BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çin’den Amerika’ya

Çin’den Amerika’ya

Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa kıt’asında Balkan, Asya’da Anadolu, Kafkasya, Orta Doğu devletidir. Ama kavim olarak Türkler, aynı zamanda bir doğu Avrupa, Orta Asya, Uzak Doğu milletidir. Geçmişte Orta Avrupa ve Kuzey Afrika’da da idik.Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa kıt’asında Balkan, Asya’da Anadolu, Kafkasya, Orta Doğu devletidir. Ama kavim olarak Türkler, aynı zamanda bir doğu Avrupa, Orta Asya, Uzak Doğu milletidir. Geçmişte Orta Avrupa ve Kuzey Afrika’da da idik. Doğu Türkistan, Orta Asya’da, Çin egemenliğinde, iki Türkiye büyüklüğünde bir ülkedir. Biz Türkler’e devletimizin tek resmî dini olarak Hanefî Maturîdî Sünnî İslâm’ı kabul ettiren (yıl 921) Karahanlı hâkanımız Abdülkerim Satık Buğra Han, Doğu Türkistan’da büyük Türk kültür beldesi Kâşgar’ın banliyösündeki kutlu türbesinde yatıyor. Türk’ün geleceğini ve bugünkü millî oluşmamızı aynı derecede kapital şekilde saptayan iki dehâ sahibimizin türbesi de Kâşgar’da: Dîvânü Luğâti’t Türk adlı Türkçe’nin ansiklopedik sözlüğünü yazan Karahanlı hanedanı prensi Kâşgarlı Mahmud ve Kutadgu Bilig (kutlu bilgi) adlı Türk şiirinin ilk büyük eserini siyaset-nâme olarak kaleme alan Karahanlı saray bakanı Yusuf Hâs Hâcib... Her iki eser de, bize Anadolu’yu açıp Türkiye devletini kurmamızı sağlayan Malazgirt zaferinden bir kaç yıl önce yazıldı. Biz böylesine bir kültür muhtevası ile Anadolu’ya geldik. Dışişleri Bakanı Prof. Ahmet Davutoğlu, işte bu derecede millî olan makamlarımızı ziyaret etti. Yönetimde koyu komünist, ekonomide aşırı liberal Çin hükûmeti, biz Türkiye Türkleri’ni ancak Doğu Türkistan’ın epey Çinli’leşmiş merkezi Urumçi’ye götürür, Kâşgar’a, Yarkent’e, Kulça’ya, Turfan’a yaklaştırmazdı. Prof. Davutoğlu’nun (komşularla sıfır problem+bütün devletlerle barış) şeklinde algılanan nazariyesinin uygulama alanına aldığı Çin’i ziyareti, çok satın alıp pek az şey satabildiğimiz dünyanın bu en kalabalık devleti ile yakın ilişkiler için önemli adımdır. Sakın biraz da Amerika’ya gösteriş olmasın? Tam da Lizbon NATO konferansının arefesinde Amerika’yı uyarmak elbette hakkımızdır. Yoksa Çin’in Amerika’nın alternatifi olması bahis konusu değildir. Hiçbir şartta mümkün de değildir. Genel seçimlerde Amerika’nın gözü hiçbir şey görmez. Başkan bile seçim sonuçlarını bekler. Temsilciler Meclisi ve Senato seçimleri yarın yapılacak. Akabinde Amerika, NATO’nun radar-kalkan projesini ele alacak. NATO demek Amerika demek. Bu bakımdan Türkiye’nin durumu sağlamdır. NATO’-nun çok kıdemli üyesi, güneydoğu kanadının yılmaz muhafızı ve Amerika’nın stratejik müttefikiyiz. Umarız Amerika bu gerçekleri pas geçmez.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT