BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Seyyid İbrahim “kuddise sirruh” -4-

Seyyid İbrahim “kuddise sirruh” -4-

Bu zat bir sohbetinde buyurdu ki; (Bu dünya, Akılsız insanları aldatır ekseriya. Öyle vefâsızdır ki, varsa ona bağlanan, En fena kötülüğü, yapar hiç acımadan.Akıllı kimdir? Bu zat bir sohbetinde buyurdu ki; (Bu dünya, Akılsız insanları aldatır ekseriya. Öyle vefâsızdır ki, varsa ona bağlanan, En fena kötülüğü, yapar hiç acımadan. “Akıllı kul” şudur ki, aldanmaz bu fâniye, Hazırlanır durmadan, hayat-ı ebedîye. Bütün hareketlerde, dîne uyar ihlâsla, Günah ve haram olan bir işi yapmaz aslâ. “İslâma hizmet” için, elden geldiği kadar, Usanmadan, zevk ile, çalışır aynı karar. Kırkıncı âyetinde, zîra Hac sûresinin, Rabbimiz buyurur ki, hizmet edenler için, (Kim Allah’ın dînine, yardım ederse eğer, Allah da o kimseye, elbette yardım eder.) Zâten de insanlara, hizmette biraz gayret, Hak teâlâ indinde, sevabı çoktur gâyet. Hele dinleri için, olursa hizmet eğer, Çok fazla sevap ecir, olur ona müyesser. Zîra Peygamberimiz, buyurdu, (Rabbimizin, Bunalan kimselerin işini görmek için. Öyle hâlis kulları, vardır ki, o kimseler, Görmezler âhirette, hiçbir acı ve keder. Herkes hesap verirken, başları önlerinde, Onlar rahat ederler, nûrdan kürsilerinde. “Hesap verme” derdine, düşerek herkes o gün, “Bin sene” bekleşirken, endişeli ve üzgün, Onlar, “Arş-ı âlâ”nın altında gâyet rahat, Korkusuz, endişesiz, ederler istirahat.) Yine buyurdular ki, (Bir mü’min kardeşine, Kim yardım eder ise, herhangi bir işine, Hak teâlâ o kula, “Allah için” harb eden, Mücahid’e verdiği, sevabı verir aynen.) Bir gün de buyurdu ki; (Ey oğlum, bizler kuluz, Ve yalnız Rabbimize kulluk ile memuruz. Kulluk vazifesini yaparken gece gündüz, Dînin sınırlarını, etmemeli tecavüz. Hattâ iyi işleri yaparken gündüz gece, Düzeltmek lâzım gelir, niyetleri ilk önce. Dünyaya düşkünlükten kurtarmalı kalpleri, Ve islâma muvafık yapmalı amelleri. Bu ahkâma tam teslim olursa her uzvumuz, O zaman âhirette, azabtan kurtuluruz. İbâdetler ne kadar olsa da iyi, hâlis, Yine noksan, kusurlu görmelidir bilâkis. “İslâma hizmet” için, harcasak da ömrü hep, Sırf bunu bilmemeli, kurtuluşa bir sebep. Zîra fâcirler bile, yapabilir bu işi, “İslâma tam uymak”la, kurtulur ancak kişi.
Kapat
KAPAT