BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fazilet Partisi

Fazilet Partisi

Fazilet Partisi’ne çok az temas ettiğime sevgili okuyucularım dikkatimi çektiler. Efendim, bizim işimiz eleştiridir. Eleştirisiz politika da, ilim de mümkün değildir, olduğunuz yerde sayar, sonra geriye gidersiniz. Partiler ve mensupları yazdıklarımızı ya pas geçerler, ya tavzih ederler.Fazilet Partisi’ne çok az temas ettiğime sevgili okuyucularım dikkatimi çektiler. Efendim, bizim işimiz eleştiridir. Eleştirisiz politika da, ilim de mümkün değildir, olduğunuz yerde sayar, sonra geriye gidersiniz. Partiler ve mensupları yazdıklarımızı ya pas geçerler, ya tavzih ederler. Fazilet Partisi hakkında eleştiri ise çok tepkiyle karşılanıyor. Öyle bir tavır takınılıyor ki, tek gerçek kendi görüşleri ve davranışlarından ibarettir ve kendilerinden başka herkes haksızdır sanırsınız. Anayasa Mahkemesi’nden çıkacak kararı bilemeyiz. En olumsuz düşünürsek, Parti’nin, bütün milletvekillerini Meclis dışında bırakacak şekilde yasaklanıp kapatılması şıkkı bahis konusudur. Böyle bir karar ne getirir? Demokrasimizi zedeler ve geriye götürür. Türkiye’nin, ana muhalefet partisinin kapatılmasından doğacak imajı savunması zordur. Partiye oy veren vatandaşlar da kırılabilir. En az bu kadar vahim ve tehlikeli bir sonuç, böylesine bir kararın ara seçim zorunluluğunu doğurmasıdır. Türkiye ara seçim, cumhurbaşkanının halkça seçilmesi ve referandum’la uğraşacak zaman diliminde değildir. Aslında her üç unsur da son derece demokratiktir. Ancak demokrasi, yalnız kurallar rejimi değildir. Ayrıca akılcı ve pragmatisttir. Demokratik mekanizmalar, zaman, zemin ve şartlarla uyum hâlinde işletilmelidir. Zamansız seçimler, oylamalar, Türkiye’nin kaybı olur. Ülkemizin büyük dertlerine sür’atle çare bulmak vaktidir. Seçim atmosferinde büyük reformlar gerçekleşmez. Fazilet Partisi, politika yaptığı ülkeyi, devleti ve halkı tanımakta zorlanmıştır. Politika gerçekler üzerine oturursa başarılı olur. Romantik politikacılık yoktur. Romantik politikacıların hepsinin her ülkede başları belâya girmiştir. Olmıyacak duaya âmin demek de bir romantik tutumdur. 5+5’i kabûl edip destekliyecek bir Fazilet Partisi, çok akıllı davranmış olacak, düzenin tam ortasına oturacaktır. Bu kadar akılı ve hızlı hareket edebilir mi, bilmiyorum. Zira daha iki gün önce İran seçimleri için partinin her iki kanadının mensuplarının söylediklerinin, Türkiye’nin gerçekleri ve şartları ile hiçbir ilgisi yoktu. Sadece kendi aleyhlerinde malzeme oluşturuyordu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT