BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Orman yakana idam

Orman yakana idam

Gelibolu Yarımadası Milli Parkı Kanunu’na göre, orman yakıp da ölüme sebebiyet verenler idamla cezalandırılacak.Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Kanun, Milli Park’ta, özel esaslar dışında yeni yapı ve tesis yapılmasını yasaklarken, “kanun hükümlerine aykırı olarak daha önce yapılmış her türlü yapı ve tesisin de yıktırılmasını” hükme bağladı. Kanunda, Park alanında belirlenen yasaklara uymayanlar ile orman yangınına yol açanlara ağır para ve hapis cezaları öngörüldü. Terör amaçlı orman yangını çıkartıp ölüme sebebiyet verenler için ise idam cezası getirildi. Kanun, 1915 Çanakkale deniz ve kara muharebelerinin geçtiği Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nın tarihi, kültürel değerleri ile orman ve bitki örtüsünün korunması, geliştirilmesi ve yönetimine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi ile Türk vatan savunmasının ve doğanın güzel bir örneği olarak uluslararası barışa hizmet etmesi için dünya uluslarına tanıtılmasını amaçlıyor. Kanun, Milli Park alanında askeri çıkarma yapılan kıyılarda, anıtsal düzenlemeler dışında yapı ve tesis yapılmamasını, belediyelerce mücavir alan tesis edilmemesini de öngörüyor. Ayrıca, Milli Park alanında kömür ve akaryakıt depoları, tersane, sanayi ve benzeri tesisler kurulamayacak, taş, kum, çakıl, mermer, kireç ocakları ve benzerleri açılamayacak. Maden arama ve işletme faaliyetleri ise Bakanlar Kurulu’nun iznine bağlandı. Milli Park için özel yangın söndürme planı yapılacak ve uygulanacak. Milli Park içindeki köy yerleşim alanları ve belediye hudutları dışındaki hazine arazileri, Milli Park amacına uygun olarak kullanılmak üzere, bedelsiz olarak Orman Bakanlığı’na “orman vasfıyla” tahsis ve tescil edilecek. Milli Park alanı içinde, zilyetlik ve imar-ihya yoluyla toprak kazanılamayacak. Milli Park’ın sahası her ne suretle olursa olsun daraltılamayacak. AYKIRI YAPILAR YIKILACAK Milli Park alanındaki Eceabat ve köyler dışında her türlü yapılaşmanın ve yapıların kullanımının denetimi Milli Park Müdürlüğü’nce yapılacak. Kanuna göre, Milli Park alanında, “bu kanun hükümlerine aykırı olarak yapılmış her türlü yapı ve tesisler”, “köy yerleşim alanları dışındaki inşaat ruhsatı olmayan yapı ve tesisler”, “yapı ve tesislerde, kullanma izni verildikten sonra, yapı ve tesis esaslarına aykırı olarak yapılan değişiklikler ve ilave kısımlar” ile “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümlerine aykırı olarak yapılmış her türlü yapı ve tesisler” yıkılacak veya yıktırılacak. Öngörülen amaçları gerçekleştirmek için Bakanlık emrinde Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Fonu kurulacak. Genelkurmay istisna tutuldu Milli Park’ta, Milli Savunma Bakanlığı`na tahsisli veya savunma amacıyla kullanılması Genelkurmay Başkanlığı`nca öngörülen alanlarda bu kanun hükümleri uygulanmayacak. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’na tahsisli olup, savunma amacıyla kullanılmasına ihtiyaç kalmadığı Milli Savunma Bakanlığı’nca Maliye Bakanlığı’na bildirilen taşınmazlar, üzerinde bırakılan tesislerle birlikte bedelsiz olarak Orman Bakanlığı’na tahsis edilecek. Kanun, Lozan Barış Anlaşması’nın mezarlıklar ve anıtlara ilişkin madde hükümlerinin saklı tutulmasını da hükme bağladı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT