BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kutlu bir bayram

Kutlu bir bayram

Biz Türkler’in Kurban Bayramı dediğimiz en büyük dinî bayramımızı milletçe neş’e içinde kutluyoruz. Yakın geleceğimize ümitle bakıyoruz. Bizi millet olarak ayrıştırmak isteyen iç ve dış mihraklara zerre kadar şans tanımıyoruz. Biz bu birliği 1000 (bin) yılda kurduk, bin yıl yürüttük. Nifak sokmak kimin haddine?..Biz Türkler’in Kurban Bayramı dediğimiz en büyük dinî bayramımızı milletçe neş’e içinde kutluyoruz. Yakın geleceğimize ümitle bakıyoruz. Bizi millet olarak ayrıştırmak isteyen iç ve dış mihraklara zerre kadar şans tanımıyoruz. Biz bu birliği 1000 (bin) yılda kurduk, bin yıl yürüttük. Nifak sokmak kimin haddine?.. Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan’ın bayramı tarihimizin ihtişamı içinde anması millî şuurumuzu canlandırdı. Önce Edirnekapı’da Mihrümâh Sultan selâtîn camii (1558), sonra 3 yıldır onarılan Süleymaniye... Süleymaniye, bu vatanda yaşadığımız 1000 yılın haşmet ve şevket doruğunun sembolüdür. Cihan hâkanı Kaanûnî Sultan Süleymân’ın (Trabzon 1495 - salt. 1520 - Sigetvar 1566), dünyanın en büyük mimarı Sinân’a yaptırdığı ihtişamlı ve şevketlü külliye...cami dışındaki çok önemli parçalarının da onarılarak, Süleymaniye’nin, Türk’ün ne idüğünün, ne olduğunun ve ne olacağının göstergesi bir kompleks hâline getirilmesini bekliyoruz. Topkapı Sarayı gibi... Sayın Başbakan’ın namazdan sonra Cihan Hâkanı’nın türbesini ziyaretle fâtiha okumasını, tarihi sıfatıyle tarihe geçiriyorum. Böylesine Türkçe, Türk’e has gösterileri çok ihmal ettik. Cumhuriyet gökten zenbille inmedi. Bu vesileyle Türk dilinin 1000 yılda yetiştirdiği en büyük şairimiz Yahya Kemâl’in hayâl ettiği bayram sabahını yaşadığımızı söyliyebilirim. Dış avluya taşan azametli cemaat, Kaanûnî’den Yahyâ Kemâl’e nice büyüklerimizin rûhunu şâd etti. Mihrümâh Sultan’a (1522 -1578) gelince, Kaanûnî’nin tek kızıdır. Annesi Hurrem Sultan’dır (1506-1558). 16. asrın en zengin kadınıdır. Babasından ve annesinden elde ettiği servete, 16. asrın en zengin vezîri olan eşi Sadrâzam (1544 - 1553 + 1555-1561 = 15 yıl) Dâmâd Rüstem Paşa’dan (1505-1561) yediği akıl almaz mirası da eklemek gerekiyor. Sultân’ın annesi gibi çok büyük hayır eserleri var. Rüstem Paşa’nın Sinan yapısı camiini de ilgililere hatırlatıyorum. Türk çini san’atının şâhikası örnekleri içerir. Bu münasebetle Vakıflar Genel Müdürü’nü kutlamayı unutmamalıyım. Hâsılı millî duygularımız güçlenerek bayramı tamamlayacağız. Bayram sonrası daha az kavga edip, birlikten güç doğacağının idrakine erişeceğiz. Siyasî görüş ayrılığı ile milletin biribirine yan bakan iki büyük parçaya bölünmesini kesinlikle önleyeceğiz. İnşaallah...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT