BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Finans Dünyası...

Finans Dünyası...

Bilgi hızı, müşteri memnuniyeti, işlem verimliliği ve maliyet azlığı gibi sebeplerden dolayı ‘Kâğıtsız Ofis’ projesine yatırım yapan bankalar, mudilerine dijital başvuru yolunu açtı. Kamu’da ise sadece Başbakanlık’ta yılda 700 bin evrakın döndüğü dikkate alınırsa, kâğıtsız ofis projesi, devleti de büyük bir yükten kurtaracak.Kâğıtsız ofis devrimi Elektronik ticarette önemli mesafeler kateden şirketler, müşterilerine süratli, kaliteli ve ucuz hizmet verebilmenin yarışını verirken bu alanda ciddi yatırımlar yapıyorlar. İngiltere’de döküman yönetim ve arşivleme sektörüne yapılan yatırımların tutarı 850 milyon sterlini (750 trilyon lira) bulurken, ülkemizde de kağıtsız ofis projesine son yıllarda ilgi giderek artıyor. Citibank, Pamukbank, İhlas Finans, Garanti ve Koçbank kağıtsız ofis çalışmasını başlatan kuruluşlar olurken, bankalar şubelerden dijital başvuru yaptırmaya başladılar. Maliye Bakanlığı da 120 bin vergi formunu dijital ortama geçirecek proje için hazırlık yapıyor. Maliyetler düşüyor kârlılık ve verim artıyor İhlas Finans AR-GE Müdürlüğü’nün yaptığı bir araştırmada ‘Kağıtsız Ofis Projesi’ nin getirdiği avantajlar ve ekonomik fayda ele alındı. ABD’de bir galeriden sadece kimlik gösterimiyle araba alabilme kolaylığına erişilirken, Türkiye’de dosya yığınları altında ezilerek vatandaşa hizmet vermeye çalışan devlet ve özel sektör, kağıtsız ofis çalışmalarıyla yeniden dinamizm kazanmaya çalışıyor. Bankalar başta arşiv olmak üzere döküman yönetimi, iş akış ve raporlama yazılımlarıyla donanım sistemlerini kağıtsız ofis projesine göre uyarlıyorlar. Böylece dökümanlar artık kağıda değil bilgisayarlara yönelik düzenlenip, konularına göre tasnif ve formatlanıyor. Uzmanlar, bilgisayar ortamı kullanılarak yüzde 80 oranında müşteriye telefonda hizmet verilebileceğini kaydettiler. Kağıtsız ofis projesiyle hem bilgiye hızlı bir şekilde ulaşılıyor hem de maliyetlerde önemli bir azalma yaşanıyor. ‘Faks server’ ilk adım Garanti Bankası, Bank Ekspress ve İhlas Finans ‘Faks server’ projesini uygulamaya soktu. Bu şekilde kuruma gelen fakslar ‘Faks Server’a ulaşıp buradan gideceği adrese elekronik olarak postalanıyor. Müşterilerine ‘Dijital Başvuru’ yolunu da açan bankalar, kredi kartı başvuru formundan, müşterilerin kredi taleplerini dijital ortamda değerlendirip fon kullandırmaya kadar bir çok bankacılık işlemini kağıt kullanmadan elektronik ortamda yapabiliyorlar. Böylece bankalar, kağıtsız ortamda süratli bir şekilde müşterilerinin taleplerini karşılıyorlar. Haber turu Ziraat Bankası ve Halk Bankası’nın görev zararı alacaklarının, 1999 sonu itibarıyle 10 katrilyon liranın üzerinde olduğu bildirildi. Geçen yıl sonu itibarıyle, Ziraat Bankası’nın yaklaşık 6 katrilyon lira, Halk Bankası’nın da 4.1 katrilyon lira görev zararı bulunuyor. Türkiye Emlak Bankası, banka konutlarının satışında “TÜFE’ye endeksli yuva kredisi” uygulaması başlattı. Vade ve peşinat oranına göre değişen faizli yuva kredileri sisteminde, tavan faiz oranı % 5.35’ten % 2.75’e düşürüldü. Vakıfbank Genel Müdürü Koçer, bankanın konut kredisi uygulamasına bilhassa Ege’den talep olduğunu, belirterek, “yığılmayı önlemek için durdurduk.” dedi. Türk Eximbank, 250 milyon dolarlık 5 yıl vadeli tahvil ihracı için ABN Amro ve Merrill Lynch’ye yetki verdiğini açıkladı. Tahvillerden elde edilecek paranın ihracatın ve proje işlerinin finansmanında kullanılacağı bildirildi. Anadolu Grubu ortaklığındaki Alternatifbank, Başak Hayat Sigorta’nın hayat ve sağlık branşlarındaki tüm ürünlerini şubeleri kanalıyla pazarlayacağını duyurdu. Geçen yılın sonunda % 90-100’ler civarında seyreden ve bugün % 40-70 seviyesinde olan ticari faiz kredilerinin mayıs ayında % 30-40 düzeyine ineceğini belirten bankacılar, kredi vermek için uygun kurum aramaya başladılar. Bankacılar, programın uygulanmaya başlamasıyla birlikte rekabet arttıkça insan ve kurumları krediye yöneltmek için çabaların daha da artacağını bildirdiler. Hazine Müsteşarı Selçuk Demiralp, bankacılık sektörünün Avrupa Birliğiyle entegrasyonu sağlamak için tüm mevzuatları hazırladıklarını belirterek, “bankalar ise aldığımız tedbirleri sadece izliyor. Bu itelemeyle bir yere varılmaz. Sadece kâr etmek ve o günün kârını alarak ayakta durmakla bankacılık olmaz.” dedi. Kilis Belediye Başkanı, İller Bankası’nın Kilis Belediyesine gizli ambargo uyguladığını öne sürdü. Buna gerekçe olarak da bu ay belediyeye tahakkuk ettirilen 134,600 milyon liradan % 52’sinin kesilmesini gösterdi. Finans sözlüğü Fayda (Utility): Belirli bir mal ya da hizmetin tüketilmesi ile sağlanan tatmin. Fiyat kontrolü (Price kontrol): Fiyatlar genel düzeyinin önemli ölçüde ve sürekli yükselmesinin hükümetçe alınan tedbirlerle önlenmeye çalışılması. Finansal rasyolar(Financial ratios): İşletme faaliyetlerinin ortaya çıkardığı fon ihtiyacının belirlenmesi, işletmenin finansal yapısının ne derece sağlam olduğunun un anlaşılması amacıyla kullanılan finansal analiz araçlarından biri. Geçinme endeksi(Cost of living indeks): Fiyat değişmelerinin insanların geçinme düzeylerini dolaysız olarak belirleyen unsurlar (yiyecek, barınma, ısınma, aydınlanma, ulaştırma vb.) üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla hesaplanan endeks. Üretim desteği : İşletmelerin ihtiyaç duydukları her türlü ham, mamul veya yarı mamul maddeler, makine ve teçhizat, taşıt araçlarının, müteşebbisin talebi üzerine Özel Finans Kurumu tarafından üçüncü şahıslardan peşin alınarak ve müteşebbislere uygun bir kâr ile belli bir ödeme planı çerçevesinde satılarak işletmelere finansman desteği sağlanmasıdır. Barter sistemine nasıl üye olunur? Bugün iş dünyasının yaşadığı birçok ciddi probleme çözüm üreten Barter sistemi, ancak kendisine üye olan firmalara hizmet verebiliyor. Bu nedenle önce Barter Ortak Pazarı’na üye olmak gerekiyor. Ortak Pazar nedir? İhlas Barter’ın Amerika’nın en büyük Barter organizasyonu ITEX işbirliği ile kurduğu modern ticaret sisteminin adıdır. Dünya Barter Birliği ve Avrupa Barter Birliği tarafından kabul görmüş, başarısı ödüllendirilmiş bir organizasyondur. Bu sistem üreticinin, sanayicinin, her türlü hizmet sunumu yapanın, küçük büyük bütün şirketlerin ve işadamlarının imdadına yetişiyor. Gelişmiş ülkelerde binlerce şirketin kullandığı bu sistem, İhlas Barter’ın uluslararası ve çok güçlü ortağı ITEX’le birlikte Türkiye’de yeni bir ticaret devrini başlatıyor. Sistem size ne kazandıracak? Birikmiş stoklarınız hızla eriyecek. Nakit para ödemeden ihtiyaçlarınıza sahip olacaksınız. Enflasyon, kredi ve faiz problemleriniz kökünden çözülecek. Üretiminiz ve satışlarınız artacak. Satışlarınızın tahsilat garantisi olacak. Doğru müşteriye hızla ulaşmak için saatlerce süren telefon görüşmelerinden, sonuç vermeyen tanıtımlardan, uzun açıklamalardan, randevulardan ve zahmetli takiplerden kurtulacaksınız. Üye olan firma, sistemden iki farklı şekilde yararlanabilir. Taleplerini karşılayabilir ve mal ya da hizmetini satabilir. Talebi olan firma, ihtiyacı olan mal ve hizmeti Barter Bilgi Bankası aracılığı ile alır. Satıcı firma ile fiyatta, kalitede, ürünün niteliklerinde, teslimatta ve diğer unsurlarda anlaşır. Bir ödeme sistemi olarak Barter devreye girer. Alıcı firma satın aldığı mal ve hizmetin bedeli kadar Barter sistemine borçlanır. Satıcı firma sattığı mal ve hizmetin bedeli kadar Barter sisteminden alacaklanır. Sistem, alıcı firmaya borcunu kendi ürünü ile ödeyebilmesi için 9 ay vade tanır. 9 aylık sürede borçlu firmaya ürettiği mal ve hizmete olan talepler iletilir, satış gerçekleşirse firma borcunu ürünü ile ödemiş olur. Borçlu firma 9 aylık sürede hiçbir şekilde ürünü ile ödeme yapamaz ise, borcunu 9 ayın sonunda nakit olarak öder. Sistem, satıcı firmaya alacağı karşılığında kredi açar. Alacaklı firma bu krediyi, ihtiyaçlarını Barter sisteminden satın almak için kullanır. İhtiyaçlarını karşıladığı oranda alacağını tahsil etmiş olur. Sistem Prosedürü Üyelik başvurusu, İHLAS BARTER A.Ş. tarafından onaylanan firma artık Barter Ortak Pazarı’nın bir üyesidir. Sistemin bütün imkânlarına sahiptir. Firma ile İhlas Barter A.Ş. arasında karşılıklı hak ve yükümlülüklerin tanımlandığı üyelik sözleşmesi imzalanır. Üye firma için bilgi bankasında dosya açılır ve firma ile ilgili bütün bilgiler bu dosyaya kaydedilir. Firmanın ürettiği mal ve hizmet listesi sistemin arz listesine katılarak ihtiyacı bulunan üye firmaların hizmetine sunulur. Üye firmalar, mal ve hizmet katoloğundan ihtiyaçlarını karşılayabileceği firmaları belirler. Satıcı firma ile doğrudan ilişki kurarak ihtiyacı bulunan mal ve hizmetle ilgili fiyat, kalite ve teslimat konusunda anlaşır. Ödemeler nasıl yapılır? Ödeme şartı olarak da Barter sistemini teklif eder. Anlaşma sağlandığı durumda mal ve hizmeti ödeme yapmadan satın alır.Fatura kesilirken İhlas Barter çeki kullanılır; alacak ve borç değerleri cari hesaplara kaydedilir. İhlas Barter A.Ş. gerçekleşen işlem sonucu alıcı firmanın cari hesabına, ürünün TL.bedeli karşılığı kadar USD olarak borçlandırır; satıcı firmanın cari hesabına ürünün TL. bedeli kadar USD olarak alacaklandırır. Alıcı ve satıcı firmaya ay sonunda birer hesap cetveli göndererek cari hesap durumlarını bildirir. Böylelikle üye firmalar sistemi kontrol ve denetleme imkânına kavuşmuş olurlar. Firmanın talebi sistem içinde karşılanamaz ise, ihtiyacı bulunan firma Talep Formu doldurarak faaliyet dışı firmaların, sisteme üye olarak kazandırılmasını sağlar. İhlas Barter A.Ş. kendisine ulaşan talebi Network bilgi sistemi ile şube ve bayilerine ulaştırır. Müşteri talepleri sistem tarafından karşılanana kadar İhlas Barter A.Ş. bayilerinin çalışmaları devam eder. Barter Ortak Pazarı * Stoklara, durgunluğa, tahsilat riskine, güvensiz satışlara son veren, Barter Ticaret sistemine üyelik işlemleri, internetten www.ihlasbarter.com.tr adresine bağlanıp müracaat formunu doldurmakla veya; 0212- 552 01 09’nolu telefonla müracaat etmekle başlıyor. * Daha sonra İhlas Barter, size kapsamlı bir müracaat dosyası hazırlatıyor. * Üyelik işlemleriniz tamamlandığında,sistemden iki farlı şekilde yararlanabiliyorsunuz. * Taleplerinizi karşılayabilyor ve mal ya da hizmetinizi satabiliyorsunuz. * Talebi olan firma, ihtiyacı olan mal ve hizmeti Barter Ortak Pazarı’nda internet aracılığı ile kolayca bulur. * Satıcı firma ile fiyatta, kalitede, ürünün niteliklerinde, teslimatta ve diğer hususlarda anlaşma sağlar. * Ödeme aşamasına gelindiğinde, bir ödeme sistemi olarak Barter devreye girer. * Alıcı firma ,satın aldığı mal ve hizmetin bedeli kadar Barter sistemine borçlanır. * Satıcı firma sattığı mal ve hizmetin bedeli kadar Barter sisteminden alacaklanır. * Her iki durumda da İhlas Barter Garantör olur. İhlas Barter Ortak Pazarı’nda satılan ürünlerin bir kısmı Medya Hizmetleri (TV’ler, Yerel TV’ler), İnternet Hizmetleri, Fotoğraf makinası, Hesap Makinası, Kahve Makinası, Toptan Kırtasiye, Mobilya, Mutfak Dolapları, Kalorifer Kazanları, Endüstriyel Mutfak Ekipmanları, Saat, Gözlük, Sağlık Hizmetleri, Hastaneler, Plastik Boru (Pis ve Temiz Su), Armatür, Catering hizmetleri, Çocuk Oyun Parkları, Kozmetik ürünleri, Şampuan, Çiçek, Ev mobilyası, yatak odası-çekyat ve oturma grupları, Bilgisayar eğitim hizmetleri, Bellona, Lukens ve diğer markalar, Her türlü çeyiz, Yatak örtüsü, Nevresim, battaniye ve uyku seti, Bulaşık yıkama ve temizlik sistemi, hijyen sistemi, Çamaşır yıkama, ağartma ve yıkama sistemi, Çok amaçlı genel temizlik sistemi , Halı yıkama ve bakım sistemi, Kişisel temizlik ürünleri, Klasik temizlik ürünleri, 5 Adet Sürat Teknesi: 9-14 Metre Boylarında, 45 metrelik yat: 14 Kamaralı Ocean Star, HER türlü gayrimenkul, (Arsa, İşyeri, Daire, Villa), Otel Hizmetleri-Konaklama, Reklam ve Tanıtım Hizmetleri, Her türlü matbaa hizmeti, Hediyelik eşya ve promosyon ürünleri, Kimyasal Maddeler, Gıda maddeleri, Muhtelif Tekstil ürünleri (Bay-Bayan-Çocuk), İplik, Ayakkabı (Toptan), Deri hammaddesi ve mamul madde (Toptan), Patates... Ve binlerce farklı ürün, İhlas Barter Ortak Pazarı’nda sizleri bekliyor... İhlas Barter Ortak Pazarı için satın alınacak ürünler Bilgisayar, Bilgisayar aksam ve parçaları, Beyaz eşya, Jenaratör, Hazır beton, Çimento, İnşaat demiri, Seramik, Vitrifiye malzemeleri, Kombi, Radyatör, Bölme sistemleri, Parke, Halı, Sunta, Suntalam, MDF, İnşaat kerestesi, Plastik hammaddesi, Binek Otomobil, Kamyon, Kamyonet, Alüminyum doğrama, Kağıt, Matbaa mürekkebi, Matbaa makinaları, TV Yayıncılık ekipmanları, Kuru gıda, Et ve et ürünleri, Fotokopi makinası, Faks makinaları, İstanbul’da bitmiş gayrimenkuller, Her türlü ev ve büro mobilyaları, Kırtasiye ürünleri, Yurt içi ve Yurt dışı nakliye, Personel Taşımacılığı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT