BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kurtuluş, Galatasaray’ın Tüzüğü’nde yazılı!..

Kurtuluş, Galatasaray’ın Tüzüğü’nde yazılı!..

Galatasaray Kulübü, “Dernekler Kanunu’na uygunluğu onaylanmış” bir tüzükle yönetilir; “Galatasaray Kulübü’nün anayasası” bu tüzüktür; bunun dışında “Galatasaray Kulübü’nün yönetilmesiyle ilgili olarak söylenen, yazılan” her şey “hukuken ‘yok’ hü kmündedir”; açıkçası palavradır!.. Hemen altını çizeyim; 162 madde artı (10 artı 3) geçici maddeden olu şan bu tüzükte “Galatasaray Kulübü’nde Başkan’ın dediği olur” anlamına gelen tek satır yoktur!..Galatasaray Kulübü, “Dernekler Kanunu’na uygunluğu onaylanmış” bir tüzükle yönetilir; “Galatasaray Kulübü’nün anayasası” bu tüzüktür; bunun dışında “Galatasaray Kulübü’nün yönetilmesiyle ilgili olarak söylenen, yazılan” her şey “hukuken ‘yok’ hü kmündedir”; açıkçası palavradır!.. Hemen altını çizeyim; 162 madde artı (10 artı 3) geçici maddeden olu şan bu tüzükte “Galatasaray Kulübü’nde Başkan’ın dediği olur” anlamına gelen tek satır yoktur!.. Tüzük, Başkan’a, o da “üye önerme” ile ilgili olarak 67’nci maddede “tek” ayrıcalık tanır; “Başkan bir yıl içinde en çok beş kişinin sınırlamalar dışında asli üye olarak kabul edilmesini önerebilir ve bu öneri Sicil Kurulu tarafından öncelikle işleme konularak sonuçlandırılır”;o kadar!.. Dahası, tüzükte, “Başkan olmadan toplantı yapılamaz” anlamına gelen tek satır da yoktur, aksine 52’nci maddede “2. Başkan, hatta Başkan yardımcılarının başkanlığında toplantı yapılabileceği” açık açık yazılıdır!.. Bitmedi; “Galatasaray’da imza toplanarak seçimli olağanüstü toplantı için genel kurula çağrı yapılamaz”gibi “amatörlük döneminin mirası olan” bir safsatasının arkasına sığınılıp, “bitmiş” bir yönetimin “Borsa’ya kote edilmiş, halka açık şirketleriyle beraber Dünya sporuna entegre olmuş” Galatasaray Kulübü’nü yönetmeye devam etmesi mümkün kılınamaz ve “olağanüstü genel kurullar” ile ilgili 26’ncı madde “yok”sayılamaz!.. Tüzükte hele bir 156’ncı madde vardır ki, “seçimsiz yıllık olağan genel kurullarda”bile, “1. Derneğin yönetimine ilişkin olarak izlenen politikanın yanılgılı olduğu ve derneğe zarar vereceği, 2.Derneğin yüksek çıkarlarının korunmadığı, 3.Tüzük hükümlerine aykırı işlemler yapıldığı, 4.Genel Kurulca kabul edilmiş bütçenin dışına çekildiği”hallerde, “Başkan ile Yönetim Kurulu’nun, Denetleme Kurulu’nun ve Sicil Kurulu’nun düşürülmesini” mümkün kılar!.. İşte “tüzüğün bu maddesi”, tam da bugünkü “hazin ve kabul edilemez”tabloyu anlatmıyor mu?.. Yönetim Kurulu üyeleri, iyi okuyunuz; “Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri”ile ilgili 51’inci madde, “Derneğin temsil ve ilzâmını, 53’üncü maddedeki esaslar (Madde: 53- Genel Kuruldan yetki alınmış olması koşulu ile Derneği yükümlülük ve borç altına sokacak kararların en az yedi üyenin olumlu oyu ile alınması zorunludur.) dahilinde” Yönetim Kurulu’na vermiştir; “Başkan’a değil!..” Bu maddenin 9’uncu bendi ise yönetim kuruluna şu yetkiyi verir; “Dernek işlerinin yürütülmesi için gerekli kadroları saptamak, personeli işe almak, ücretlerini belirlemek ve işten çıkarmak.” (Madde bu kadar açıkken, “Adnan Sezgin’i iş başında tutma” yetkisi, nasıl “tek başına” Başkan’da olabilir?..) Madde 55’te ise “ortak sorumluluk”, yani “müteselsil kefalet” vardır ki, bunu hiç aklın ızdan çıkarmayın, zira bu yönetimin mâli genel kurulda “ibra edilmeme”ihtimali de belirmeye başlamıştır; “Efendim Başkan istedi yaptık” gerekçesi, hiçbir üyeyi “sorumluluktan”kurtarmaz; madde şöyle der; “Yönetim Kurulu, üyelerinden bir veya birkaçına, Yönetim Kurulu yetkilerinden bir bölümünü kullanma yetkisi verebilir. Bu durum Yönetim Kurulunun ortak sorumluğunu ortadan kaldırmaz.” Ey Galatasaray’ın “Galatasaraylı” genel kurul üyeleri, tüzüğünüzü iyi okuyunuz, bakınız “Futbol takımınızın”demiyorum, “Kulübünüzün” diyorum; “bugün içine düşürüldüğü idari, maddi ve özellikle manevi hazin durumu”iyi analiz ediniz; karar sizlerin!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT