BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Ağırbaşlı olun, acele etmeyin!”

“Ağırbaşlı olun, acele etmeyin!”

Bir adam, Arafat’ta Peygamber efendimizle vakfe yaparken, birdenbire hayvanından düştü. Boynu kırılıp hemen öldü. Peygamber efendimiz “Onu, yıkayınız ve iki elbise içine kefenleyiniz. Kefene, koku saçmayınız.Bir adam, Arafat’ta Peygamber efendimizle vakfe yaparken, birdenbire hayvanından düştü. Boynu kırılıp hemen öldü. Peygamber efendimiz “Onu, yıkayınız ve iki elbise içine kefenleyiniz. Kefene, koku saçmayınız. Başını ve yüzünü de örtmeyiniz. Çünki, Allah, onu, kıyâmet gününde Telbiye eder bir halde diriltecektir.” buyurdu. Arafat’ta, Müslümanlardan kimi telbiye etmekte, kimisi de tekbir getirmekte idi. Cahiliye devrinde hacılar, erkeklerin başlarına sardıkları sarık gibi, güneşte, dağların başında sarık gibi bulunduğu sırada Arafat’tan dönerlerdi. Kureyşîler, Peygamber efendimizi de öyle yapacak sanıyorlardı. Fakat, Peygamber efendimiz, böyle yapmamış, dönüşü, güneşin batmasına bırakmıştı. Çünki, Arafat Vakfesinde Cebrail aleyhisselâm gelip Hz. İbrahim aleyhisselâmı, akşam namazı kılınmadan acele yola çıkarmıştı. Misver bin Mahreme’nin bildirdiğine göre; Peygamber efendimiz, Arafat’taki bir hitabesinde, Allah’a hamd-ü senâda bulunduktan sonra şöyle buyurmuştu: “Mâlûmunuz olsun ki, putlara tapan cahiliye halkı, güneş, batmadan önce, adamların yüzlerinde sarıkları gibi olduğu zaman, Arafat’tan dağılırlardı. Biz, güneş batmadıkça, Arafat’tan dağılmayacağız!” Güneş, tamamiyle battıktan sonra, Peygamber efendimiz, terkisinde Üsâme bin Zeyd olduğu halde, Arafat’tan, Müzdelife’ye doğru hareket etti. Peygamber efendimizin gidişi; hızlı gidişle ağır gidiş arası bir gidişti. Meydan buldukça, hayvanını hızlandırmakta ağır gitmek istediği zaman, Kusvâ’nın yularını, başı, semerin altındaki deriye çarpacak derecede kasmakta, kum tepeciklerinden birine geldikçe de düzlüğe çıkıncaya kadar, dizginini gevşetmekte idi. Halk da, sağdan, soldan akın edip giderlerken sağa sola çarpıyorlardı. Peygamber efendimiz, bir ara onların, hayvanlarını koşturmağa başladıklarını gördü. Arka tarafında bazı kimselerin de develerini bağıra bağıra azarladıklarını işitti. Onlara, kamçısıyla işaret ederek “Ey insanlar! Sakin ve ağır başlı olmanızı size tavsiye ederim! Acele etmeyiniz! Develeri, atları sürüp hızlandırmak, tâat ve iyilik değildir!” buyurdu. Bunu halka ilân ettirince, Müzdelife’ye varılıp konaklanıncaya kadar ne insanların, ne de hayvanlarının ayaklarının yerden yükseldiği görüldü. Yarın: Cennete götürecek ameller
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT