BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÇALIŞAN DÜNYASI

ÇALIŞAN DÜNYASI

Temmuz ayında, çeşitli kanunlarda yapılan değişikliklerle bazı kamu çalışanlarının ödeneklerinde artışlar meydana geldi. İki gündür bunları açıklıyoruz. Bugün de Sivil Havacılık tazminatlarındaki artışlardan söz edeceğiz...LÜTFİ KÖKSAL MEMUR, İŞÇİ ve İŞVERENİN REHBERİ SİVİL HAVACILIK tazminatları artırıldı Temmuz ayında, çeşitli kanunlarda yapılan değişikliklerle bazı kamu çalışanlarının ödeneklerinde artışlar meydana geldi. İki gündür bunları açıklıyoruz. Bugün de Sivil Havacılık tazminatlarındaki artışlardan söz edeceğiz... 6009 sayılı Torba Kanunun 56. maddesi ile Havacılık Tazminatlarında artışlara gidilmiştir. Buna göre; MADDE 56- 22.01.1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2’nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “EK MADDE 2- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3’üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri kapsamına giren personeline; aylık tutarı, “Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı” prensipleri çerçevesinde personel maliyetlerinin tamamı karşılanan kadro ve pozisyonlarda bulunanlar için en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) 1) Brüt tutarının yüzde 600’ünü (3.388,38 TL.), 2) Kısmen karşılanan kadrolar ve pozisyonlarda bulunanlar için aynı miktarın yüzde 300’ünü (1.694,18 TL.), 3) Pilotlar için ise yüzde 1000’ini (5.647,30 TL.), 4) Diğerleri için de yüzde 150’sini (847,09 TL.) geçmemek üzere yüksek Planlama Kurulunca belirlenen oran, esas ve usullere göre “Havacılık Tazminatı” ödenir. Yüksek Planlama Kurulu, yukarıda belirtilen kriterlere göre aynı tazminat tavanı grubu içerisinde yer alan bir kadro veya pozisyon unvanında çalışanlar için uygulanacak tazminat oranını, birimin bulunduğu yer, iş yoğunluğu, öğrenim durumu farklılığı, hizmet süresi, personel temininde güçlük gibi kriterleri birlikte veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle ve ödenecek tazminat tutarının yüzde 30’unu geçmeyecek şekilde farklılaştırmaya yetkilidir. Bu şekilde yapılacak ödemeler, sözleşmeli personel için belirlenen ücret tavanı ile kapsama dahil personele verilecek diğer hak ve ödemelerin hesabına esas alınacak matrahın tespitinde dikkate alınmaz. Bu tazminat, aylıklara ilişkin esaslar çerçevesinde gelir vergisi ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir. Uygulama 01.09.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir. NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? > Ekrem Sezgin / ADANA Doğum tarihim 17.11.1952. Çeşitli dönemlerde SSK’lı ve Bağ-Kur’lu olarak çalıştım. Şu anda isteğe bağlı olarak prim ödemeye devam ediyorum. Ne zaman emekli olabileceğim konusunda beni aydınlatırsanız sevinirim. CEVAP: Giriş tarihiniz 08.09.1976 tarihinden önce olduğu için kademeli yaşa girmiyorsunuz. Sigorta, Bağ-Kur ve 20 ay askerlik borçlanması dahil toplam 3293 gününüz var. İsteğe bağlı devam ettiğiniz için 01.10.2008 tarihinden itibaren Bağ-Kur’lu sayılıyorsunuz. Ama bu kuruma 3.5 yıldan az prim ödeyeceğiniz için sigortadan emekli olmanıza engel yoktur. 30.06.2011 tarihine kadar kesintisiz primlerinizi ödemeye devam ederseniz, bu tarihte 3623 günle emekli müracaatı yapabilirsiniz. www.calisandunyasi.com e-mail: calisandunyasi@tg.com.tr Adres: 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna-İST.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT