BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İstikrar adına

İstikrar adına

Son birkaç gündür, gazetelere bakıyorum, daha çok, Sayın Başbakanın kullandığı gerekçeden hareketle, her şeyin istikrar için yapıldığını yazıyorlar.Son birkaç gündür, gazetelere bakıyorum, daha çok, Sayın Başbakanın kullandığı gerekçeden hareketle, her şeyin istikrar için yapıldığını yazıyorlar. Ama, bir taraftan da, getirilmek istenilen düzenlemenin, farklı düşünen çevrelerce eleştirildiğini ve bunun da, bir istikrarsızlığın başlangıcı görüntüsü verdiğinden şikayet ediyorlar. Zannedersem, işin doğrusu, bu sonuncu gözlemde yatıyor. Bir ülkede siyasi istikrarı sağlayan nedir? O ülkenin oturmuş Anayasası ve kurumlarıdır. Başlıca bu nedenle olacaktır ki, harp darp gibi olağanüstü zaruret olmadıkça, Anayasalara dokunulmaz ve Anayasa’nın getirdiği müesseselerin ve kavramların oturmasına, yerleşmesine fırsat ve zaman tanınır. Böylece, düzene, halk nazarında güven kazandırılır, iki de bir, yeni yeni münakaşalar açılmaz, zihinler karıştırılmaz. Halbuki biz ne yapıyoruz? Hiçbir ciddi veya herhangi bir sakıncası, henüz ortaya çıkmayan ve kanıtlanmayan, Cumhurbaşkanlığı görev süresinin yedi sene ile ve bir dönemle sınırlandırılmasına ilişkin, bunca yıllık uygulamayı, durup dururken, münakaşaya açıyoruz. Yedi sene yerine, 5+5 yapalım ve bir kimsenin iki defa üst üste seçilebilmesine olanak tanıyalım diyoruz. Hiç gereği olmamakla beraber, böylesine bir egzersizi, bundan bir veya iki sene önce ortaya atsaydık, belki, yine de çok yadırganmazdı. Ancak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, iki, iki buçuk ay kala böyle bir dosya açınca, bunun, kişiye bağlı, endeksli bir tasarruf olmadığına kimseyi inandıramıyorsunuz. Böylece, Devlete ve millete büyük hizmetleri müsellem ve bu ülkenin tarihinde haklı saygın yeri olan bir şahsiyeti de, kendileri, ‘ben bütün bu olup bitenlerin dışındayım’ dese de, bu münakaşaların içine çekmiş oluyorsunuz. Başlattığınız bir girişimin, arzu edilmeyen bir biçimde sonuçlanması ihtimalini engellemek düşüncesiyle, önerinizi tatlandırmak için, şekere batırıyor ve size muhalefet edebilecek çevrelere uzatıyorsunuz. Sonuçta, hiç yoktan, birçok taşı yerinden oynatıyor ve istikrar sağlayayım derken, istikrarsızlığa önayak oluyorsunuz. Bunu yapacağınıza, ön yargıdan uzak, kişilere saygılı geniş kesimin hissiyatı doğrultusunda, mevcut düzeni muhafaza ederek, ona olan güveni daha da pekiştirseniz ve bu Anayasal düzenin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortaya çıkaracağı sonucu, hayatı boyunca şahıslardan çok ilkeleri savunmuş şöhretli bir demokrat olarak, içinize sindirseniz ve her zamanki gibi örnek olsanız, daha iyi olmaz mı? Tabii, iyinin iyisi de, bu girişimin, ta başında, kendilerine ön bilgi sunulduğu sırada, bizzat Sayın Cumhurbaşkanı tarafından durdurulması olabilirdi.
Kapat
KAPAT