BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Belediye Holding

Belediye Holding

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı 2 kuruluş ve 19’u faal durumdaki şirketleriyle adeta bir “holding” haline geldi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerin cirosu 1.2 katrilyona ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı 2 kuruluş ve 19’u faal durumdaki şirketleriyle adeta bir “holding” haline geldi. Sudan ekmeğe, ulaşımdan konuta, akaryakıttan restauranta, kent mobilyasından asfalta kadar çok çeşitli alanda üretim ve satış yapan, hizmetler veren bu kuruluş ve şirketlerin 2000 yılı bütçelerinin toplamı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesini yarım katrilyon aşarak 1.2 katrilyon liraya yaklaştı. Konsolide rakamlarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tek başına 750 trilyon lira olarak planlanan 2000 bütçesi, bu kuruluş ve şirketlerle 1 katrilyon 931 trilyon lirayı aşarken, bunun 684.5 trilyonu ise yatırıma ayrıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi dışında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 2000 yılı bütçesi 446.6 trilyon, İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmesi’nin (İETT) 161 trilyon, mülhak kuruluşların 11.7 trilyon, “BİT” olarak adlandırılan belediye iştiraki şirketlerin de toplam 561.5 trilyon lira olarak belirlendi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, şirketlerinde öncelikli amacın İstanbul halkına daha hızlı, kaliteli ve ekonomik hizmet sunmak olduğunu vurgulayarak, şunları söylediler: “Büyükşehir Belediyemizin iştiraki olan şirketlerimizde, İstanbul halkının önümüzdeki dönemlerde başlıca sorunlarından olan ulaşım, çevre, konut gibi sorunlarını çözmeye yönelik yatırımlar devam etmektedir. Önümüzdeki dönemlerde şirketlerimizde verimliliği ve kapasiteyi artırıcı çalışmalara gidilecektir.” BAĞLI KURULUŞLAR İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kuruluşlardan İSKİ, kente su temini ve dağıtımı ile atıksuların deşarjına ilişkin her türlü hizmeti veriyor. İETT ise ağırlıklı olarak yaptığı belediye otobüsü işletmeciliği ile toplu kara ulaşımını sağlıyor. Araç filosu ve taşıdığı yolcu sayısı sürekli artan İETT, günde ortalama 2 milyon yolcu taşıyarak, 2569 otobüsle 2500 kilometrekarelik alanda İstanbullulara ulaşım hizmeti sunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katılımı olan toplam 24 şirket bulunuyor ve bunlardan da 19’u faal durumda. Belediyenin şirketlerdeki hisse oranı ise yüzde 50’nin üzerinde. 1999 yılı içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi katılımlı şirket olan KİPTAŞ A.Ş tarafından üretilen sitelerin yönetimini üstlenen İstanbul Konut Hizmet ve Yönetim A.Ş, Büyükşehir Belediyesi’nin hissedar olduğu şirketler tarafından devralındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketleri, faaliyet alanları ve 2000 yılı hedefleri şöyle: SAĞLIK A.Ş: İstanbul Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş, 1999 yılında kuruldu ve sağlık konusunda faaliyete başladı. Halen Tophane Özürlüler Rehabilitasyon Eğitim Merkezi’nin işletimini yapıyor. AĞAÇ A.Ş: 1997 yılında kurulan şirketin faaliyet konuları, ağaç ve süs bitkisi üretimi ve dikimi ile çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması. Şirketin 2000 yılı ana hedefleri, İstanbul’un çeşitli bölgelerine bu yıl 1 milyon ağaç dikimi ile ciro olarak yüzde 560’lık büyüme. BELBİM A.Ş: İstanbul Belediyeler Bilgi İşlem Sanayi ve Ticaret A.Ş 1987 yılında kuruldu. Ana faaliyet konusu, her türlü bilgi-işlem ile ilgili üretim, ticaret ve hizmet vermek, 5yıl önce toplu taşımacılıkta kullanılmaya başlanan entegre bilet sistemi olan Akbil projesini geliştirerek değişik alanlarda kullanmak olan şirket, 1999’da 500 milyar liralık yatırım yaptı. Şirket, 2000’de Akbil 24 sayısını 160’a çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca, Belbim’in ciro olarak yüzde 75 oranında büyümesi öngörülüyor. BELPET Ltd.: Belediye sınırları içinde akaryakıt satışı yapmak, istasyon işletmek ve işlettirmek amacıyla 1962 yılında kurulan şirket, bu yıl mevcut dağıtım faaliyetlerine devam etmenin yanı sıra, yeni bir istasyon devir alarak işletmeyi, ciro olarak da yüzde 265’lik büyümeyi hedefliyor. BELTUR A.Ş: Otel, motel, hotel, kamping, tatil köyü, her sınıf restaurant kurmak, işletmek ve konusu ile ilgili her türlü faaliyeti yürütmek üzere 1996’da kurulan şirket, halen Hidiv Kasrı, Pembe, Sarı, Malta ve Çadır Köşkleri ile Otağtepe ve Paşalimanı Tesisleri’ni işletiyor. Şirketin 2000 hedefi olarak cirosunda yüzde 62’lik büyüme öngörülüyor. BİMTAŞ A.Ş: Müteahhitlik, mühendislik, müşavirlik, toplu konut üretimi, ağaç ve çiçek üretimi ve işletmeciliği yapmak üzere 1988’de kurulan şirket bu yıl çeşitli kurumlara proje ve müşavirlik hizmetleri vermeyi, İBŞB’ye ait Beton Laboratuvarı’nı işletmeyi, İstanbul’daki binaların depreme dayanıklılığını ölçme ve tespit etmeyi hedefliyor. 2000’de şirketin cirosunda yüzde 164’lük büyüme öngörülüyor. HAMİDİYE A.Ş: 1979’da kurulan şirketin faaliyet konuları arasında her türlü kaynak, akarsu ve kuyu sularını araştırma, yeni kaynaklar bulma, tesisler kurarak işletmek, şehir şebeke suyu dağıtımı ve apartman su depolarının dezenfekte edilmesi hizmetlerini verme yer alıyor. Şirket 1999’da 400 milyarlık yatırım gerçekleştirdi. 2000 yılında mevcut faaliyetlerini daha kaliteli şekilde devam ettirmeyi hedefleyen şirketin, ciro olarak yüzde 51 oranında büyümesi bekleniyor. HALK EKMEK A.Ş: İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, 1979’da kuruldu. Ucuz, sağlıklı, kaliteli ekmek ve un mamülleri üretip pazarlayan şirket, halen Edirnekapı, Cebeci ve Kartal fabrikalarında üretim yapıyor. 1999’da 1 trilyon 360 milyar liralık yatırımda bulunan, 2000’de 4 yeni ürünü daha piyasaya sunmaya hazırlanan ve 1.2 trilyon liralık yatırım planlayan şirketin cirosunun yüzde 97 oranında artması bekleniyor. İDO A.Ş: İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, İstanbul’un deniz ulaşımına ve trafik sorununun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla 1987’de kuruldu. Deniz ticareti ve işletmeciliği alanında her türlü faaliyeti öngören şirket, halen 22 hatta 4 feribot ve 20 katamaran tipi gemi ile hizmet veriyor. İDO, 1999’da 12 trilyonluk yatırım yaptı. 2000’de 2 yeni gemi alımı ile 18 milyon dolarlık yatırımı hedefleyen şirketin cirosunun da yüzde 86 oranında büyümesi planlanıyor. İGDAŞ A.Ş: 1986’da kurulan İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin faaliyet konusu, altyapı ve tesislerini kurarak, kurdurarak ve devralarak her nevi gaz dağıtımı yapmak. Halen İstanbul’un çeşitli bölgelerinde doğalgaz satışlarını yürüten, büyük yatırımlarıyla şebeke kapasitesini 2 milyon 150 bin aboneye hizmet verebilecek büyüklüğe ulaştıran şirket, 1999’da 48 trilyon 495 milyar 500 milyon liralık yatırım yaptı. İGDAŞ, bu yıl mevcut faaliyetlerini sürdürmenin yanı sıra, doğalgaz bulunmayan bölgelerde altyapı çalışmalarına devam edecek. 2000’de toplam 103 milyon 700 bin dolarlık yatırım gerçekleştirmeyi planlayan şirketin cirosunun yüzde 120 büyümesi hedefleniyor İSBAK A.Ş: 1986’da kurulan İstanbul Belediyeler Bakım Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin faaliyet alanları, İstanbul ve çevre belediyeler ile diğer kuruluşlara ait araçların bakım, onarım ve yedek parça teminini yapmak, yeni araç satın almak, akaryakıt işletmeciliği, trafik ve sinyalizasyon sistemleri üretmek ve kurmak. 1999’da 500 milyar liralık yatırım yapan İSBAK, bu yıl İstanbul Smart City (Akıllı Şehir) Projesi’ni hayata geçirmeyi hedefliyor. Şirketin 2000 cirosunun da yüzde 120 büyümesi bekleniyor. İSFALT A.Ş: 1986’da kurulan şirket, her türlü asfalt üretip, tesis kurarak, asfaltlama ve diğer yol yapım işlerini yürütüyor. 1999’da 233 milyar liralık yatırım yapan şirket 2000’de 5 milyon dolarlık asfalt planti ve 105 milyar liralık araç yatırımını gerçekleştirmeyi planlıyor. İSTAÇ A.Ş: İBŞB ve ilçe belediyelerine ait her türlü katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve depolanması ile ağaç dikim işleri alanlarında faaliyet gösteren şirket, 1987’de kuruldu. İstaç, 1999’da 300 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi. 2000’de mevcut hizmetlerini daha aktif bir şekilde sürdürmeyi ve 1 trilyon liralık yatırımı planlayan şirketin cirosunun da yüzde 120 büyümesi bekleniyor. İSTON A.Ş: Beton elemanları üretip satan, altyapı ve üstyapı inşaatlarını yürüten, çiçeklik, bank, masa ve çöp kovaları gibi kent mobilyaları da üreten satan şirket 1986’de kuruldu. Geçen yıl 3 trilyon liralık yatırım yaptı. 2000’de kalite ve kapasite artırımı amacıyla 2.5 trilyon, Cebeci-Tuzla mevkiine taşınma için de 10 milyon 100 bin dolarlık yatırım yapmayı hedefleyen şirketin cirosunun da yüzde 88 büyümesi öngörülüyor. KİPTAŞ A.Ş: 1987’de kurulan İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş, çarpık yapılaşma ve gecekondulaşmanın önlenmesi amacıyla toplu konut inşa ediyor. 1999 sonu itibariyle 17 bin konutun üretimine başlayan ve bir bölümünü tamamlayarak sahiplerinin kullanımına sunan şirket, geçen yıl 30 trilyon liralık yatırımda bulundu. Kiptaş, 2000 yılı hedefi olarak mevcut gecekondu bölgelerini tarayarak yeni konutlar üretmeyi ve cirosunu yüzde 124 artırmayı planlıyor. KÜLTÜR A.Ş: İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş 1989’da kuruldu. Faaliyet konuları her türlü kültür-sanat ürün ve hizmetlerini yerine getirmek için çalışmalar yapmak, bu amaçla ilgili tesisleri kurmak ve işletmek olan şirket halen Cemal Reşit Rey Konser Salonu ve Stüdyoları, Muammer Karaca Tiyatrosu, Mecidiyeköy Kültür Merkezi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi ve Yerebatan Sarnıcı’nın işletmeciliğini yürütüyor. Şirket, 2000’de yüzde 39’luk ciro büyümesini hedefliyor. SPOR A.Ş: Her türlü spor tesislerini kurmak ve kurulu tesisleri çalıştırmak üzere 1989’da kuruldu. 2000’de Mevcut tesislerde daha kaliteli ve etkin olarak faaliyetlerini sürdürmeyi hedefleyen şirketin cirosunun da yüzde 71 büyümesi öngörülüyor. ULAŞIM A.Ş: 1988’de kurulan İstanbul Ulaşım ve Ticaret A.Ş metro ve tramvay işletmeciliği yapıyor. 1999’da 9.5 trilyon liralık yatırımı gerçekleştiren, 2000 yılı içinde de 37 milyon 850 bin dolarlık yatırım hedefleyen şirketin cirosunun yüzde 208 büyümesi bekleniyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT