BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Peygamberimizin, Hazret-i Alî’ye bazı nasihatleri -1-

Peygamberimizin, Hazret-i Alî’ye bazı nasihatleri -1-

Hazret-i Alî, sık sık Peygamber Efendimizle görüşürdü. Resûlullah Efendimiz hazretleri de, ona bazı husûsları açıklar, birtakım nasîhat, vasıyyet ve tavsiyelerde bulunurdu...Sevgili Peygamberimizin kıymetli amcazâdesi ve iki sevgili dâmâdından biri, ilk Müslümânlardan ve Eshâb-ı kirâmın en büyüklerinden, Aşere-i mübeşşere‘nin [hayâtlarında iken Cennetle müjdelenen 10 bahtiyâr insanın] dördüncüsü ve yine Hulefâ-i râşidîn‘in [Dört büyük halîfenin] dördüncüsü, Ehl-i Beyt’in ve Oniki İmâmın birincisi Hazret-i Alî (radıyallahü anh) Efendimiz, sık sık Peygamber Efendimizle görüşürdü. Resûlullah Efendimiz hazretleri de, ona bazı husûsları açıklar, birtakım nasîhat, vasıyyet ve tavsiyelerde bulunurdu. [Bugünkü makâlemizde, bu nasîhatlerin bir kısmını zikredebileceğiz.] Peygamberimiz ona buyurdular ki: ÜÇ MADDELİ NASÎHATLER “Ya Alî! Bil ki mü’minin üç alâmeti olur: Namaz kılmak, oruç tutmak ve sadaka vermek. Münâfıkın da üç alâmeti olur: Başkalarının yanında namazın rükûunu ve secdesini tâm yapar; tenhâda hiçbir rüknü yerine getirmez. Medhettikleri zaman seve seve yapar. Allahü teâlâ hazretlerini açıkta çok zikreder; yalnız kalınca Allahü teâlâyı unutur. Yâ Alî! Zâlimde de üç alâmet olur: Kendinden aşağı olanı kahreder, ona baskı yapar. Gücü yettiği zaman halkın malını zorla alır. Nereden yiyip giyindiğini hiç incelemez. Yâ Alî! Kıskançlarda da üç alâmet olur: Herkesin huzûrunda, karşısındakine yaltaklanır. Gıyâbında onu gıybet eder. Her kime musîbet erişirse, sevinir. Yâ Alî! Münâfıkda da üç alâmet olur: Söz söylese yalan söyler. Bir şey va’d etse, va’dinde durmaz. Yanına emânet koysalar, hıyânet eyler. Yâ Alî! Hakîkî tevbe eden kimsede üç alâmet olur: Harâmlardan kaçınır. İlim öğrenmekte gayretli olur. Nasıl ki, göğüsden [memeden] çıkan sütün geri gelme ve oraya girme ihtimâli yoksa, günâha bir daha geri dönmez. Yâ Alî! Akıllı kimsede üç alâmet olur: Dünyâyı hor, zelîl tutar. Cefâlar çeker. Kıtlık vaktinde sabreder. Yâ Alî! Ahmak olanın üç nişânı vardır: Allahü teâlâ hazretlerinin farzlarında tenbellik eder. Abes, boş sözleri çok söyler. Allahü teâlâ hazretlerinin mahlûklarına eziyyet eder. İYİ KİMSELERİN ÜÇ ALÂMETİ “Ya Alî! İyi işleri olanın üç alâmeti vardır: Allahü teâlâya tâatte acele eder. Harâm ettiklerinden sakınır. Kendisine kötülük eden kimseye iyilik eder. Ya Alî! Kötü amelli olanın üç alâmeti vardır: Allahü teâlânın emirlerini yapmakta tenbellik eder, gevşek davranır. Herkese ziyânı dokunur. Kendisine iyilik edene, kötülük eder. Ya Alî! Sâlih olan kulun üç alâmeti vardır: Allahü teâlâya iyi amel işler. Kendi dînini ilmi ile kuvvetlendirir. Kendisi için istediğini başkası için de ister. Ya Alî! Müttekî olanın üç nişânı vardır: Kötüler ile beraber olmaktan kaçınır. Harâma düşmek korkusundan [bazı] helâl[ler]den [bile] sakınır ve yalandan kaçınır. Ya Alî! Günâhkârların da üç alâmeti vardır: İşlerinde hatâ eder, yanılır. Lehv ve la’b ile ya’nî oyun ve çalgı ile meşgûl olur. Unutkan olur. Ya Alî! Kalbi katı olan kimsenin üç nişânı olur: Zaîflere acımaz. Az nesneye kanâat etmez. Vaaz ve nasîhat ona fâide vermez. Ya Alî! Fâsıkta [kötü kimsede] üç nişân vardır: Fitne ve fesâdı sever. Halka hastalık ve musîbet ister. İyi amelden kaçar. Ya Alî! Süflî [aşağı olan] kimsenin üç nişânı vardır: Akrabâsını azarlar. Komşularına eziyyet eder. Günâh işlemeyi sever. Ya Alî! Allahü teâlânın reddettiği kimsenin üç alâmeti vardır: Yalanı çok söyler. Yalan yere çok yemîn eder. Halka sıkıntı verir, ihtiyâcını halk üzerine yükler. Ya Alî! Bahîlde [cimride] üç nişân vardır: Açlıktan korkar. Bir şey isteyenden korkar. Kendine iyilik eden kimseye, içindekinin hilâfına [aksine] dili ile hayır söyler. Ya Alî! Yüreksiz olanın üç nişânı vardır: Korkak olur. Gönlü, kalbi katı olur. korkutucu olur. Ya Alî! Sabredici olanın üç nişânı vardır: Tâat etmeye sabreder. Ma’siyyeti terk etmeye sabreder. Allahü teâlâ hazretlerinin ahkâmına sabreder. Ya Alî! Senin dostun olanın üç alâmeti vardır: Malını sana fedâ eder. Nefsini sana fedâ eder. Senin sırrını gizli tutar. Ya Alî! Fâcir [kötü] olanın üç nişânı vardır: Yemîn etmekle öğünür. Kadınları aldatır. Çok bühtân, iftirâ eder.” [Aslında Peygamber Efendimizin, Hazret-i Alî Efendimize olan nasîhatleri devâm etmektedir. Ama bugün yerimiz kalmadı, onun için kalanları da inşâallah yarınki makâlemizde ele alalım.]
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT