BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÇALIŞAN DÜNYASI

ÇALIŞAN DÜNYASI

Bugün Kabotaj Bayramı... Bütün denizcilerimizin bayramlarını kutluyoruz. Çalışma hayatımızdaki yeni düzenlemelerle ilgili olarak 3 gündür sürdürdüğümüz “mini yazı dizimiz”e bugünlük ara vererek gemi adamlarımızın 854 sayılı Deniz İş Kanunu ile tanımlanan kıdem tazminatı hakları konusunda bilgiler vermek istiyoruz.MEMUR, İŞÇİ ve İŞVERENİN REHBERİ LÜTFİ KÖKSAL “Gemi adamları”nın KIDEM TAZMİNATI Bugün Kabotaj Bayramı... Bütün denizcilerimizin bayramlarını kutluyoruz. Çalışma hayatımızdaki yeni düzenlemelerle ilgili olarak 3 gündür sürdürdüğümüz “mini yazı dizimiz”e bugünlük ara vererek gemi adamlarımızın 854 sayılı Deniz İş Kanunu ile tanımlanan kıdem tazminatı hakları konusunda bilgiler vermek istiyoruz. TAZMİNAT ŞARTLARI İsterseniz ilk önce kıdem tazminatını hak etme durumlarını sıralayalım... - İşveren tarafından haklı sebeplerle fesih hali dışında, - Gemi Adamı tarafından 14. maddenin 2. bentleri uyarınca, - Ücretin kanun hükümleri veya hizmet akdi gereğince ödenmemesi, - İşverenin, gemi adamına karşı, kanuna, hizmet akitlerine veya sair iş şartlarına aykırı hareket etmesi, - İşverenin, denizcilik kural ve teamüllerine veya ahlak ve adaba aykırı hareket etmesi, - Geminin herhangi bir sebeple 30 günden fazla bir süre seferden kaldırılması, - Gemi adamının herhangi bir sebeple sürekli olarak gemide çalışmasına engel bir hastalığa veya sakatlığa uğraması, - Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla, - Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı, yahut toptan ödeme almak amacıyla, feshedilmesi veya gemi adamının ölümü veya geminin kayba uğraması, terk edilmesi veya harp ganimeti ilan edilmesi veyahut Türk bayrağından ayrılması hallerinde, İşe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince geçen her tam yıl için işverence gemi adamına 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. ZAMLAR DA YANSITILIYOR Gemi adamlarının kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya aralıklarla yeniden yapılmış olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik gemilerinde ve hizmetinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır. Geminin devir veya intikali ya da herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde gemi adamının kıdemi, iş yeri veya iş yerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Sefer, parça başına akord, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur. Son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde tazminata esas ücret, gemi adamının işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır. Kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında normal ücrete ilaveten gemi adamına sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. TAZMİNATIN ÜST SINIRI Toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez. Gemi adamının ölümü halinde doğan tazminat tutarı kanuni mirasçılarına ödenir. Kıdem tazminatından doğan sorumluluğu işveren, özel şahıslara veya sigorta şirketlerine sigorta ettiremez. www.calisandunyasi.com e-mail: calisandunyasi@tg.com.tr Adres: 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna-İST.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT