BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Futbol Federasyonu’nda başkan seçimi

Futbol Federasyonu’nda başkan seçimi

Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Federasyon Başkanı ve Başkanvekillerinin Genel Kurula katılan üyelerin oy çoğunluğu ile seçilmesini (m.7/IV) ve bu seçimin Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminden önce yapılmasını öngörmektedir (m.7/II).Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Federasyon Başkanı ve Başkanvekillerinin Genel Kurula katılan üyelerin oy çoğunluğu ile seçilmesini (m.7/IV) ve bu seçimin Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminden önce yapılmasını öngörmektedir (m.7/II). Ana Statüye göre, başkan adayı olmak isteyenler iki başkanvekili adayının ad ve soyadıyla birlikte genel kuruldan bir hafta önce Spordan Sorumlu Bakan’a bildirimde bulunurlar. Bakan, başkan adayları ile birlikte toplantı yaparak adayların liste renklerini belirler. Her bir başkan adayı kendisi için tesbit edilen renkte 2 liste bastırır. Birinci listede kendisinin ve başkanvekili adaylarının, ikinci listede yönetim kurulunun diğer üyelikleri ile Denetleme, Tahkim ve Merkez Hakem Kurulları’nın asil ve yedek üyeliklerinin adaylarının adı bulunur (m.32/I). Ana Statüye göre, seçimler iki ayrı sandıkta yapılır. Birinci sandıkta başkan ve başkanvekilleri, diğer sandıkta diğer kurullar için oy kullanılır. Her üye iki adet mühürlü zarfı alıp oy verme kabinine girer ve oy pusulalarını ilgili zarflara koyar ve daha sonra her birini ait olduğu sandığa atar (m.35/I). Ana Statü, listelerde yapılan silintilerle asil ve yedek üyeler arasındaki değişikliklerin listenin geçerliliğini etkilememesini, oyların listeye verilmiş sayılmasını öngörmektedir (m.36/V,VI). Bizce, Ana Statünün seçimlere ilişkin bu düzenlemesi, kanunun başkan ve başkanvekillerinin yönetim kurulundan önce seçilmesini öngören hükmüne (m.7/II) aykırı ve antidemokratikdir. Bu konuda 9.4.1997 tarihinde yayınlanan, “Futbolda Birbuçuk Parti” başlıklı yazımızda (*) Ana Statünün kanuna aykırı hükümlerinin iptal edilmesini veya değiştirilmesini ve seçimlerin yenilenmesini, kanuna uygun bir Ana Statü düzenlemesi yapılmadığı takdirde kanunun değiştirilmesini önermiştik. Futbol Federasyonu kanununda değişiklikler yapılmasına ilişkin tasarı, yürürlükteki kanun gibi, başkanın yönetim kurulu üyelerinden önce ve genel kurula katılan üyelerin oy çokluğuyla seçilmesini ve ayrıca, anılan önerimize uygun olarak, mevcut Ana Statü ve talimatların getirilen düzenlemelere aykırı olan hükümlerinin yürürlükten kaldırılmış sayılmasını öngörmektedir. Tasarının böylece, Federasyon Başkanlığı seçimi konusunda yürürlükteki kanunun esaslarını benimseyip kanuna aykırı ve antidemokratik Ana Statü hükümlerini geçersiz kılmasını öteden beri savunageldiğimiz görüşlerimize uygun bulmakta ve bu düzenlemenin bir an önce yürürlüğe girmesini dilemekteyiz. ————————————- (*) Bu yazı için bakınız: Üçışık, F.; Sporda Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ötüken Yayınevi, İstanbul 1999, sh. 80-82.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98847
  % -0.15
 • 5.5322
  % -0.56
 • 6.3691
  % -0.74
 • 7.2497
  % -0.94
 • 217.836
  % -0.71
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT