BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İbrahim bin Usayfir “kuddise sirruh” -2-

İbrahim bin Usayfir “kuddise sirruh” -2-

İslam alimlerinin en büyüklerindendir, Söz ve nasihatleri herkese etti tesir.Ölüme hazırlan!.. İslam alimlerinin en büyüklerindendir, Söz ve nasihatleri herkese etti tesir. O bir gün buyurdu ki, (Kardeşlerim bu kibir, Bilin ki insanların, büyük felâketidir. Mevki ve salâhiyyet, mal çokluğu, zenginlik, Kabiliyetli olmak, güzellik ve zekilik, Fâikiyyet sağlayan, bütün bu şeyler de hep, Felakettir insana, olursa küfre sebep. Bundan kurtulmanın da, çaresi tevâzudur, Bu da, kulun kendini, “Hiç” bilmesiyle olur. Zîra kibirlenecek neyin var ki ey insan, Gece gündüz Rabbine edersin günah isyan. Bir damla “Su”dur aslın, ölürsün bugün yarın, Sayılmayacak kadar, çoktur hem de günahın. Günahlarını düşün kibirleneceğine, “Ne kötü adamsın” de, her an kendi nefsine. Haddini bil, adam ol, olsan dahi ağa, bey Teneşir tahtasında bitecek yarın her şey. Bugünkü “hava”ların, yarın sona erecek, Ölüme hazırlan ki, çetin günler gelecek. Bakmayın şimdi dimdik ayaktayız, yürürüz, Bir gün de musallada, yatarız hem de dümdüz. Bir gün Resul-i ekrem, gelip bir kabristana, Ağlayınca, eshabı, sordular bunu ona. Buyurdular ki, (Ölüm, çok dehşetlidir elbet, Buna hazırlanın ki, başa gelir âkıbet. Yine bir sohbetinde, buyurdu ki, (Bir kimse, Korkmadan haramları işleyip üzülmezse. Yâni Hakk’ın emrine aldırış etmeyerek, Günahı beğenirse, hem “Ne güzel” diyerek, Mâzallah kâfir olup, onlar bu hal içinde, Sonsuz yanacaklardır, Cehennem ateşinde. Ehemmiyet verip de, nefse mağlub olarak, Haramları işlerse, şeytana aldanarak, Sonra toparlanıp da, eğer pişman olsalar, Bunlar kâfir olmayıp, yine müslümandırlar. Bu gibi kimselere “Âsi” ve “Fâsık” denir, Günah işleseler de, yine de mü’minlerdir. Bunlar yanar ise de, Cehennem ateşinde, Sonsuz kalmayacaktır, o azabın içinde. Farzları edâ edip, hiç günah işlememek, Hâlis mü’minler için basit ve kolaydır pek. Ve lâkin kalplerinde, bir maraz-ı mânevî, Olanlara güç gelir, çok kolay olsa dahî. Şudur ki kalpte olan, maraz-ı mâneviyye, Tamam inanmamaktır, ahkâmı diniyyeye. Kalpte doğru îmânın, olmasına alâmet, İslâmı yaşamaktan, almaktır tad ve lezzet.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT