BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Muhammed aleyhisselâmın ahiret ile ilgili bildirdikleri

Muhammed aleyhisselâmın ahiret ile ilgili bildirdikleri

Önce Peygamberler, sonra Evliyâ-i kiram, Allahü teâlânın izni ile, günahı çok olan müminlere şefaat edecektir. Peygamberimiz buyurdu ki: “Ümmetimden büyük günahları olanlara şefaat edeceğim.”İmam-ı Rabbani hazretleri buyurdu ki: [Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın haber verdiği; kabir azâbı, kabrin ölüyü sıkması, kabirde Münker ve Nekîr denilen iki meleğin suâl sorması, kıyâmette her şeyin yok olacağı, göklerin yarılacağı, yıldızların yollarından çıkıp dağılacakları, dünyanın, dağların parçalanması ve herkesin mezardan çıkması, mahşer yerine toplanması, yâni ruhların cesedlere gelmesi, kıyâmet gününün zelzelesi, o günün dehşeti, korkusu ve kıyâmette suâl ve hesap ve dünyada yapılmış olan şeylere orada, ellerin, ayakların ve her azanın şehâdet etmesi ve iyilik ve kötülük defterlerinin uçarak sağ veya sol taraftan verilmesi ve iyiliklerin ve günahların, oraya mahsûs bir terâzîde tartılması haktır, doğrudur. Orada önce Peygamberler, sonra sâlih kullar yâni Evliyâ-i kiram, Allahü teâlânın izni ile, günahı çok olan müminlere şefaat edecektir. Peygamberimiz buyurdu ki: “Ümmetimden büyük günahları olanlara şefaat edeceğim.” KÂFİRLERE AZAB EBEDİ Cehennemin üzerinde sırât köprüsü vardır. Müminler, bu köprüden geçip, Cennete gidecektir. Kâfirlerin ayakları kayarak, Cehenneme düşeceklerdir. Sırât köprüsü deyince, bildiğimiz köprüler gibi sanmamalıdır. Nitekim, sınıf geçmek için, imtihan köprüsünden geçilir diyoruz. Her talebe imtihan köprüsünden geçer. Hepsi buradan geçtiği için köprü diyoruz. Hâlbuki, imtihanın, köprüye benzeyen hiçbir tarafı yoktur. İmtihân köprüsünden geçenler olduğu gibi, geçemeyip, yuvarlananlar da olur. Fakat bu, köprüden denize yuvarlanmaya benzemez. İmtihân köprüsünün nasıl olduğunu, buradan geçenler bilir. Cennet, müminlere mükâfât ve nîmet için hazırlanmış, Cehennem de kâfirlere azâb için hazırlanmıştır. Suâl ve hesaptan sonra, müminler Cennete girince, burada sonsuz kalacaklar, Cennetten hiç çıkmayacaklardır. Kâfirler de, Cehenneme girince, Cehennemde sonsuz kalacaklar, ebedî olarak azâb çekeceklerdir. Bunların azâblarının azaltılması câiz değildir. İbni Teymiyye, kâfirlerin Cehennemde sonsuz kalacaklarını inkâr etmektedir. Son peygamber Muhammed aleyhisselama ve onun getirdiği son din olan İslama inanmayan; İster Yahudi, ister Hristiyan hepsi Cehenneme gidecek ve orada sonsuz olarak kalacaktır. Böyle inanmayan dinden çıkar. Efendimiz kıyamet kopmadan önce ortaya çıkacak bazı olayları da şöyle bildirdi: O zaman güneş, âdet dışı olarak Garb’dan doğacaktır. Hazreti Mehdî çıkacak, Îsâ aleyhisselam gökten inecek, Deccâl çıkacak, Ye’cûc ve Me’cûc denilen insanlar yeryüzüne yayılacaktır. Dabbetülerd, denilen hayvân çıkacak, gökleri bir duman kaplayıp, bütün insanlara gelip, canlarını yakacak, herkes bunun acısından duâ edip, “Yâ Rabbî! Bu azâbı üzerimizden kaldır. Sana îman ediyoruz!” diyecektir. Alâmetlerin sonuncusu, bir ateştir ki, Aden’den çıkacaktır. Aden, Yemen’dedir. ‘SAHTE MEHDİ’LERE KANANLAR! Her devirde, Mehdilik iddiasında bulunup bunu dünyalık hırslarına alet edenler çıkmıştır. İmam-ı Rabbani hazretleri de zamanındaki böyle bir iddiaya şöyle cevap vermektedir: “Meşhûr, hattâ mânâsı tevâtür derecesine varmış birçok hadis-i şerifte hazreti Mehdi’nin alâmetleri bildirilmiştir. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Kıyâmet kopmadan önce, Allahü teâlâ, benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur ve dünyayı adaletle doldurur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun zamanında adalet ile dolar.) O hâlde, insâf etsinler ki, bu alâmetler, o ölen adamda var mıdır, yok mudur. Hazreti Mehdî’nin daha birçok alâmetlerini, Muhbir-i sâdık haber vermiştir. Ahmed ibni Hacer-i Mekkî hazretleri (Elkavlülmuhtasar fî alâmâtil-Mehdî) ismindeki kitabında, Hazreti Mehdî’nin iki yüze yakın alâmetini yazmıştır. Geleceği bildirilen Mehdî’nin alâmetleri meydanda iken, başkalarını Mehdî sananlar, ne kadar câhildir. Allahü teâlâ, onlara, doğruyu görmek nasip eylesin!] Önceki zamanlarda olduğu gibi zamanımızda da kendilerinin Mehdi olduğunu bildiren pek çok sahtekâr ve bunlara inanan cahiller vardır. İkinci bin yılın yenileyicisi büyük âlim İmam-ı Rabbani hazretlerinin bildirdiğine göre hazreti Mehdi’nin gelmesi için daha asırlar var!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT