BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÇALIŞAN DÜNYASI

ÇALIŞAN DÜNYASI

Her ne sebeple olursa olsun vücutlarındaki arızalar ve yakalandıkları tedavisi imkânsız hastalık nedeniyle görevlerini yapamayacak duruma gelen memurlar malul sayılmaktadır.KANUN, MEVZUAT ve YÖNETMELİKLER ŞERİF?AKÇAN Harp malulleri sigortalı çalışabilir mi? Her ne sebeple olursa olsun vücutlarındaki arızalar ve yakalandıkları tedavisi imkânsız hastalık nedeniyle görevlerini yapamayacak duruma gelen memurlar malul sayılmaktadır. Kimlerin vazife malulü sayıldığı şu şekilde tespit edilmiştir; -Memurun görevini ifa ettiği sırada görevinden, -Görevi dışında olmakla birlikte başka kuruma ait bir işi yaparken bu işten, -Kurumların yararını korumak amacıyla ifa edilen bir işten, -Fabrika, atölye vb. yerlerde, işe başlamadan önce, iş esnasında veya iş bitimde, iş yerinde meydana gelen, işin ya da iş yerinin niteliğinden kaynaklanan bir kazadan ileri gelmişse buna vazife malullüğü, bu duruma düşenlere de vazife malulü denmektedir. Harp ve vazife malullerinin primleri düştü Yine harp malulleri de şu şekilde belirlenir; Vazife malullerinin bu maluliyetleri; -Savaşta fiilen ateş altında, -Savaşta, savaş bölgelerindeki savaş harekat ve hizmetleri sırasında, bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle, -Savaşta veya savaşa hazırlık devresinde her çeşit düşman silahlarının etkisiyle, -Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle, -Barışta ve olağanüstü hallerde, emir veya görev ile uçuş yapan uçucularla hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle ve yine emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla, hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulunanlardan denizaltıcılığın veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve tesirleriyle, -Anayasanın 66’ncı maddesi veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar uyarınca yabancı ülkelere Türk Silahlı Kuvvetlerinin gönderilmesini gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt dışında, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sırasında, uğramış olan muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, erbaş ve erler (gönüllü erler dahil) ile Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil iştirakçilere ve T.C. Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Bağ-Kur’a ve çeşitli sandıklara tabi olmayan sivil görevlilere, harp malulü denir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasından önce yürürlükte bulunan 506 sayılı Kanuna göre, görev malullüğü aylığı bağlanmış olanlar sigortalı bir işte çalışmaya başlamaları halinde SGDP tabi tutulmakta, bunların SGK’dan yazılı talepte bulunmaları halinde talep tarihini takip eden ay başından itibaren haklarında ayrıca malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları hükümleri uygulanmakta idi. Bu uygulama harp ve vazife malullerinin % 50 oranında sigorta primi ödemesi anlamına geldiği için işverenler harp ve vazife malulleri çalışmaktan özellikle kaçınmaktaydı. Örneğin; Brüt ücreti 1000 TL olan kişi SGDP ve malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolları için ödenen sigorta primi 500 TL olmaktaydı. Harp malulleri ikinci aylık alabilir 5510 sayılı Kanun ile bir çarpıklığa daha son verilmiştir. Şöyle ki; 5510 sayılı Kanuna göre, vazife malullerinden; Harp malullüğü ve vazife malullüğü aylığı bağlananlardan, 5510 sayılı Kanunun 4/a ve 4/b kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri, bu kişilerin, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri halinde ise bu isteklerini SGK’ya tarihi takip eden ay başından itibaren uzun vadeli sigorta kolları uygulanmaya başlamıştır. Yine 4/c kapsamında bir göreve başlayan malul ve vazife malulü aylığı bağlanan er ve erbaşlar hakkında da uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanacaktır. Yine, 4/a, 4/b veya 4/b kapsamında çalışan harp malulü ve vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlar ile 4/c kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayan aylık bağlanmış maluller ile vazife malullüğü aylığı alan er ve erbaşların aylıkları kesilmemektedir. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundaki bu anlamlı düzenlemenin çok isabetli olduğunu, yeni yasal düzenleme ile harp ve vazife malullerine sahip çıkıldığını özellikle belirtmek isterim. www.calisandunyasi.com e-mail:?calisandunyasi@tg.com.tr Adres: 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna-İST. Not:?Emekliliğini hesaplatacak okuyucularımızın TC ile Nüfus Cüzdanı Seri numaralarını (resmin altındaki 6 haneli numara) ve doğum tarihlerini ay, gün olarak bildirmeleri gerekmektedir. Eksik bilgili sorulara cevap veremiyoruz! Ayrıca her salı günü saat 13:15’te TGRT FM’de canlı yayınlanan “Zeytin Dalı” programında bizi dinleyebilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT