BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Seyyid İbrahim “kuddise sirruh” -3-

Seyyid İbrahim “kuddise sirruh” -3-

İslâm âlimlerinden, bir büyük evliya zat, Bir gün bâzı kimseler, istediler nasihat. Buyurdu ki; (Herşeyin, vardır bir alâmeti, Onunla anlaşılır, onun mevcûdiyeti.Unutma!.. İslâm âlimlerinden, bir büyük evliya zat, Bir gün bâzı kimseler, istediler nasihat. Buyurdu ki; (Herşeyin, vardır bir alâmeti, Onunla anlaşılır, onun mevcûdiyeti. Allah’ın rahmetinden, uzak olan kişinin, Alâmeti şudur ki, ağlamaz Allah için. Ve yine helâlinden, bir lokma az yemeği, Gece ibadetinden, bilirim daha iyi. Mide dolu olunca, gaflet gelir kişiye, O, Rabbini unutup, meyleder haram işe. Helâlinden çok yemek, olursa buna sebep, Çok haram yiyenlerin, ne olur hâli acep?) Bir gün de genç bir kişi, gelerek huzuruna, Nasihat isteyince, şöyle buyurdu ona; (Ey oğlum, birincisi, şudur ki nasihatın, Rabbini unutup da, gaflete dalma sakın. Bütün uzuvlarınla, tam uy İslâmiyete, Her günahtan kaçarak, sarıl farz ve sünnete. En büyük keramet de dîne mütabaattır, Yâni her bir amelde, İslâma tam uymaktır. Velilerden olmayı edersen eğer talep, Her işinde İslâma tâbi ol, dine uy hep. Eğer başkalarına, yaparsan bir nasihat, Onu, onlardan önce, sen tatbik eyle bizzat. Çünki budur hakiki üstünlük ve itibar, Zîra dine aykırı, bir amel neye yarar?) Yine bir sohbetinde buyurdu; (Kardeşlerim, Size mühim olarak, şunu demek isterim. Dünyada en güzel şey, “Dîne hizmet” etmektir, Lâkin bu hizmetini, kendinden bilmemektir. Yâni eğer bir mü’min, hizmet etse bu dîne, Lâkin bu hizmetinden, pay çıkarsa kendine. Bulamaz o hizmetin, hiçbir faidesini, Çünki o, Allah için yapmadı hizmetini. Mutlak “İhlâs” gerektir, İslâma hizmette de, Zîra, din, fâcirle de, kuvvet bulur elbette. Bir iş yapılmaz ise, sadece “Allah için”, Göremez onu yapan, faydasını o işin. Hem çok hizmet etmeli, hem de çok korkmalıdır, “Elimden çıkar” diye, rahat olmamalıdır. Demeli ki “Yâ Rabbî, lâyık değilim, fakat, Bana, bu hizmet için, ihsan et tam liyâkat.” Yolumuzda ilk adım, kendini “hiç” bilmektir, Kendinde bir iyilik, bir varlık görmemektir. “Boynu bükük” olanlar, kazanırlar muhakkak, Zira böyle olanı, seviyor cenab-ı Hak. Sevdiğin kullarının hürmetine İlâhî, Bu güzel hasletleri ihsan et bize dahî.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT