BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sömürgeci Batı’nın Türk-İslâm düşmanlığı

Sömürgeci Batı’nın Türk-İslâm düşmanlığı

Avrupa ile Amerika Türk ve İslâm düşmanlığına bir türlü doymadı. Serveti mülkleri, insanları, imkânları ile büsbütün gasp edemedikleri her yerde Müslüman düşmanlığına tam hızla devam ediyorlar.Avrupa ile Amerika Türk ve İslâm düşmanlığına bir türlü doymadı. Serveti mülkleri, insanları, imkânları ile büsbütün gasp edemedikleri her yerde Müslüman düşmanlığına tam hızla devam ediyorlar. Soyucu ve öldürücü sömürge siyasetini, kimi yerde bizzat yapıyor kimisinde dolaylı yaptırıyorlar. Tam manası ile ele geçirerek şeytanca yüzüne güldükleri Müslüman ülkeleri biliyorsunuz, saymayalım. Oraların petrollerini, tabiî servetlerini, hâlen geçen yüzyıllardaki gibi kendi limanlarına boşalttıkları için gül gibi geçiniyorlar. Ama Müslüman olup da, bağımsızlığından kültüründen, onurundan ve baba malı servetinden pay kaptırmayanlara nefes vermiyorlar. Çünkü onlardan hâlâ korkuyorlar. Bu yüzden başına binbir belâ musallat ediyorlar. Bunlar kim mi? Başta, bir türlü iflâh etmeyip açlıkla tokluk arasında süründürdükleri güzel yurdumuz Türkiye’yi düşünelim. Bizim gibileri saymakla tükenir mi? Irak meselâ... Sonra Fas, Tunus, Cezayir, Lübnan, Filistin, İran, Arnavutluk, Bosna, Çeçenistan... Bunların hepsi müstemlekecilerin üç asırdır sürdürdükleri, kalleşlik, hiyle zulüm tarafçılık entrika, soygun vs.’nin elbirliği ettikleri sömürge alanıdır. Kendi başına kalkınmasına, ileri gitmesine harpsiz darpsız yaşamalarına müsaade edilmez bunların. Sıkıntısız rahat ve gailesiz tek bir İslam devleti, milleti, kütlesi düşünülemez. Osmanlı’nın Batı kiniyle başaşağı edildiği 18. yüzyıl sonlarından beri bu böyledir. 21. asrın yarısına kadar da kurtarıcı bir ışık görünmüyor. Şimdi bizim öbür perişanlıklarımızı bir yana bırakalım. Çeçenistan’da ve (şimdi yeniden) Bosna’da Arnavutluk’ta ağrıyan başımızı da unutalım. Güncelliği dolayısıyla yurdumuzun doğusunda oynanan Batı entrikalarına bakalım. Bir de Ermeni lobileri pisliğinin alt taraflarını kurcalayalım. Türkiye’nin bütünlüğüne kasdetmekten tarihî, dinî cibilli faydalar uman Avrupa ve ABD bizden daha ne istiyor? Görelim bakalım. Her zaman olduğu gibi, binbir fesat entrika ile başımıza doladıkları “yedek üyelik” oltasına tutulduğumuzdan beri her iki sömürücünün bir ağızdan söylediği lâf; “Kürtlere insan hakları ve demokratik özgürlükler vermediğimiz işkence vs.”dir. Doğu’da birkaç belediye başkanının tutuklanmasından sonra hele, AB ve ABD; nerede ise bizimkileri “insan hakları ve adalet hayini sayarak karalama savaşı açmışlardır. İyi ama, bizimkiler bir gün sormayacak mı: Bu koca ülkeyi dolduran 60-70 milyon Türk’ün de bir zerre insan adalet, demokrasi hakkı var mı yok mudur? PKK siyasallaşacak, Öcalan bağışlanacak da, yeniden 30 bin şehide bu millet nasıl dayanacak. İşte siz, ancak Türkiye’de ve ülkenizde ve başka ülkelerde, bu Türkler’in de, Bosnalı ve Filistinliler’in de yaşama, kalkınma haklarına sahip çıkarak onları adaletle savunmak seviyesine gelebildiğiniz zaman medeni olabileceksiniz. Yoksa şunun veya bunun haklarını riyakârca korur gibi yaparak, Türkiye’yi bölmek Lübnan’ı silmek için her lâfazanlığı yapmaya devam ederseniz dostluğunuza da, insanlığınıza da kimse inanmaz. Bilinen Türk düşmanlığınızın devamı, sizi utandırmalıdır. Ermeniler adına yapılan din ve ırk ticaretine gelince, sırf Müslüman Türkler’i haksız insafsız karalamak için bütün Hıristiyan alemi, ta Haçlı seferlerinden beri bu nâmertliğin kara sevdalısıdır. Her Şubat gelince “Ermeni soykırımı, senaryosu” Amerika’nın, bir şehrinde seçim kazanma isterisine düşen bir lider ortaya getirilir. Yahut Fransa, İtalya, İspanya’dan bir politika fitnesi maskaralığa başlar. Kimse, I. Dünya Harbinde, sömürgelerle kudurtulan Taşnakçı taifesinin Türk halkını gömdüğü toplu mezar vahşetlerini hatırlamak bile istemez. Türk mü, Müslüman mı, öyleyse suçludur. Müslüman’a insan hakkı, hayat hakkı mı? O nasıl söz öyle? Müslüman, zaten kaçıncı sınıf insandır?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT