BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ermeni yardakçılarının sonu hüsrandır

Ermeni yardakçılarının sonu hüsrandır

ABD’nin Virginia eyaletinden sonra, bir zamanlar Osmanlı’nın France eyaleti, bugünün Fransa’sı da, kokuşmuş bir yemeği servise hazırlamaktadır. Yani şu; Fransız Senatosu’na getirilmek istenen soykırım yalanı.ABD’nin Virginia eyaletinden sonra, bir zamanlar Osmanlı’nın France eyaleti, bugünün Fransa’sı da, kokuşmuş bir yemeği servise hazırlamaktadır. Yani şu; Fransız Senatosu’na getirilmek istenen soykırım yalanı. Böyle iftiralardan en çok kaçınması gereken ülkelerden birisi Fransa’dır. Ama ne hikmetse, bölücülerin en yakın destekçileri olan Madame Mitterrand, örgüt içindeki Ermeni soylularla destek anlaşmaları yapmıştır. Kocası olan Bay Mitterrand da aynı desteği sürdürmüştür. 1850’li yıllarda, Osmanlı tebası olan Ermeniler’i Amerika’ya göçtüren yine Fransızlardı. Öyle ki, Elazığ bölgesinden Amerika’ya çalışmaya giden Osmanlı köylüsü Ermeniler’in, ilk durakları Fransa’nın Marsilya limanı idi. Burada aylarca, Amerika’dan gelecek yol paralarını bekleyen zavallı köylüleri, kadın erkek, genç yaşlı ayrımı yapmaksızın bir odada elli-altmış kişiyi yatırmışlardır. Aile hayatları alt üst olmuştur. Bu zavallıların paralarını gasp etmişlerdir. Ermeni yolcu, Fransa hancı!.. Ermeni kıyımı yalanının peşinden gideceklerine, bu soygunun araştırmasını yapmalarını tavsiye ederim. Genel Yayın Müdürümüz Sayın Kenan Akın beyin yazısındaki “Ne Bitmez Kinmiş” başlığı doğrusu sözden anlayanlar için; tepelerine indirilmiş bir balyozdur. Bütün milletimiz şuna tam olarak inanmalı ki, ne 1915’te ne de başka bir zamanda Türkler, Ermeni kıyımı yapmadılar. Bugün Türkler’i bu yalanlarla suçlayanlara şunu demek istiyorum ki: Ey Avrupa’nın düveli-muazzama denilen müstevlileri, siz 1914’te Türk topraklarında ne arıyordunuz? Hani sizin bir deyiminiz var: Quelle vent vous-avez ici, yani sizi buraya hangi rüzgar attı. Osmanlı devletinin en sıkışık anında, Suriye topraklarında bir Ermeni devleti kurmaya çalışan devletler arasında Fransa da vardı. Bilhassa Fransızlar, Kahramanmaraş’ta bir Sütçü İmam kahramanlığını unuttular mı? Sahi orada ne arıyordunuz? Gaziantep’te Şahin beyi hatırlar mısınız? Hani şu, siz işgalcileri köprü başında ekin gibi biçen muhterem şehidi. Gençleriniz biliyorlar mı? Şirin Ege şehirlerimizden Bodrum’u, 1915 mayısının son salı günü, bir zırhlı ile iki gün müddetle neden topa tuttunuz? Masum Türkler’den ne istediniz? Ve bu Bodrum ki, sizin kralınız Fransuva’yı hapisten kurtaran Kanuni Sultan Süleyman’ın fethettiği bir beldedir. O fetih esnasında, kıymetli asker Cafer Paşa şehit düşmüştü. 1915 bombardımanında, işte bu şehidin türbesini de yerle bir ettiniz. Dirilere verdiğiniz zarar yetmedi, ölülere de zarar verdiniz. Quelle vent vous-avez ici? Vefanızı böyle mi gösteriyorsunuz? O Kanuni ki, eğer Fransa’ya sahip çıkmasa idi, Almanlar’la, İspanyollar arasında ülkeniz yol geçen hanına dönmüştü. Alman çizmeleri altında inim inim inliyordunuz. Fransa bugün hür bir ülke ise, bunu Türkler’in alicenaplığına borçludurlar. O günün Fransa’sı, Avrupa’nın en fakir ülkesi idi. O Kanuni ki, Fransa’ya ekonomik güç sağlamak için kapitülasyon hakkı ihsan etmiştir. Yıllar yılı Türk ekmeği ile nasiplendiniz. 1918’de Mondros Mütarekesini takiben, güzel İstanbul’u işgale yeltenen müstevliler içinde Fransız birlikleri vardı. Komutanları soytarı görünüşlü General Franchet d’Esperey, kendisini Fatih zannederek, beyaz bir at üstünde, törenle Tophane’den Taksim’e kadar yaptığı geziden dolayı, siz şimdi hiç utanmıyor musunuz? İşgal esnasında Fransız askerlerinin İstanbul halkına reva gördüğü zulümler soykırımdan beterdir. Asala örgütüne göz yumup; 34’ten fazla kıymetli hariciyecimizin şehid olmasına sebep olanlar esas soykırımcıdır. Son olarak şunu yazmak isterim ki, dünyanın en alicenap milleti olan Türkler, hiçbir zaman soykırım yapmamıştır. Bunu Ermeniler de pekâla bilmektedir. Asalacı, Taşnakçı kanlı komitecilerin yalanlarına inananların sonu hüsrandır. Ermeniler’in 1914-1918 arası Türkler’e yaptıkları vahşet ise, Başbakanlık Arşivler Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nca yayınlanan Ermeni Olayları Tarihi adlı üç ciltlik seride bol bol görülebilir... Tavsiye ederim.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 94119
  % 1.02
 • 5.3728
  % -1.23
 • 6.1201
  % -1.24
 • 6.9149
  % -1.26
 • 222.945
  % -1.04
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT