BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Osmanlı Devleti’ni anlatan yeni belgeler yayınlandı

Osmanlı Devleti’ni anlatan yeni belgeler yayınlandı

Türkçe olarak yayınlanan Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi ve Haleb Livası Mufassal Tahrir Defteri’nde; bir dönemin tarihine şahitlik eden defter ve belgeler hakkında bilgi veriliyorBaşbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığınca hazırlanan “Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi”, “Haleb Livası Mufassal Tahrir Defteri-I ve II” adlı kitaplar yayınlandı. Bu eserlerle, Osmanlı arşivi hem tanıtılıyor, hem de Orta Doğu coğrafyasının önemli bir bölgesi olan Halep tahrirleri araştırıcıların ilgisine takdim ediliyor. Dünyanın en büyük tarihî arşivlerinden biri olan Osmanlı arşivi hakkında bilgi veren ve şimdilik yalnız Türkçe olarak hazırlanan “Osmanlı Arşiv Rehberi”, bir dönemin tarihine şahitlik eden defter ve belgeler hakkında bilgi veriyor. Başbakanlık Osmanlı arşivini bütünüyle tanıtan çok fazla Türkçe yayın bulunmuyor. Önsözde aktarılan bilgiye göre, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde, yerli ve yabancı araştırmacıların kullanımına sunulan çok çeşitli ve değerli arşiv malzemesi yer alıyor. “Haleb Livası Mufassal Tahrir Defteri I ve II” adlı eserlerde ise; 943 ve 1536 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yer alan Halep bölgesinin idari durumu, sancak, kaza, nahiye ve karye (köy) isimleri, buralarda yaşayan ahalinin demografik, sosyal ve iktisadi durumu, bölgeye ait haritalarla birlikte ayrıntılı olarak anlatılıyor. Devlet Arşivleri Genel Müdürü Doç. Dr. Yusuf Sarınay; kitabın önsözünde, “Bu arşivler, ait olduğu devrin örf ve adetlerini, sosyal yapısını, karşılaştıkları problemleri ve bunlar arasındaki münasebetleri ortaya koyuyor. Bir başka ifadeyle, arşivlerde muhafaza edilen belgeler, ait oldukları milletlerin geçmişini yansıtan en önemli canlı şahitlerdir” ifadelerine yer veriyor. (AA) DEĞERLİ BELGELER Osmanlı Arşivi’nde ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi’nde bulunan bu eserler, arşivlerin en değerli koleksiyonlarından birini meydana getiriyor
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT