BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Seyyid İbrâhim “kuddise sirruh -1-

Seyyid İbrâhim “kuddise sirruh -1-

Bu zat bir sohbetinde, buyurdu, (Müslümanlık, Birlikte bulunmayı, görür uygun, muvafık.Birlikte rahmet var... Bu zat bir sohbetinde, buyurdu, (Müslümanlık, Birlikte bulunmayı, görür uygun, muvafık. Zira beraberlikte, vardır hayır ve rahmet, Halbuki ayrılıkta, var azab ve felâket. Müslümanlar Cennette olurlar bir arada, Hem dahi sonsuz olup, ayrılık yok orada. “Dünya”, hayal ve hiçtir, işi de hiçtir elbet, Hiç ile uğraşan da, hiç olur en nihayet. Ölüm ve sonrasına, kim hazırlanır ise, Odur Allah indinde, hayırlı, iyi kimse. Biz her an, her saatte, bir işler yapıyoruz, Ve her bir işimizde, bir niyet taşıyoruz. Bu da, ya “Nefis” için, ya da “Allah” içindir, Yâni kul, her işinde, imtihan içindedir. Kalp, her saniye durmadan sağa sola döner hep, Ya hayra karar verir, ya şerri eder talep. Nitekim Resulullah ederdi şöyle duâ, “Ya Rabbî, sen kalbimi, sabit tut doğru yolda.” Ey insan, son nefeste, döner de eğer kalbin, Mâzallah küfr üzere durursa n’olur halin? İman üzre durması isteniyorsa eğer, Hep sâlih kimselerle, bulunmalı beraber. Hep iyilerle olup, edersek çok ibadet, İnşallah îman ile, gideriz en nihayet.) Bir gün de bir Müslüman, gelerek huzuruna, Nasihat isteyince, şöyle buyurdu ona. (Resûlullah’a tam ve kusursuz tâbi olmak, Onu, tam ve kusursuz, sevmekle olur ancak. Tam ve olgun sevginin, alâmeti de tektir, Onun düşmanlarını, kat’i düşman bilmektir. Yâni Onun dînini, sevmeyen insanları, Sevmeyip, hor ve zelil tutmaktır hep onları. “Muhabbete gevşeklik sığmaz” buyurdular ki, Âşıklar maşûkunun dîvanesidir sanki. “Cem’i zıddeyn muhaldir”, sevilse biri eğer, Bu sevgi, diğerine düşmanlık icab eder. Fırsat elden kaçmadan, bakmalı çaresine, İş işten geçer ise, o zaman çaresi ne? Bu dünya geçicidir, aldanma aman sakın, Bugün senin ise de, başkasınındır yarın. Âhirettekilerse, sonsuzdur, ebedidir, Ve bu dünyada iken, ancak elde edilir. Bu birkaç günlük hayat, eğer O Peygambere, Uyarak geçer ise, bu ni’met geçer ele. Ebedî saâdeti, ele geçirmek için, Ona uymak lâzımdır, çâresi budur işin. Yoksa Resûlullah’a, olunmadıkça tâbi, Âhirette hiçbir şey, ele geçmez tabii.)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT