BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kosova’da istikrar?

Kosova’da istikrar?

Kosova’nın Sırbistan hududundaki karma Mitroviça kentinde son zamanlarda olup bitenler, müdahaleden bu yana geçen sekiz ay içinde, istikrar adına fazla bir gelişme kaydedilemediğini göstermektedir.Kosova’nın Sırbistan hududundaki karma Mitroviça kentinde son zamanlarda olup bitenler, müdahaleden bu yana geçen sekiz ay içinde, istikrar adına fazla bir gelişme kaydedilemediğini göstermektedir. İbar nehri üzerindeki bu yerleşim merkezi, vaktiyle, 100.000 kadar Arnavut’u barındırırken, bugünlerde, Arnavutlar, Sırplar’ın Kuzeyi tutmaları nedeniyle, Güneye kaymak zorunda kalmışlardır. Arada, NATO ağırlıklı, KFOR olarak adlandırılan, çok taraflı güç var. Bu gücün görev ve yetkileri (mandat), ötedenberi alışılagelen, ‘Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ yetkilerinden farklıdır. BM Barış Gücü, yıllarca, Kıbrıs’ta gördüğümüz üzere, ilke itibariyle ve sözde, barışı korumakla yükümlüdür. Yoksa, barışı tesis etmekle değil. Nitekim, bu güç, Kıbrıs’ta, hep tarafların arasına girmiş, ancak saldırganla, saldırıya uğrayanı adeta aynı kefeye koymuştur ve bu nedenle de bekleneni verememiştir. Halbuki KFOR, Bosna’daki SFOR misali, barışı tesisle, devam ettirmekten sorumludur ve buna göre teçhiz edilmiştir. O halde neden etkili olamıyor? Hakikatte, bu sualin cevabını, kuvvete katkıda bulunan ülkelere, hükümetlere sormak lazım. Öyle anlaşılıyor ki, Mitroviça, Kosova’nın tamamının geleceği için, bir nev’i pilot ve model olarak kullanılmak isteniyor. Buna, hiç şüphesiz, hâlâ etkisiz hale getirilemeyen Miloşeviç de epey yardımcı oluyor. Miloşeviç, Kuzey’deki Sırplar’ı, direnişe, uyuşmazlığa ittikçe ve bundan da, KFOR’daki kuvvetler bunaldıkça, çözüm olarak, bölünmeleri fiilen tahkim etmek ve sonuçta taksime gitmek fikri kuvvet kazanmaya başlıyor. Mitroviça resmen bölünürse, sıra Kosova’ya ve arkasından da Karadağ’a ve belki de Makedonya’ya gelecek. Bütün bu muhtemel gelişmeler, herhalde barışçı yollarla olmayacak, bunca fedakârlıkla önlenmeye çalışılan savaşa yine, istemeyerek de olsa, davetiye çıkarılmış olacaktır. Hudutların gözden geçirileceği böylesine bir yangının nerede başlayıp, nerede biteceği de kestirilemeyecektir. Acaba, başlangıçta, Bosna nedeniyle, Balkanlar’a giren Amerika, tüm ilgili çevrelerden ve özellikle, yüksek refahını kesinlikle riske etmek istemeyecek. Avrupa’dan, ne olur, buralardan daha uzun bir süre ayrılmayın gibi, yeni bir davet çıkarttırmaya mı çalışıyor?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT