BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ÇALIŞAN DÜNYASI

ÇALIŞAN DÜNYASI

Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin en önemli aşamalarından biri olan daha önce birçok ilde yürürlüğe giren “Aile Hekimliği” uygulaması, bugünden itibaren İstanbul’da da başlıyor.MEMUR, İŞÇİ ve İŞVERENİN REHBERİ LÜTFİ KÖKSAL AİLE HEKİMLİĞİ İSTANBUL’DA DA BAŞLADI Aile hekimlerinin görev ve sorumlulukları Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin en önemli aşamalarından biri olan daha önce birçok ilde yürürlüğe giren “Aile Hekimliği” uygulaması, bugünden itibaren İstanbul’da da başlıyor. Dün “Çalışan Dünyası” köşesinde, sayın Şerif Akcan, “aile hekimliği uygulamasının nasıl yürütüleceği, vatandaşların sistemden nasıl yararlanacağı, kendi aile hekimini nasıl bulacağı, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına gidebilmek için aile hekiminden sevk alıp almayacağı ve aile hekimini beğenmeyen kişilerin hekimini değiştirip değiştiremeyeceği” konularında geniş açıklamalarda bulundu. Biz de, aile hekimliği uygulamasının diğer muhatapları olan aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarının görev, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi vermek istiyoruz. AMAÇ, HER VATANDAŞA KAPSAMLI HİZMET VERMEK 25 Mayıs 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Aile Hekimliği Yönetmeliği’ne göre; aile hekimi öncelikle kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak sağlık hizmeti aşamasında teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmadan her kişiye kapsamlı vermekle yükümlüdür. Tam gün esasına göre çalışacak olan aile hekimine yardımcı olan aile sağlığı elemanları da bulunacaktır. Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının izin dönemlerinde yerlerine “geçici aile hekimi” ve “geçici aile sağlığı elemanı” atanacaktır. Bu sistemde tedavi ve laboratuvar hizmetlerinin tamamı ücretsiz olacaktır. Bu çerçevede İstanbul’da hizmet verecek 3 bin 645 aile hekiminin görev ve yetkilerine gelince... 1- Aile hekimi, aile sağlığı merkezini yönetmek, birlikte çalıştığı ekibi denetlemek ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak, vatandaşlara yönelik sağlık hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür. 2- Aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp, kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini bir ekip anlayışı içinde sunar. 3- Aile hekimi, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde; a) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini verir. b) Hekimlik uygulaması sırasında karşılaştığı toplum ve çevre sağlığını ilgilendiren durumları bölgesinde bulunduğu toplum sağlığı merkezine bildirir. c) Kendisine kayıtlı kişilerin periyodik sağlık muayenesini yapar, tedavi ile ilgili değerlendirmelerini yapmak için altı ay içinde ev ziyaretinde bulunur veya kişilerle iletişime geçer. d) Evde takibi zorunlu olan özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kişilere evde veya yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir. e) Aile sağlığı merkezi şartlarında tanı veya tedavisi yapılamayan hastaları sevk eder, sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirir. f) Gerektiğinde hastayı entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapar. g) İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmi tabiplerce kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve sair belgeleri düzenler. YARIN: AİLE HEKİMİNİN SEÇİMİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ www.calisandunyasi.com e-mail:?calisandunyasi@tg.com.tr Adres: 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna-İST. Not:?Emekliliğini hesaplatacak okuyucularımızın TC ile Nüfus Cüzdanı Seri numaralarını (resmin altındaki 6 haneli numara) ve doğum tarihlerini ay, gün olarak bildirmeleri gerekmektedir. Eksik bilgili sorulara cevap veremiyoruz! Ayrıca her salı günü saat 13:15’te TGRT FM’de canlı yayınlanan “Zeytin Dalı” programında bizi dinleyebilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT