BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kadere iman gerekir

Kadere iman gerekir

Kadere iman, hem Kur’an-ı kerim ve hem de hadis-i şerifler ile bildirilmiştir. Allahü teâlâ, ezelî ilmi ile insanların ve diğer mahlukatın, ne zaman doğacağını, ne zaman öleceğini ve ne yapacaklarını bilir. İlahın her şeyi bilmesi, her şeye gücü yetmesi gerekir.Kadere iman, hem Kur’an-ı kerim ve hem de hadis-i şerifler ile bildirilmiştir. Allahü teâlâ, ezelî ilmi ile insanların ve diğer mahlukatın, ne zaman doğacağını, ne zaman öleceğini ve ne yapacaklarını bilir. İlahın her şeyi bilmesi, her şeye gücü yetmesi gerekir. Bilmeyen, gücü yetmeyen, muhtaç olan, ölebilen ilah olamaz. Allahü teâlâ, herkesin ne yapacağını bilir. Kur’an-ı kerimde buyuruluyor ki: (Allah, onların işlediklerini ve işleyeceklerini bilir.) [Bekara 255] İnsanların başına gelecek olaylar, doğacakları, ölecekleri ve ne iş yapacakları gibi bütün bilgiler, levh-i mahfuz denilen bir kitaptadır. Bu kitaptaki bilgilere kader deniyor. Kader hakkında birçok ayet-i kerime vardır. Birkaçının meali şöyledir: (Ölümü Allah’ın iznine bağlı olmayan hiç kimse yoktur.) [A. İmran 145] (Ölüm zamanını takdir eden ancak Allahtır.) [Enam 2] (Yaptıkları küçük büyük her şey, kitaplarda yazılmıştır.) [Kamer 52, 53] (Her ümmetin bir eceli vardır, gelince ne bir an geri kalır, ne de bir an ileri gider.) [Araf 34] (Allah her canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir. Hepsi açık bir kitapta [levh-i mahfuzda] dır.) [Hud 6] (Yeryüzünde vuku bulan ve başınıza gelen bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta [levh-i mahfuzda yazılmış] olmasın. Elbette bu, Allah’a kolaydır.) [Hadid 22] Peygamber efendimiz, bu âyet-i kerimeleri açıklayarak buyuruyor ki: (İman, Allaha, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete, ölüme, dirilmeye, cennete, cehenneme, hesaba, mizana, kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmaktır.) [Nesâî] (Kadere inanmak, iman esaslarındandır.) [Ebu Dâvud, Tirmizî] (Kadere iman etmek, tevhidin nizamıdır.) [Deylemî] (Ahir zamanda şerli kimseler kader hakkında konuşur.) [Hakim] (Kaderi inkâr eden helak olur.) [Taberânî] (Allahü teâlâ, “bana iman edip de kadere, hayır ve şerrin benim takdirimle olduğuna iman etmeyen, benden başka Rab arasın” buyurdu.) [Şirazi] (Allahü teâlâ, ilk önce Kalemi yaratıp, “Kaderi ve sonsuza kadar olacak olanı yaz” buyurdu.) [Ebu Dâvud] (Her şey ezelde yazıldı. Allah’ın ilmine göre, kalem kurudu.) [Tirmizî] (Kadere, hayra ve şerre iman etmedikçe, hiç kimse iman etmiş sayılmaz.) [Tirmizî] Eshab-ı kiramdan bir zat, (Ya Resulallah, yaptığımız ve yapacağımız işler önceden takdir edilip yazıldığına göre, iş yapmanın ne önemi var) diye suâl etti. Peygamber efendimiz, (Herkes, kendi işine hazırlanır) buyurdu. (Müslim, Tirmizî) Aynı suâli soran, başka birine de, Şems suresini okudu. İlgili kısmın meali şöyle: (Cenab-ı Hak, hayrı ve şerri ve bu ikisinin hallerini öğretip bunlardan birini tutmak için, ihtiyar [tercih hakkı, irade-i cüziyye] verdi. Nefsini tezkiye eden [kötülüklerden temizleyip faziletlerle dolduran] kurtuldu. Nefsini günahta, cehalette, dalalette bırakan, ziyan etti.) [Şems 7-10 Beydavi] İnsan, irade-i cüziyyesini kullanmakta serbesttir, mecbur değildir. Yani irade-i cüziyye, iyiliğe kullanılırsa Allahü teâlâ iyilik, kötülüğe kullanılırsa, kötülük yaratır. (İrade-i cüziyye risalesi)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT