BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kapalı oturum

Kapalı oturum

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde terör konusu için kapalı (gizli) oturum yapıldı. Gerçekte Kürt meselesi görüşüldü. Kürtler, daha doğrusu Kürt asıllı, anadili Kürtçe olan Türk vatandaşlarımız, ne istiyor? Bunca akıl almaz iç ve dış kışkırtmalara rağmen emin olunuz, çoğunluğu Türkiye’de kalmak, fakat daha iyi şartlarda yaşamak istiyor.Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde terör konusu için kapalı (gizli) oturum yapıldı. Gerçekte Kürt meselesi görüşüldü. Kürtler, daha doğrusu Kürt asıllı, anadili Kürtçe olan Türk vatandaşlarımız, ne istiyor? Bunca akıl almaz iç ve dış kışkırtmalara rağmen emin olunuz, çoğunluğu Türkiye’de kalmak, fakat daha iyi şartlarda yaşamak istiyor. Aslında Kürt asıllılar, nüfus oranlarının pek çok üzerinde pay alıyor. Başta İstanbul, bütün mûtenâ kentlerimiz, Kürt dolar milyonerleri ile dolup taşıyor. Milyarderleri bile var. Birkaç cumhurbaşkanı ve başbakanımız, Kürt asıllıdır. Bakanların, milletvekillerinin, generallerin, valilerin, diplomatların, profesörlerin, san’atkârların sayısı hesaba gelmez, ciltler doldurur. Kürtler, tarih boyunca tam bağımsız, Kürtçe’nin resmî dil olduğu hiçbir devlete sahip olmadılar. Bu coğrafyanın üç imparatorluk kavmi, Türkler, Araplar, İranlılar’a katılarak, onlarla bir arada, doğrusu hepsi tarafından baş üzerinde tutularak hayatlarını devam ettirdiler. Bir müddetten beri Türkiye içinde ve dışında, bağımsız Kürdistan devleti kurmak isteyen Kürt milliyetçileri ortaya çıktı. Kuzey Irak’ta Kürdistan kurulup, Amerikalılar, Irak’ın bütününe cumhurbaşkanı, dışişleri bakanı, genelkurmay başkanını Kürtler’den tayin edince, Kürtler’e “ne oldum?” atmosferi yayıldı. Şimdi ise, bir İran savaşı çıkıp Türkiye, Amerika ile birlikte hareket etmediği takdirde Büyük Kürdistan‘ın gerçekleşeceği hayalini taşıyorlar (bugünkü Kürdistan, Türkiye iki Irak savaşında Amerika’ya fiilen destek vermediği için kuruldu). Amerika’nın Türkiye’ye alternatif olarak kuracağı Büyük Ermenistan ve Büyük Kürdistan’ın haritaları yıllardan beri her yerde var. Büyük Kürdistan, Kuzey Suriye’den alınacak kalın bir şeritle İskenderun Körfezi güneyinden Akdeniz’e çıkacak. Kuzey Irak, Güneydoğu Anadolu ve Ortabatı İran topraklarını içerecek (Ermeniler de Karadeniz’e çıkacak). Ne demiş şair: İnsan âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar. Yüce Meclis’te oturumun niçin kapalı yapıldığını da anlayamadım. Terör müzakeresindeki Meclis’te Pe Ka Ka terör örgütünden emir aldığını asla saklamayan 20 milletvekillik grup sahibi 4. partimiz yok mu?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT