BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fethi Gemuhluoğlu

Fethi Gemuhluoğlu

Çok istediğim bir kitap geldi.Sevgili merhum Fethi Gemuhluoğlu’nun... Bu tutam tutam garip Anadolu (Arapgir) kokusu hâlâ burnumda tüten insansever, iyiliksever dostun kokusu: Adı: “Gerçek Olan Aşktır”Çok istediğim bir kitap geldi. Sevgili merhum Fethi Gemuhluoğlu’nun... Bu tutam tutam garip Anadolu (Arapgir) kokusu hâlâ burnumda tüten insansever, iyiliksever dostun kokusu: Adı: “Gerçek Olan Aşktır” (Faks: 0 212 272 61 69). Yani Yunus’un: Aşk gelicek cümle eksikler biter.” Fuzulî’nin: “Her ne var Aşk imiş âlemde” dediği, inanmış âşık’ın dileği. Nitekim Gemuhluoğlu bir yazısını şöyle bitiriyor: “Sözü düğümleyip bir dahi diyelim ki “Gamlanma gönül gamlanma.. Kutsal emanet merhabadır. Merhaba insanadır. Merhaba, sahibinin kendisine merhabasıdır.” Bu kitapta, sohbetini özlediğimiz merhum’un kendi şiirleri ile onu sevenlerin şiir ve yazıları var. O şiirler, Özdemir Asaf’ın, Arif Nihat Asya’nın, Nihal Atsız’ın, Yavuz Bülent Bakiler’in, Erdem Bayazıt’ın, Neyzen Tevfik’in, Feyzi Halıcı’nın, Rıfkı Melul Meriç’in, Muharrem Ergin’in, Sezaî Karakoç’un Bahaettin Karakoç’un, Kemal Edib’in, Kaya Bilgegil’in, Mahir İz’in, Mustafa Miyasoğlu’nun, Akif İnan’ın ve daha birçok değerli şair ve yazarımızın imzalarını taşıyor. Vefatı üzerine yazdığım (9.10.1997) yazıyı da bu kitaba almışlar. Şunları söylüyorum: “Folklor’dan töreden, dinden ve tasavvuftan birike birike “insan-ı kâmil” olmuştu. Son yıllarında dolup taşma raddelerine gelmişti. Gönlünce kuramadığı bir millet ahenginin ve bir fazilet sisteminin hasretiyle zaman zaman öfkeleniyordu. Ümitsizlik değil ama, bazan karamsarlık onu sarıyordu. Ölümün ayak seslerini duyar gibi bir ‘vasiyet’ havası içinde konuşuyordu.” Yetiştirdiği yüzlerce vatan evlâdıyla o herdem yeniden doğacağına inandığım Fethi Gemuhluoğlu ile, henüz iyi tanışmadığımız 25 Ağustos 1964’te bana bir gurbet mektubu yazmıştı. (Başka mektupları da var; inşallah bulup göndereceğim). Kınadığı vatansevmez bir zatın, yanlış ve insafsızlıklarından yakındığı konu, I. Türkiye Büyük Meclisi’nin büyük hukuk ve karakter adamı Hüseyin Avni Ulaş’a sataşmasından duyduğu üzüntü idi. Ben onun aziz mektubundaki o bölümü çıkartarak, sevgili Gemuhluoğlu’nun şiir ve büyüklük âşıkı mizacını gösteren, başka notlarını o mektuptan size arz edeceğim. Mektubunun bütününü, yeni çıkacak nesirler kitabında, inşallah okursunuz. 25 Ağustos, 1964 Passau Muhterem Kabaklı Bey, Benim ilgi ve tutkularımı, izlediğim konuları bilen yeğenimden zaman zaman kitaplar alıyorum. Nemsece’yi sökmekten vakit kalırsa bu kitaplarla içindeki melâli, garipliği ve yitikliği, un-ufak olmuşluğu unutmaya ve yekinmeye çalışıyorum. * * * Siz bizim oraların maya’larını bilirsiniz Aziz Kabaklı, beni ağlamaklı eden bir türkü, “Hûma kuşu yükseklerde seslenir” diyordu. Ben gönül kuşumu bir süredir yücelerden Tuna’nın başucunda bir Bavyera kasabasına indirdim. İlk gençliğimde topladığım Tuna Türkülerinden şöyle bir beyit var aklımda. “Kişveri kâfirden imân ehlüne akıp gelür Kıbleye dutmuş yüzünü bir müselmandır Tuna” Müselmanca selâm size selam size Aziz Kabaklı kurd’a, kuş’a, diken’e, geven’e, cümleye selâm Fethi Gemuhluoğlu Not: Belki hatırlamazsınız ben sizin Spor ve Sergi Sarayında sekiz sene devamlı çalışan, müdürlük yapan ezelli ebedi dostunuz Gemuhluoğlu’yum. Müselmanca derken yukarıda, “Müselmanca” “İnsanca” eşitliği geldi aklıma. O da rahmete göçmüş siz onu andınız mı? bilemiyorum. Size Rıfkı Melûl Meriç’ten rubailer yazayım: Her da’veti hep magfiret-âsâ niyyet Ma’rûfu safâ münkeri nefsâniyyet Tahkik ile bin-netîce öğrendim ki İslâmiyyetle birdir insâniyyet Yeni Not: Mektubumu sütununuza konuk olarak alırsanız o nüshalardan bir adet rica etme müsaadenizi ayrıca istirham ederim. Hemşehrim efendim (Ben Arapgirliyim) Adresim: İrfan Fethi Gemuhluoğlu 839 PASSAU 2 posthach 630-Deutschland
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT