BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Askerlik konusu

Askerlik konusu

Geleneksel ordumuzun zamanla belkemiği hâline gelen yeniçeriler, “frenk usûlü tâlîm istemezük!” diye kazan kaldırıp padişah ve sadrâzam şehîd ettikleri için ortadan kaldırıldı. 19-20. asırlarda radikal inkılâplarımızda, modern ordumuzun subayları baş çekti, öne çıktı.Geleneksel ordumuzun zamanla belkemiği hâline gelen yeniçeriler, “frenk usûlü tâlîm istemezük!” diye kazan kaldırıp padişah ve sadrâzam şehîd ettikleri için ortadan kaldırıldı. 19-20. asırlarda radikal inkılâplarımızda, modern ordumuzun subayları baş çekti, öne çıktı. Deniz subaylarımız İngiliz, ordumuzun subayları ise Fransız usulünce yetiştirildi. Harbiyemiz, Fransız harb akademisinin tüzükleri tercüme edilerek kuruldu. 1871’de Prusya, dünya birincisi Fransız ordularını yıldırım harbiyle ezip Alman birliğini kurar kurmaz, bizim Harbiye, Erkân-ı Harbiye (Kurmay) ve sair subay okullarımız derhal Prusya düzenine geçirildi. Hiç tereddüt edilmedi. Zira askerî alanda gereken iş zamanında yapılmadığı takdirde ülkeler kaybedilir, bunu en iyi bilen devlet de herhalde Osmanlı Türkiyesi’dir. 1946’ya kadar Prusya sistemini sürdürdük. Zira 1870-1944 arasında Alman ordusu, münakaşasız şekilde dünya birincisi idi. Sonra o kadar sür’atle ABD sistemine geçtik ki, hayrete şayandır. 1944’ten günümüze Amerika askerî gücü en üstünüdür. Bu sistemde devam ediyoruz. Ancak Türkiye, bir Avrupa devletidir. Askerî sistemimizin, tamama yakını NATO üyesi bulunan AB devletleri ile uyum sağlaması tabiidir. Yazımı, gündemden düşmek bilmeyen askerlik müddeti tartışması münasebetiyle yazıyorum. Zorunlu askerlik 19. ve 20. asırlara mahsus bir sistem. Fransız İhtilâli’nde ortaya çıktı, Anglo-Saksonlar dışında bütün dünyada uygulandı. Genel Kurmayımız elbette, NATO’da uygulanan sistem yönünde düzeltmeler yapmıştır, yapmakta devam edecektir. Şanlı ordumuz, çok seçkin çizgisini daha ileriye taşıyacaktır. Donanmamız, kara ve hava kuvvetleri derecesinde önemlidir. Astsubayların sorunları da çözümlenmelidir. Çok teknik hâle gelen savaşın, profesyonel efrat ile yapılabileceği âşikârdır. Devlete maliyeti artacaktır. Ancak başka çare yoktur. Türk askerinin kalitesi görev yaptığı her yabancı ülkede takdir görüyor. Zaman daralmıştır. NATO devletlerinde artık uygulanmaktan vazgeçilen sistemlerimiz varsa, elbette derhal çağdaş duruma gelecektir. Özal’dan beri bu teknik vurucu kuvveti konuşuyoruz. Haydi artık yapalım...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT