışma çıkması da normaldir.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT